کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

برخواهید خاست؟ (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

برخواهید خاست؟از کتاب دوم سموئیل 23: 8 به بعد، کلام خدا اسامی افراد نیرومند داود را به ما می دهد. دو تن از آنها العازار و شمه بودند که در کلام درباره آنها می خوانیم:

دوم سموئیل 23: 9-12
" و بعد از او [یوشیب-بشبت، آیه 8 را مشاهده کنید] الِعازار بن دُودُو ابن اخُوخِي، يكي از آن سه مرد شجاع كه با داود بودند، هنگامي كه فلسطينيان را كه در آنجا براي جنگ جمع شده، و مردان اسرائيل رفته بودند، به مقاتله طلبيدند. اما او برخاسته، با فلسطينيان جنگ كرد تا دستش خسته شد و دستش به شمشير چسبيد و خداوند در آن روز، ظفر عظيمي داد، و قوم در عقب او فقط براي غارت كردن برگشتند. و بعد از او شَمَّه بن آجي هَرارِي بود و فلسطينيان، لشكري فراهم آوردند، در جايي كه قطعه زميني پر از عدس بود، و قوم از حضور فلسطينيان فرار مي كردند. آنگاه او درميان آن قطعه زمين ايستاد و آن را نگاه داشته، فلسطينيان را شكست داد و خداوند ظفر عظيمي داد."

درباره العازار نوشته شده که "او برخاست" و برای شمه نوشته شده است که "او ایستاد". زمانی که قوم خدا از دید دشمنانشان فرار می کردند، این دو مرد، هر یک در موقعیتی جداگانه ایستادند و همانطور که کلام می گوید: "خداوند ظفر عظیمی داد." هر بار که یکی از افراد قوم خدا تصمیم گرفتند که در برابر دشمن بایستند، خداوند ظفری عظیم به آنها داد! در آنجا این سوال مطرح نبود که آیا خداوند ظفر می آورد یا نه. او مطمئناً پیروزی را به آنها می داد! اما برای این امر نیاز داشت که دست کم یک نفر از قومش علیه دشمن برخیزد. هروقت این اتفاق افتاد و کسی برخاست، خداوند ظفر به بار آورد!

خدا به دنبال افرادی است که در برابر دشمن مقاومت می کنند. او به دنبال جنگجویانی است که برای او برمی خیزند و بدون توجه به اوضاع به او توکل می کنند. دشمن ما یک فلسطینی نیست بلکه شیطان است و در زیر می بینیم که کلام خدا به ما که قوم او هستیم چه می گوید:

یعقوب 4: 7
" پس خدا را اطاعت نماييد و با ابليس مقاومت كنيد تا از شما بگريزد."

اول پطرس 5: 8-9
" هشيار و بيدار باشيد زيرا که دشمن شما ابليس مانند شير غران گردش مي کند و کسي را مي طلبد تا ببلعد. پس به ايمان استوار شده، با او مقاومت كنيد، چون آگاه هستيد كه همين زحمات بر برادران شما كه در دنيا هستند، مي آيد."

و باز در افسسیان 6: 10-18
" خلاصه اي برادران من، در خداوند و در تواناييِ قوّتِ او زورآور شويد. اسلحه تمام خدا را بپوشيد تا بتوانيد با مكرهاي ابليس مقاومت كنيد. زيرا كه ما را كُشتي گرفتن با خون و جسم نيست بلكه با رياستها و قدرتها و جهان داران اين ظلمت و با فوجهاي روحاني شرارت در جايهاي آسماني. لهذا اسلحه تامّ خدا را برداريد تا بتوانيد در روز شرير مقاومت كنيد و همه كار را به جا آورده، بايستيد. پس كمر خود را به راستي بسته و جوشن عدالت را دربر كرده، بايستيد. و نعلينِ استعدادِ انجيلِ سلامتي را در پا كنيد. و بر روي اين همه سپر ايمان را بكشيد كه به آن بتوانيد تمامي تيرهاي آتشين شرير را خاموش كنيد. و خُودِ نجات و شمشير روح را كه كلام خداست برداريد. و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا كنيد و براي همين به اصرار و التماسِ تمام بجهت همه مقدّسين بيدار باشيد."

ما هم دشمنی به نام شیطان داریم که اگر تسلیم خدا شویم و با او مقاومت کنیم، فرار می کند. همانطور که در اول یوحنا 4: 4 می گوید:

اول یوحنا 4: 4
" اي فرزندان، شما از خدا هستيد و بر ايشان غلبه يافته ايد زيرا كه او در شماست، بزرگتر است از آنكه در جهان است."

پیروزی اسرائیل به سبب العازار و شمه حاصل نشد. آنها نیز افرادی مانند بقیه افراد بودند. اما آنها با ایستادن و توکل به خدایشان در زمانی که همه فرار کردند، موجب یک تغییر شدند. خدا نیز بخاطر اینکه این کار را کردند، برایشان پیروزی به ارمغان آورد. مجبور کردن شیطان به فرار بخاطر نیرو و توانایی ما نیست. این خود ما نیستیم که از شیطان بزرگتریم، بلکه خدایی که در ماست از شیطان بزرگ تر است! اوست که به ما ظفر می بخشد! اما ما نیز باید تسلیم او شده و با دشمن مقاومت کنیم! و این آن وعده ای است که خدا به مقاومت کنندگان در برابر دشمن می دهد:

رومیان 16: 19-20
" زيرا كه اطاعت شما در جميع مردم شهرت يافته است. پس درباره شما مسرور شدم. امّا آرزوي اين دارم كه در نيكويي دانا و در بدي ساده دل باشيد. و خداي سلامتي بزودي شيطان را زير پايهاي شما خواهد ساييد. فيض خداوند ما عيسي مسيح با شما باد."

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri