کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

خدا ما را دوست دارد (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

خدا ما را دوست داردآیا خدا من را دوست دارد؟ چگونه؟ این پرسشی است که توسط افراد بی شمار و طی قرن ها پرسیده شده است. پاسخی که کتاب مقدس به این پرسش می دهد این است که خدا نه تنها ما را دوست دارد، بلکه علاقه او بیشتر از هر کسی است که تا به حال ما را دوست داشته. بیایید این موضوع را در کلام خدا ببینیم.

خدا ما را دوست دارد – او پسرش را برای ما داد

برای بررسی محبت خدا نسبت به ما، بیایید از اول یوحنا 4: 9 شروع کنیم. در آنجا می خوانیم:

" و محبّت خدا به ما ظاهر شده است به اينكه ... "

وقتی محبت از روی راستی باشد، در عمل خود را نشان می دهد. کلام خدا در اینجا به ما می گوید که مطمئناً خدا ما را دوست دارد و محبتش را نشان داده و ابراز داشته است. چگونه؟ جواب در ادامه آیه است.

اول یوحنا 4: 9
" و محبّت خدا به ما ظاهر شده است به اينكه خدا پسر يگانه خود را به جهان فرستاده است تا به وي زيست نماييم. "

خدا محبتش را اینگونه به ما نشان داد که پسرش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا ما بتوانیم از طریق او زندگی کنیم. در همین رابطه یوحنا 3: 16 می گوید:

" زيرا خدا جهان را اينقدر محبّت نمود كه ... را داد ... "

همانطور که گفتیم، محبتی که در بالا آمده همواره جامه عمل به تن می کند و خدا چون ما را دوست داشت، به ما چیزی داد! چه چیزی داد؟ بیایید به مطالعه مان ادامه دهیم:

یوحنا 3: 16 - 17
" زيرا خدا جهان را اينقدر محبّت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، هلاك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد. زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند، بلكه تا به وسيله او جهان نجات يابد."

خدا تنها به دلیل محبتش به ما تا جایی پیشرفت که پسرش را برای ما داد تا بمیرد و ما با ایمان به او حیات جاودانی بیابیم. رومیان 5: 6-10 این موضوع را هرچه بیشتر روشن می سازد:

رومیان 5: 6-10
" زيرا هنگامي كه ما هنوز ضعيف بوديم، در زمان معيّن، مسيح براي بيدينان وفات يافت. زيرا بعيد است كه براي شخص عادل كسي بميرد، هر چند در راه مرد نيكو ممكن است كسي نيز جرأت كند كه بميرد. لكن خدا محبّت خود را در ما ثابت مي كند از اينكه هنگامي كه ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح در راه ما مرد. پس چقدر بيشتر الآن كه به خون او عادل شمرده شديم، بوسيله او از غضب نجات خواهيم يافت. زيرا اگر در حالتي كه دشمن بوديم، بوساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شديم، پس چقدر بيشتر بعد از صلح يافتن بوساطت حيات او نجات خواهيم يافت. "

عبارت "خدا محبت خود را در ما ثابت می کند" را ببینید. چگونه خدا محبتش را به ما ثابت می کند؟ او نه تنها پسرش را برای ما داد، بلکه او را زمانی داد که ما هنوز گناه کار، بی دین و کاملاً نالایق چنین قربانی بودیم!

چنین چیزی را دوباره در افسسیان باب 2 می بینیم:

افسسیان 2: 1-3
" و شما را كه در خطايا و گناهان مرده بوديد، زنده گردانيد، كه در آنها قبل، رفتار مي كرديد برحسب دوره اين جهان، بر وفق رئيس قدرت هوا يعني آن روحي كه الحال در فرزندان معصيت عمل مي كند. كه در ميان ايشان، همه ما نيز در شهوات جسماني خود قبل از اين زندگي مي كرديم و هوسهاي جسماني و افكار خود را به عمل مي آورديم و طبعاَ فرزندان غضب بوديم، چنانكه ديگران."

دلیل اینکه لغات ماضی را در متن بالا مشخص کردم این است که میخواهم بر این موضوع تأکید کنم که برای کسی که به خداوندی عیسی مسیح و قیام او ایمان دارد، وضعیت شرح داده شده در متن بالا دیگر موجود نمی باشد. ما مرده بودیم. مرده در خطایا و گناهان و مستحق غضب. اما دیگر مستحق چنین چیزی نیستیم! وضعیتی که در آیات توصیف شده، برای ما جزء خاطرات است و اکنون واقعیت ندارد! وضعیتی است که ما از آن رها شده ایم! اما چگونه نجات یافتیم؟ توسط که و چرا؟ افسسیان 2 :4-9 پاسخ این سوالات را می دهد:

افسسیان 2: 4-9
" ليكن خدا كه در رحمانيّت، دولتمند است، از حيثيّتِ محبّتِ عظيمِ خود كه با ما نمود، ما را نيز كه در خطايا مرده بوديم با مسيح زنده گردانيد، زيرا كه محض فيض نجات يافته ايد. و با او برخيزانيد و در جايهاي آسماني در مسيح عيسي نشانيد. تا در عالم هاي آينده دولت بي نهايت فيض خود را به لطفي كه بر ما در مسيح عيسي دارد ظاهر سازد. زيرا كه محض فيض نجات يافته ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخشش خداست، و نه از اعمال تا هيچ كس فخر نكند. "

لغت "لیکن" که آغازگر متن است، تفاوت میان چیزی که بر آن مقدم است (آیات 1-3) و چیزی که قبل از آن است (آیات 4-9)، ایجاد می کند. آیات 1-3 وضعیت رقت انگیزی که قبل از ایمان داشتیم را توصیف می کند. همانطورکه در آنجا می خوانیم، ما "در خطایا و گناهان مرده بودیم" و "لایق غضب". اما خدا برحسب فیض عظیمی که به ما ارزانی داشته، همه چیز را عوض کرد: حالا بجای "مرده در خطایا و گناهان"، "با مسیح" زنده ایم و به جای لایقین غضب، با مسیح در جای های آسمانی نشسته ایم ! از دید خدا، این چیز ها قبلاً انجام شده! و چرا خدا این کار را انجام داد؟ "بخاطر فیض عظیمی که به ما ارزانی داشته... حتی زمانی که در خطایا مرده بودیم" !

خدا ما را دوست دارد – او ما را فرزندان خود ساخت

متن دیگری که نشان می دهد تا چه حد خدا ما را دوست دارد، اول یوحنا 3: 1-2 است:

" ملاحظه كنيد چه نوع محبّت پدر به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شويم؛ و چنين هستيم و از اين جهت دنيا ما را نمي شناسد زيرا كه او را نشناخت. اي حبيبان، الآن فرزندان خدا هستيم ... "

غلاطیان 3: 26 هم به ما می گوید که فرزندان خداییم: "زيرا همگي شما بوسيله ايمان در مسيح عيسي، پسران خدا مي باشيد"! و همینطورکه متن بالا روشن می سازد،این دلیلی است بر اینکه خدا چقدر ما را دوست دارد. به واقع "چه عظیم است محبتی که پدر به ما دارد".

خدا ما را دوست دارد – تعلیم مان می دهد

در بالا دیدیم که خدا بخاطر محبت عظیمش ما را فرزندان خود ساخت. در همین رابطه خدا هم مانند پدری پر محبت ما را تعلیم می دهد و تربیت می کند. همانطور که عبرانیان 12: 6 به ما می گوید:

عبرانیان 12: 6
" زيرا هر كه را خداوند دوست مي دارد، توبيخ مي فرمايد ... "

شاید ما توبیخ را دوست نداشته باشیم اما به آن نیازمندیم! به همین دلیل است که کسانی که واقعاً ما را دوست دارند و به ما اهمیت می دهند، توبیخ مان می کنند. به همین خاطر هم هست که خدا نیز ما را توبیخ می کند: چون ما را دوست دارد و به ما اهمیت می دهد.

خدا ما را دوست دارد – هیچ چیزی نمی تواند ما را از محبت او جدا سازد

ایستگاه بعدی و آخرین آن در این سفر کوتاه به محبت خدا، رومیان 8: 38-39 می باشد:

رومیان 8: 38 - 39
" زيرا يقين مي دانم كه نه موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چيزهاي حال و نه چيزهاي آينده و نه بلندي و نه پستي و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد داشت كه ما را از محبّت خدا كه در خداوند ما مسيح عيسي است جدا سازد. "

خدا ما را دوست دارد و فی الواقع هیچ چیزی، هیچ قدرتی، هیچ رئیسی، هیچ چیز حال و یا آینده ای وجود ندارد که بتواند ما را از محبت او جدا سازد. او ما را دوست دارد و هیچ وقت محبتش را قطع نمی کند. این حقیقت کلام خداست.

خدا ما را دوست دارد – جمع بندی

جمع بندی مقاله: از کلام خدا دیدیم که خدا ما را دوست دارد و این محبت توسط این حقیقت ثابت می شود که او پسرش را حتی زمانی که بی دین و گناهکار بودیم، برای ما داد! این قربانی برای کسانی که عادل و خوب بودند نیز عظیم بود. اما ما مردمان عادل و خوبی نبودیم. ما گناهکار، بی دین و مرده در گناهان و خطایا بودیم. با این حال، این نیز مانع خدا نشد: او ما را محبت کرد و بخاطر محبتش نسبت به ما، پسرش را زمانی که هنوز گناهکار بودیم، برای ما داد تا با ایمان به او بتوانیم در مسیح زنده شویم و با او در جای های آسمانی بنشینیم.

به علاوه دیدیم که چون خدا ما را دوست دارد، ما را فرزندان خود ساخت و مانند پدری با مسئولیت که فرزندانش را توبیخ می کند، ما را مورد توبیخ قرار می دهد. بلکه حتی بهتر از پدری با مسئولیت.

در پایان نیز دیدیم که محبت خدا نسبت به ما بسیار عظیم است و هیچ چیز نمی تواند ما را از آن جدا سازد. به بیان دیگر هیچ چیزی نیست که مانع محبت خدا نسبت به ما شود!

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri