کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

«با ایمان بطلبید» (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

"با ایمان بطلبید"پیش از درباره یعقوب 1: 5 صحبت کردیم که می گوید حکمت را از خدا بطلبید. در ادامه همین متن می خوانیم:

یعقوب 1: 5-8
"اگر از شما کسي بي‌بهره از حکمت است، درخواست کند از خدايي که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا مي‌کند، و به وي عطا خواهد شد. امّا با ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه ندهد، زيرا کسي که ترديد دارد، چون موج درياست که با وزش باد به هر‌‌سو رانده مي‌شود. چنين‌کس نپندارد که از خداوند چيزي خواهد يافت، زيرا شخصي است دو دل که در تمامي رفتار خويش ناپايدار است."

همانطور که در قسمت های قبل دیدیم، برای اینکه کسی چیزی را از خدا دریافت کند دو چیز لازم است. الف) از او بطلبیم ب) چیزی که می طلبیم مطابق با اراده او باشد. حال به علاوه این موارد، شرط سوم ایمان است. همانطور که آیات بالا می گویند اگر شخصی چیزی را با ایمان از خدا نطلبد، چیزی هم از او دریافت نخواهد کرد. حال در وقتی سخن از ایمان به میان می آید عبارت "با ايمان درخواست کند و هيچ ترديد به خود راه ندهد" (یعقوب 1: 6) دو مفهوم ایمان و تردید را در تضاد با یکدیگر به کار می برد. بنابراین، وقتی به خدا اطمینان می کنیم یعنی ایمان داریم و وقتی تردید می کنیم به این معناست که ایمانی در ما نیست. پس ایمان اطمینانی است که ما به خدا داریم و به وسیله آن به او این اجازه را می دهیم که در زندگی های ما عمل نماید. البته عدم ایمان ما قدرت کمک خدا را کم رنگ نمی کند. چه ما ایمان داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قدرت خدا بر قوت خود باقی است. اما اینکه ما به او اجازه بدهیم که این قدرت را در زندگی های ما به کار ببرد، به اطمینان ما به وی بستگی دارد. اگر شما به کسی اطمینان نداشته باشید در خانه خود را برای او باز نمی کنید. به همین ترتیب، اگر به خدا اطمینان نکنید، یعنی ایمان نداشته باشید، مانند این است که به او اجازه نداده ای که داخل شده و وارد عمل شود.

برای نمونه، همانطور که متی 13: 58 به ما می گوید وقتی مسیح به زادگاه خود رفت " در آنجا به‌‌علت بي‌ايماني ايشان، معجزات زيادي نکرد ." عیسی مسیح می توانست همانطور که در خیلی از مکان های دیگر معجزه کرده بود در آنجا نیز این کار را بکند. اما مردم خود آن منطقه بخاطر بی ایمانی شان اجازه این کار را به او ندادند.

حال متی 17: 20 در رابطه با قدرت ایمان که برای دریافت از سوی خدا لازم است، به صراحت می گوید که حتی کمترین ایمان هم برای انجام بزرگترین کار ها کافی است. در آنجا اینطور می خوانیم:

متی 17: 20
" اگر ايماني به کوچکي دانه خردل داشته باشيد، مي‌توانيد به اين کوه بگوييد از اينجا به آنجا منتقل شو و منتقل خواهد شد و هيچ امري براي شما ناممکن نخواهد بود. "

مرقس 11: 24 همچنین می گوید:
 " پس به شما مي‌گويم، هر‌‌آنچه در دعا درخواست کنيد، ايمان داشته باشيد که آن را يافته‌ايد، و از آن شما خواهد بود."

بنابر گفته کتاب بولینگر و زوهیاتس، عبارت "دانه خردل"، "عبارتی تمثیلی است که به مفهوم کوچکترین چیز ممکن می باشد. پس طبق گفته های خود عیسی ایمانی حتی به کوچکی دانه خردل کافی است تا بتوان با آن کوه ها را جابجا کرد و هرچه را که طبق اراده خدا بطلبیم (همانطور که اول یوحنا 5: 14-15 میگوید) بر آورده شود. همین شرط آخری هم هست که بسیاری از موارد مورد توجه قرار نمی گیرد و بعد می گوییم که چرا با وجود اینکه هم ایمان داریم و هم دعا می کنیم"هر آنچه را که می طلبیم" دریافت نمی کنیم. پاسخ در اینجاست که داشتن ایمان و دعا کردن برای دریاف چیزی کافی نیست. بلکه در کنار اینها لازم است که مورد دعای ما برطبق اراده خدا هم باشد. اگر چیزی واقعاً برطبق اراده خدا باشد آنوقت حتی ایمان به اندازه دانه یک خردل هم کافی است تا آن خواسته را اجابت کرده و آن کار را به انجام برساند. اما در صورتی که مورد دعا ما با اراده خدا همخوانی نداشته باشد، بزرگترین ایمان ها هم کاری را از پیش نخواهند برد. حداقل از نظر خدا اینگونه است. بنابراین معادله اینگونه نیست که "ایمان داشتن = دریافت" است. بلکه اینگونه است که " من نسبت به چیزی که می دانم اراده خداست ایمان دارم و آن را دریافت هم می کنم". پس می توان اینطور گفت که ایمان اینگونه نیست که ما خود را متقاعد کنیم که با داشتن آن هرچه به ذهنمان می رسد را از خدا دریافت خواهیم کرد. بلکه ایمان، اطمینان ما به اوست که از طریق اعمالمان و انجام چیزی که از پیش می دانیم اراده اوست نشان داده می شود. پس اگر خدا به من می گوید که چیزی مطابق اراده اش نیست، من نباید کاری در آن رابطه انجام دهم. اگر من سخن او را اطاعت کردم و کاری در آن رابطه انجام ندادم آنوقت است که به او ایمانم را نشان داده ام. پس در رابطه با چیزی ابتدا کلام و اراده خدا(مکتوب و یا شفاهی از طریق مکاشفات) مطرح است. بعد از این است که شما به آن ایمان می آورید و طبق چیزی که گفته شده عمل می کنید.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri