کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

باید همیشه دعا کنید و هرگز دلسرد نشوید (لوقا 18: 1) (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

باید همیشه دعا کنید و هرگز دلسرد نشوید (لوقا 18: 1)در لوقا 18 می خوانیم:

لوقا 18: 1-8
" عيسي براي شاگردان مثلي آورد تا نشان دهد که بايد هميشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند. فرمود: در شهري قاضي‌اي بود که نه از خدا ترسي داشت، نه به خلق خدا توجهي. در آن شهر بيوه‌زني بود که پيوسته نزد او مي‌آمد و از او مي‌خواست دادش از دشمن بستاند. قاضي چندگاهي به او اعتنا نکرد. اما سرانجام با خود گفت: ‹هرچند از خدا نمي‌ترسم و به خلق خدا نيز بي‌توجهم، ما چون اين بيوه‌زن مدام زحمتم مي‌دهد، دادش مي‌ستانم، مبادا پيوسته بيايد و مرا به‌ستوه آورد!› آنگاه خداوند فرمود: شنيديد اين قاضي بي‌انصاف چه گفت؟ حال، آيا خدا به داد برگزيدگان خود که روز و شب به درگاه او فرياد برمي‌آورند، نخواهد رسيد؟ آيا اين کار را همچنان به عقب خواهد انداخت؟ به شما مي‌گويم که بزودي به داد ايشان خواهد رسيد. امّا هنگامي که پسر انسان آيد، آيا ايمان بر زمين خواهد يافت؟"

دلیلی که خداوند عیسی مسیح این مثل را بیان کرد این بود که " بايد هميشه دعا کنند و هرگز دلسرد نشوند." شاید بعضی از ما درخواستی داشته باشیم که هنوز مستجاب نشده است و به همین خاطر شاید احساس خستگی و نا امیدی کنیم و شاید دلسرد شویم. درخواست بیوه زن، درخواست بدی نبود. بلکه درخواستش درخواستی خوب و به حق بود. ما نیز مانند او ممکن است درخواست های خوب و به حقی داشته باشیم که هنوز مستجاب نشده اند. کلام خدا در این شرایط می گوید که ما چه کنیم؟ می گوید که به رفتن در حضور خدا برای این خواسته ها ادامه دهیم. دلسرد و نا امید نشویم، و به رفتن در حضورش ادامه دهیم. من نمی گویم که همه دعا هایمان مستجاب خواهد شد (زیرا باید موافق اراده او باشند) و همچنین نمی گویم که شخصی که برای دعای پاسخ منفی گرفته است باز به رفتن به حضور خدا برای آن درخواست ادامه دهد. اما برای خواسته هایی که از طریق کلام خدا می دانید که در مجموع موافق اراده او هستند، نباید دلسرد شوید و باید به دعا برای خواسته تان ادامه دهید. همانطور که خداوند در متی 7: 7-11 گفت:

متی 7: 7-11
" بخواهيد، که به شما داده خواهد شد؛ بجوييد، که خواهيد يافت؛ بکوبيد، که در به رويتان گشوده خواهد شد. زيرا هر‌که بخواهد، به‌‌دست آوَرَد و هر‌که بجويد، يابد و هر‌که بکوبد، در به رويش گشوده شود. کدام‌‌يک از شما اگر پسرش از او نان بخواهد، سنگي به او مي‌دهد؟ يا اگر ماهي بخواهد، ماري به او مي‌بخشد؟ حال اگر شما با همه بدسيرتي‌تان، مي‌دانيد که بايد به فرزندان خود هداياي نيکو بدهيد، چقدر بيشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند، هداياي نيکو خواهد بخشيد."

خداوند به آنهایی که از او بطلبند چیزهایی نیکو خواهد داد. هرکه بکوبد برایش باز کرده خواهد شد. جویندگان، خواهند یافت. و به آنانی که بطلبند داده خواهد شد.

تمام نوشته های بالا دری باز برای رفتن جسورانه و با اطمینان به حضور خدا را نشان می دهند تا رفته و خواسته های خود را به او تقدیم کنیم. برخی از ما شاید دو یا سه مرتبه در را کوبیده باشیم اما هنوز در برایمان بسته باشد. به همین خاطر شاید احساس کنیم تلاشمان بی نتیجه است. می گوییم "اگر خدا واقعاً مرا دوست داشت پس چرا ...؟" اگر چیزهایی را از خدا مخفی کنیم (مثلاً درد هایمان را) نمی توانیم بگوییم که او را کاملاً دوست داریم. وقتی ایوب آزمایش می شد، شاد نبود. او غمگین بود. ولی او غم و پرسش های خود را مخفی نکرد و آزادانه آنها را بروز داد. در زیر می خوانیم که او چه گفت:

ایوب 23: 3-5
" كاش مي دانستم كه او را كجا يابم، تا آنكه نزد كرسي او بيايم. آنگاه دعوي خود را به حضور وي ترتيب مي دادم، و دهان خود را از حجّت ها پرمي ساختم. سخناني را كه در جواب من مي گفت مي دانستم، و آنچه را كه به من مي گفت مي فهميدم."

ایوب بسیار با خدا راحت بود و با وجود اینکه سه تن از دوستانش سعی می کردند قانعش کنند که شاید اشتباهی مرتکب شده که سبب این همه مصیبت شده است، اما خداوند در آخر گفت: " درباره من آنچه راست است مثل بنده ام ايّوب نگفتيد (ایوب 42: 7). خدا در دوم قرنتیان 5: 18 می گوید که ما با او مصالحه داده شده ایم. اگر با خدا مصالحه یافته ایم و اگر خدا دوست ماست، آیا واقعاً می شود چیزی را در قلبمان مخفی نگه داریم و آن را کاملاً برای او باز نکنیم؟ کلام خدا می گوید: " در محبت ترس نيست، بلکه محبتِ کامل ترس را بيرون مي‌راند" (اول یوحنا 4: 18). اگر هنوز می ترسیم که آزادانه با خدا سخن بگوییم، پس او را کاملاً محبت نمی نماییم. بله، او خدای خالق هستی است. بله، او قادر مطلق است. اما او پدر شما هم هست. او خدایی است که شما را بسیار محبت نمود. او شما را محبت نمود، نه زمانی که بسیار خوب بودید و کارهای بسیار خوبی انجام داید، بلکه وقتی که در گناهان و خطایا مرده بودید (افسسیان 2: 1-10). دوست من خدا شما را دوست دارد. باید برخیزید و بر آن دری که از کوبیدن بر آن دست کشیده اید، دوباره با جسارت بکوبید. بیایید به لوقا باب 11 برویم تا نمونه آن جسارتی را که برای کوبیدن در لازم است را ببینید. آنجا سخنان خداوند قبل از دعوت "بطلبید و به ما داده خواهد شد" را می خوانیم:

لوقا 11: 5-10
" سپس به ايشان گفت: کيست از شما که دوستي داشته باشد، و نيمه‌شب نزد وي برود و بگويد: ‹اي دوست، سه نان به من قرض بده، زيرا يکي از دوستانم از سفر رسيده، و چيزي ندارم تا پيش او بگذارم،› و او از درون خانه جواب دهد: ‹زحمتم مده. در قفل است، و فرزندانم با من در بسترند. نمي‌توانم از جاي برخيزم و چيزي به تو بدهم.› به شما مي‌گويم، هرچند به‌خاطر دوستي برنخيزد و به او نان ندهد، به سبب سماجتِ او برخواهد‌خاست و هرآنچه نياز دارد به او خواهد داد. پس به شما مي‌گويم: بخواهيد که به شما داده خواهد شد؛ بجوييد که خواهيد يافت؛ بکوبيد که در به‌رويتان گشوده خواهد شد. زيرا هرکه بخواهد، به‌دست آورد؛ و هرکه بجويد، يابد؛ و هرکه بکوبد، در به‌رويش گشوده شود."

خداوند عیسی مسیح از دو نمونه (بیوه زن و دوست) بسیار شدید استفاده می کند تا به ما بگوید که باید پافشاری کنیم و از کوبیدن در دلسرد نشویم. بیوه زن می دانست که قاضی " نه از خدا ترسي داشت، نه به خلق خدا توجهي." اما باز دلسرد نشد. هر روز صبح برمی خاست و با عریضه اش به آنجا می رفت. قاضی برای بیوه زن تنها کسی بود که می توانست کارش را حل کند. خدا این را برای نمونه به ما داده است تا از آن الگو بگیریم و یاد بگیریم که بدون دلسردی نزد قاضی عادل برویم، و او نیز مطمئناً خواسته ما را، به ما خواهد داد.

در آیات لوقا 11: 5-9 می بینیم که کسی در منزل دوستش را نه در بعد از ظهر بلکه در نیمه شب می کوبد. او انتخاب چندانی نداشت. می توانست در خانه دوستش را بکوبد و یا بگوید که "این کار شدنی نیست". او در را کوبید. او نگفت این کار شدنی نیست. نگفت که "در نمی زنم زیرا نیمه شب است". بجای این حرف ها او سعی کرد. در را کوبید. و بعد از این مثال، خداوند دعوت می کند که: " پس به شما مي‌گويم: بخواهيد که به شما داده خواهد شد؛ بجوييد که خواهيد يافت؛ بکوبيد که در به‌رويتان گشوده خواهد شد. زيرا هرکه بخواهد، به‌دست آورد؛ و هرکه بجويد، يابد؛ و هرکه بکوبد، در به‌رويش گشوده شود. (لوقا 11: 9-10).

سفره دل خود را تماماً برای خدا باز کنید و چیزی را پنهان نکنید. او شما را دوست دارد و به شدت خواهان رابطه ای راحت با شماست. درست مانند رابطه ای که شما با بهترین دوستتان دارید. بنابراین باز نایستید و دو دل نشوید، بلکه در خانه او را با شجاعت و جسارت بکوبید.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri