کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

«برای هیچ چیز نگران نباشید» (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

"برای هیچ چیز نگران نباشید"گرچه آیات بسیاری از کتاب مقدس به موضوع اضطراب می پردازند، اما تنها نگاه به فیلیپیان 4: 4-7 کافی است تا نظر خدا درباره چاره اضطراب را دریابیم. در آنجا می خوانیم:

فیلیپیان 4: 4-7
" هميشه در خداوند شاد باشيد؛ باز هم مي‌گويم: شاد باشيد. بگذاريد حلم شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزديک است. براي هيچ‌چيز نگران نباشيد، بلکه در هر‌چيز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاري، درخواستهاي خود را به خدا ابراز کنيد. بدين‌‌گونه، آرامش خدا که فراتر تمامي عقل است، دلها و ذهنهايتان را در مسيحْ عيسي محفوظ نگاه خواهد داشت. "

آیه چهار ما را می خواند تا در خداوند شادی باشیم و در واقع همیشه در خداوند شاد و مسرور باشیم. همانطور که خود همین آیات می گویند، خداوند نزدیک است. و به همین دلیل هم هست که کلام به ما می گوید که " براي هيچ‌چيز نگران نباشيد، بلکه در هر‌چيز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاري، درخواستهاي خود را به خدا ابراز کنيد." واژه "بلکه" در آیه فوق مقایسه ای میان کاری که نباید انجام دهیم (نگران بودن) و کاری که باید انجام دهیم (در هر‌چيز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاري، درخواستهاي خود را به خدا ابراز کنيد) بوجود می آورد. مقایسه دیگر توسط دو واژه "هیچ چیز" و "هرچیز" نشان داده شده است. بنابراین باید برای هیچ چیز نگران نباشیم بلکه در هرچیز درخواست های خود را به خدا ابراز کنیم. نتیجه تضمین شده این دستورالعمل در آیه 7 آمده است. در آنجا وعده داده شده که اگر این دستورالعمل را اجرا کنیم " آرامش خدا که فراتر تمامي عقل است، دلها و ذهنهايتان را در مسيحْ عيسي محفوظ نگاه خواهد داشت".

بنابراین می توان نتیجه گرفت که راه حل پیشنهادی خدا بسیار بسیار ساده است: راه حل وی از یک "نباید": "برای هیچ چیز نگران نباشید" و یک "باید": " در هر‌چيز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاري، درخواستهاي خود را به خدا ابراز کنيد." تشکیل شده است. نتیجه آن هم آرامش و یا در حقیقت " آرامش خدا که فراتر تمامي عقل است" می باشد.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri