کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

«برطبق اراده او» (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

«برطبق اراده او»اول یوحنا 5: 14-15 درباره هماهنگی و همخوانی درخواست هایمان با اراده خدا آورده شده است که:

اول یوحنا 5: 14- 15
" اين است اطميناني که در حضور او داريم که هر‌‌گاه چيزي بر طبق اراده وي درخواست کنيم، اجابت مي‌کند. و اگر مي‌دانيم که هر‌‌آنچه از او درخواست کنيم اجابت مي‌کند، پس اطمينان داريم که آنچه از او خواسته‌ايم، دريافت کرده‌ايم."

این متن نمی گوید که "ما هرچه بطلبیم، خدا گوش خواهد کرد" بلکه می گوید "هر چه برطبق اراده او بطلبیم، او می شنود." بنابراین، اگر می خواهیم که دعایمان شنیده شود، لازم است که چیزی که برای آن دعا می کنیم با اراده خدا در هماهنگی باشد. همانطور که رومیان 12: 2 می گوید:" نیکو، پسندیده و کامل". پس دانستن اراده خدا بسیار لازم است تا بدانیم که چه چیز هایی را از او انتظار داشته باشیم. حال برای اینکه اراده و خواست کسی را بدانیم، آن شخص باید به نوعی اراده خود را برای ما آشکار سازد. به همین طریق برای دانستن اراده خدا، خود خدا باید اراده اش را بر ما آشکار سازد. حال یا از طریق کتاب مقدس که کلام مکتوب اوست و یا از طریق روح القدس که پس از تولد تازه در ما قرار گرفته است. مثلاً در موضوع قبلی که بررسی کردیم، برای مثال وقتی خدا می گوید که نگران این نباشیم که چه می خوریم یا چه می نوشیم و یا چه می پوشیم و نخست در پي پادشاهي خدا و انجام اراده او باشيم، آنگاه همه اينها نيز به ما عطا خواهد شد (متی 6: 25- 34) دارد اراده خدا در رابطه با نگرانی و اولویت ها را بیان می کند: آیات به ما می گویند که خدا و ملکوت او را نخست قرار دهید و نگران چیزی نباشید. در عوض همه نگرانی های خود را به او بسپارید و " همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد (متی 6: 33). همین ترتیب در رابطه با موضوعات دیگری که کاربرد عمومی دارند مانند نجات، شفا و... نیز صادق است. برای اینها و چیزهای دیگری از این دست، که خدا به عنوان اراده خود تعریف کرده است، نیازی نیست که منتظر بمانیم که او شخصاً به ما اعلام نماید که این چیزها بر طبق اراده او هستند. او قبلاً این اعلام را در کلام خود انجام داده است!

اما جدای از موضوعاتی که کاربرد عمومی دارند و بطور کامل در کتاب مقدس که کلام مکتوب خداست به آنها پرداخته شده است، برخی موضوعات خاصی هم هستند که بخاطر وضعیت خاصشان در کتاب مقدس به آنها پرداخته نشده است. مثلاً به غیر از برخی راهکار های عمومی که از ما چه انتظاری می رود، به ما نمی گوید که آیا فلان شغل مناسب من هست یا نه. و یا آیا فردا باید به فلان جا بروم و فلان کار را برای خدا انجام بدهم یا خیر. یا اینکه آیا باید با فلانی ازدواج کنم یا نه. پس چطور باید اراده خدا را در مورد اینگونه مسائل فهمید؟ پاسخ این است که از طریق روح القدس این کار انجام می شود. زیرا خدا روح القدس را برای ارتباط با ما به ما داده است. خدا بر خلاف تصور بسیاری از مسیحیان منحصر به کتاب مقدس نیست. او از طریق همان روحی که به ما داد در درون ما حضور دارد. روحی که ثمراتش از طریق 9 روش بر شمرده شده در اول قرنتیان 12: 8-10 آشکار می شود. این روش ها: کلام حکمت، کلام علم، ایمان، عطای شفا دادن، قدرت انجام معجزات، نبوت، تمیز ارواح، قدرت تکلم به انواع زبان ها و ترجمه این زبان ها. از میان این نه ثمره، کلام حکمت و کلام علم به طور مخصوص به ما داده شده است تا در مورد موقعیت های مختلف آگاهی داشته باشیم. موقعیت هایی که آگاهی از آنها بوسیله حواس پنجگانه ممکن نیست. پس، اگر مثلاً می خواهم بدانم که آیا این در اراده خدا هست که فلان شغل را بگیرم یا نه، نباید به عقل خود رجوع کنم و یا بخواهم که آن را مورد "آزمون" قرار دهم. بلکه باید نزد پدر آسمانی خود برویم و موضوع را با او در میان بگذاریم. او هم برای ما روشن خواهد ساخت که آیا حکیمانه و نیکوست که این تصمیم را بگیریم و یا نه. یعقوب 1: 5 در این رابطه به ما می گوید:

یعقوب 1: 5
" اگر از شما کسي بي‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدايي که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا مي‌کند، و به وي عطا خواهد شد. "

خدا به راستی از ما می خواهد (اراده اوست) که به نزد او برویم و حکمت را به سخاوت و بدون ملامت دریافت کنیم.

پس نتیجه می گیریم که بر خلاف چیزی که بسیاری از مردم فکر می کنند، خدا در هیچ کجا به ما نگفته است که تمام اراده او در کلام مکتوبش آورده شده است. البته بخش اعظمی از آن که کاربردی عمومی برای همگان دارد، در آنجا آورده شده است. اما برخی از موضوعات خاص هم هستند که امکان آوردن آن در کلام مکتوب وجود ندارد. چیزهایی که شامل تصمیمات هر روزه ماست و مطمئناً خدا در قبال آنها نیز اراده و خواستی دارد. او برای هرکاری که انجام می دهیم اراده ای دارد. در صورتی که کلام مکتوب چیزی در رابطه با آن موضوع نگفته باشد، راه یافتن اراده خدا در این موارد این است که از او بخواهیم تا اراده اش را بوسیله روح به ما نشان داده و مکشوف سازد. پس با توجه به اول یوحنا 5: 14-15 باید از طریق کلام مکتوب و یا شفاهی خدا اطمینان حاصل کنیم که چیزهایی که از او می خواهیم بر طبق اراده او باشد. اگر چیزی که از او می خواهیم با اراده خدا همخوانی داشته باشد، می توانیم مطمئن باشیم که برآورده خواهد شد. اما اگر خواسته ما مطابق با اراده خدا نیست، اول یوحنا 5: 14-15 به صراحت می گوید که ... خوشبختانه خواسته ما تحقق نخواهد یافت.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri