کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

او امروز زنده است! (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

او امروز زنده است!این مقاله در مورد قیام خداوند عیسی مسیح است. پطرس در روز پنطیکاست واقعه صلیب و قیام عیسی را اینطور خلاصه بیان کرد:

اعمال 2: 22-33
«اي مردان اسرائيلي اين سخنان را بشنويد. عيسي ناصري مردي كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوّات و عجايب و آياتي كه خدا در ميان شما از او صادر گردانيد، چنانكه خود مي دانيد، اين شخص چون برحسب اراده مستحكم و پيشداني خدا تسليم شد، شما به دست گناهكاران بر صليب كشيده، كُشتيد، كه خدا دردهاي موت را گسسته، او را برخيزانيد زيرا محال بود كه موت او را در بند نگاه دارد، زيرا كه داود درباره وي مي گويد: "خداوند را همواره پيش روي خود ديده ام كه به دست راست من است تا جنبش نخورم؛ از اين سبب دلم شاد گرديد و زبانم به وجد آمد بلكه جسدم نيز در اميد ساكن خواهد بود؛ زيرا كه نَفْس مرا در عالم اموات نخواهي گذاشت و اجازت نخواهي داد كه قدّوس تو فساد را ببيند. طريقهاي حيات را به من آموختي و مرا از روي خود به خرّمي سير گردانيدي." «اي برادران، مي توانم دربارة داودِ پَطرِيارْخ با شما بي محابا سخن گويم كه او وفات نموده دفن شد و مقبره او تا امروز در ميان ماست. پس چون نبي بود و دانست كه خدا براي او قسم خورد كه از ذريّت صُلب او بحسب جسد، مسيح را برانگيزاند تا بر تخت او بنشيند، درباره قيامت مسيح پيش ديده، گفت كه نَفْس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسدِ او فساد را نبيند. پس همان عيسي را خدا برخيزانيد و همه ما شاهد بر آن هستيم. پس چون به دست راست خدا بالا برده شد، روح القدس موعود را از پدر يافته، اين را كه شما حال مي بينيد و مي شنويد ريخته است."

عیسی شخصیتی نیست که فقط از او در تاریخ یاد شود. وی کسی نیست که تنها از طریق تعالیم نوشته شده اش زیست کند. بلکه، عیسی همین امروز شخصیتی زنده و پویاست! او همین امروز بر تخت،در دست راست خدا نشسته است! او همین امروز همان روحی را بر ما می ریزد که در پنطیکاست بر شاگردان ریخت! او به این جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد و امروز هم برنامه او همین است! او امروز در شمایی که به او ایمان دارید زندگی می کند! عیسی امروز زنده است و تا به ابد زنده خواهد ماند! آمین.

او امروز زنده است: او ما را برکت می دهد

در اعمال رسولان باب 3 می خوانیم:

اعمال 3: 18-20
" وليكن خدا آن اخباري را كه به زبان جميع انبياي خود، پيش گفته بود كه مسيح بايد زحمت بيند، همينطور به انجام رسانيد. پس توبه و بازگشت كنيد تا گناهان شما محو گردد و تا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد. و عيسي مسيح را كه از اوّل براي شما اعلام شده بود بفرستد،"

و اعمال 3: 26
" براي شما اوّلاً خدا بنده خود عيسي را برخيزانيده، فرستاد تا شما را بركت دهد به برگردانيدن هر يكي از شما از گناهانش."

عیسی مهمترین شخصیت تاریخی است. اما در عین حال تنها در "تاریخ" نیست. او پر اهمیت ترین فردی است که در خاطر ها می ماند. اما در عین حال تنها یک خاطره نیست. عیسی فراتر از اینهاست: او یک واقعیت است! واقعیتی که به هرکه به او ایمان آورد آشکار شده است. درست مثل مکاشفه ای که در اعمال 9 برای پولس اتفاق افتاد:

اعمال 9: 1-6
" امّا سولس هنوز تهديد و قتل بر شاگردان خداوند همي دميد و نزد رئيس كهنه آمد، و از او نامه ها خواست به سوي كنايسي كه در دمشق بود تا اگر كسي را از اهل طريقت خواه مرد و خواه زن بيابد، ايشان را بند برنهاده، به اورشليم بياورد. و در اثناي راه، چون نزديك به دمشق رسيد، ناگاه نوري از آسمان دور او درخشيد و به زمين افتاده، آوازي شنيد كه بدو گفت: «اي شاؤل، شاؤل، براي چه بر من جفا مي كني؟» گفت: «خداوندا تو كيستي؟» خداوند گفت: «من آن عيسي هستم كه تو بدو جفا مي كني. ليكن برخاسته، به شهر برو كه آنجا به تو گفته مي شود چه بايد كرد.»"

پولس با هدفی مشخص از سر تا پا مسلح شده بود. هدفش کشتن شاگردان عیسی مسیح بود. اما هیچوقت فکر این را نمی کرد که در راه خودش عیسی مسیح خداوند را خواهد دید! شاید فکر کرد که عیسی مسیح مرده است. اما او نمرده بود!

او زنده بود، و ظاهر شدنش به پولس او را از جفاکننده کلیسا به رسولی تبدیل کرد که امروز همه ما او را می شناسیم.

این موضوع در رابطه با ما در این دوره و زمانه هم مصداق دارد. همان عیسی که به پولس ظاهر شد به مردان و زنان زمانه ما هم ظاهر شده است. همانطور که خود عیسی مسیح در یوحنا 14: 21 گفت:

یوحنا 14: 21
" هر كه احكام مرا دارد و آنها را حفظ كند،‌ آن است كه مرا محبّت مي‌نمايد؛ و آنكه مرا محبّت مي‌نمايد، پدر من او را محبّت خواهد نمود و من او را محبّت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. "

عیسی امروز هم زنده و پویا است، و خود را به هرکه محبتش کند ظاهر می سازد.

متی 28: 20

تنها چند روز از قیام بود و شاگردان در کوهی در جلیل با خداوند قرار ملاقات داشتند. آنجا بود که او به ایشان چیزی را داد که اکنون به عنوان "مأموریت بزرگ" شناخته می شود. متی 28: 18-20 می گوید:

متی 28: 18-20
" پس عيسي پيش آمده، بديشان خطاب كرده، گفت: تمامي قدرت در آسمان و بر زمين به من داده شده است. پس رفته، همه امّت ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسمِ اب و ابن و روح القدس تعميد دهيد. و ايشان را تعليم دهيد كه همه اموري را كه به شما حكم كرده ام حفظ كنند. و اينك من هر روزه تا انقضاي عالم همراه شما مي باشم. "

این مأموریت برای خیلی از ما چیزی است که فکر می کنیم خودمان باید آن را به انجام برسانیم. اما به نظر من وقتی عیسی این مأموریت را داد چنین منظوری نداشت. زیرا وقتی این مأموریت را محول می کرد همچنین گفت: "من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم". ما در انجام این مأموریت و در خدمت به خداوند تنها نیستیم و خود او با ما همراهی می کند. او سر کلیساست یعنی کسی که دستورات را می دهد و در انجام آنها هم به ما کمک می کند. دستورات او دستورات یک رهبر قائب نیست. بلکه دستورات رهبری زنده و پویاست که امروز با قومش همکاری می کند تا اهداف ملکوتش را به انجام برسانند.

او امروز زنده است: او به ما تعلیم می دهد

در اعمال 9، بلافاصله پس از دیدار پولس با خداوند، از حنانیا، شاگردی در دمشق می خوانیم. بیایید به آیات 10-18 برویم و نگاهی به این ماجرا بیندازیم:

اعمال 9: 10-18
" و در دمشق، شاگردي حنانِيا نام بود كه خداوند در رؤيا بدو گفت: «اي حنّانيا!» عرض كرد: «خداوندا لبّيك!» خداوند وي را گفت: «برخيز و به كوچه اي كه آن را راست مي نامند بشتاب و در خانه يهودا، سولس نامِ طرسوسي را طلب كن زيرا كه اينك دعا مي كند، و شخصي حنّانيا نام را در خواب ديده است كه آمده، بر او دست گذارد تا بينا گردد.» حنّانيا جواب داد كه «اي خداوند، درباره اين شخص از بسياري شنيده ام كه به مقدّسين تو در اورشليم چه مشقّت ها رسانيد، و در اينجا نيز از رؤساي كهنه قدرت دارد كه هر كه نام تو را بخواند، او را حبس كند.» خداوند وي را گفت: «برو زيرا كه او ظرف برگزيده من است تا نام مرا پيش امّت ها و سلاطين و بني اسرائيل ببرد. زيرا كه من او را نشان خواهم داد كه چقدر زحمت ها براي نام من بايد بكشد.» پس حنّانيا رفته، بدان خانه درآمد و دستها بر وي گذارده، گفت: «اي برادر شاؤل، خداوند يعني عيسي كه در راهي كه مي آمدي بر تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بينايي بيابي و از روح القدس پر شوي.» در ساعت از چشمان او چيزي مثل فلس افتاده، بينايي يافت و برخاسته، تعميد گرفت."

تنها چیزی که حنانیا از پولس می دانست این بود که او کسی بوده که مقدسین خداوند را جفا می رسانده است. خود خداوند قرار ملاقات او با پولس را ترتیب داد. خداوند می داند که چطور از هیچ، ترتیبی دهد. او می دانست قرار ملاقات را چطور تنظیم کند که حنانیا و پولس یکدیگر را ببینند. او می داند که چطور برنامه ریزی کند که هنگامی که او را می خوانید، حنانیایی دیگر به ملاقات شما بیاید.

موضوع دیگر اینکه، خداوند همانطور که حنانیا را می شناخت، تک تک ما را نیز به نام می شناسد. او شبان نیکویی است که تمام گوسفندانش را می شناسد و گوسفندان هم متقابلاً او را می شناسند. همانطور که خداوند در یوحنا باب 10 می گوید:

یوحنا 10: 3-4 و 14-15 و 27-29
" دربان به جهت او مي‌گشايد و گوسفندان آواز او را مي‌شنوند و گوسفندان خود را نام به نام مي‌خواند و ايشان را بيرون مي‌برد. و وقتي كه گوسفندان خود را بيرون بَرَد، پيش روي ايشان مي‌خرامد و گوسفندان از عقب او مي‌روند، زيرا كه آواز او را مي‌شناسند. ... من شبان نيكو هستم و خاصّان خود را مي‌شناسم و خاصّان من مرا مي‌شناسند چنانكه پدر مرا مي‌شناسد و من پدر را مي‌شناسم و جان خود را در راه گوسفندان مي‌نهم. ... گوسفندان من آواز مرا مي‌شنوند و من آنها را مي‌شناسم و مرا متابعت مي‌كنند. و من به آنها حيات جاوداني مي‌دهم و تا به ابد هلاك نخواهند شد و هيچكس آنها را از دست من نخواهد گرفت. پدري كه به من داد از همه بزرگتر است و كسي نمي‌تواند از دست پدر من بگيرد."

همان شبان نیکویی که در یوحنا باب 10 از آن سخن به میان آمده، یعنی عیسی مسیح، امروز هم مسئول گوسفندان است. او ما را به نام می شناسد. همانطور که با حنانیا سخن گفت با ما نیز سخن می گوید و ما را با نام کوچک صدا می زند. باشد که وقتی او ما را صدا می زند همان پاسخی را بدهیم که حنانیا داد که گفت: " خداوندا لبیک".

"هرکجا دو یا سه نفر حضور داشته باشند ..."

بسیاری از ما آیه زیر از متی 18: 20 را می دانیم:
 " جايي كه دو يا سه نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در ميان ايشان حاضرم."

منظور این آیه به وضوح مشخص است و آن این است که هر اجتماعی از ایمانداران که به نام عیسی انجام شود، خود عیسی را نیز به آنجا می آورد. البته نه به عنوان بازدید کننده ای غیرفعال بلکه به عنوان عضوی پویا حضور خواهد یافت. آیا آن دویی را که در راه عموآس بودند به یاد دارید (لوقا 24: 13-35)؟ آنها درباره خداوند سخن می گفتند و خود خداوند هم به شخصه به آنها پیوست و با توضیح آیات سعی در بازنمودن ذهن هایشان برای درک آیات نمود. دقیقاً همین اتفاق امروز هم وقتی ایمانداران به نام عیسی جمع شوند رخ می دهد. عیسی عضوی پویا از جمع می شود و ذهن ها را باز می کند تا آنهایی که می خواهند از او یاد بگیرند بتوانند موضوعات را درک کنند. او از طریق روحش آیات را توضیح و تعلیم داده و نصیحت می کند. هرکجا که دو یا سه نفر به نام او جمع شوند، عیسی نیز در میان ایشان است. او هیچ وقت قرارش را از دست نمی دهد. ا

و امروز زنده است: او ما را تشویق می کند

مطمئناً از آیات انجیل به یاد داریم که خداوند مردم را تشویق می کرد و تقویت می بخشید. شاید یادتان باشد که او می گفت: "خاطر جمع دارید" ، " ترسان مباشید".

خوب، این موضوع در همان دوران باقی نمانده است. عیسی امروز هم اینجاست و همانطور که عبرانیان 13 می گوید "عيسي مسيح ديروز و امروز و تا ابدالآباد همان است." (عبرانیان 13: 8).

همانطور که پولس مشخصاً در فیلیپیان 4: 13 گفت:

فیلیپیان 4: 13
" قوّت هر چيز را دارم در مسيح كه مرا تقويت مي بخشد."

او نگفت: در مسیح که درگذشته مرا تقویت بخشید. بلکه با استفاده از زمان حال سخن گفت و فرمود: عیسی همین امروز ما را تقویت می بخشد.

بیایید نمونه ای از تشویق خداوند را که در کتاب اعمال آمده است ببینیم. پولس رسول به اورشلیم رفت و در آنجا یهودیان متعصب اسیرش کردند و به زندان انداختند. احتمالاً کسی در آنجا دستش به او نمی رسید. به جز یک نفر که همان خداوند است. در اعمال 23: 10-11 در این رابطه می خوانیم:

اعمال 23: 10-11
" و چون منازعه زيادتر مي شد، مين باشي ترسيد كه مبادا پولُس را بدرند. پس فرمود تا سپاهيان پايين آمده، او را از ميانشان برداشته، به قلعه درآوردند. و در شبِ همان روز خداوند نزد او آمده، گفت: «اي پولس خاطر جمع باش زيرا چنانكه در اورشليم در حق من شهادت دادي، همچنين بايد در روم نيز شهادت دهي.»"

پس از آن نیز پولس به تیموتائوس گفت:

دوم تیموتائوس 4: 16-17
" در محاجّه اوّلِ من، هيچ كس با من حاضر نشد بلكه همه مرا ترك كردند. مباد كه اين بر ايشان محسوب شود. ليكن خداوند با من ايستاده، به من قوّت داد تا موعظه بوسيله من به كمال رسد و تمامي امّت ها بشنوند و از دهان شير رستم."

خداوند در کنار پولس ایستاد و تقویتش کرد! پولس خادم کسی نبود که خوش سخن باشد، پس از مدتی بمیرد و پس از مرگش تنها سخنانش از او بجا بماند. در آن صورت چه کسی می توانست در کنار پولس بایستد؟ پولس و هر یک از ما، خادمین خداوندی زنده هستیم: خداوند عیسی مسیح. عیسی انجیل یک عیسی تاریخی نیست بلکه عیسی ای زنده است که امروز نسبت به تک تک ما همان عشق و علاقه را دارد.

او امروز زنده است: او برمی گردد

در پایان این مطالعه کوتاه درباره عیسی قیام کرده، نباید فراموش کنیم که همانطور که عیسی 40 روز پس از قیامش به آسمان سعود کرد، به همانطور هم باز می گردد. همانطور که شاگردان به صعود عیسی به آسمان چشم دوخته بودند فرشتگان به ایشان گفتند:

اعمال 1: 9-11
" و چون اين را گفت، وقتي كه ايشان همي نگريستند، بالا برده شد و ابري او رااز چشمان ايشان در ربود. و چون به سوي آسمان چشم دوخته مي بودند، هنگامي كه او مي رفت، ناگاه دو مرد سفيدپوش نزد ايشان ايستاده، گفتند: اي مردان جليلي چرا ايستاده، به سوي آسمان نگرانيد؟ همين عيسي كه از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همين طوري كه او را به سوي آسمان روانه ديديد."

مکاشفه 1: 7
" اينك با ابرها مي آيد و هر چشمي او را خواهد ديد و آناني كه او را نيزه زدند و تمامي امّت هاي جهان براي وي خواهند ناليد. بلي! آمين."

و متی 24: 30- 31
" آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پديد گردد و در آن وقت، جميع طوايف زمين سينه زني كنند و پسر انسان را بينند كه بر ابرهاي آسمان، با قوّت و جلال عظيم مي آيد؛ و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزيدگان او را از بادهاي اربعه از كران تا بكران فلك فراهم خواهند آورد."

عیسی با قدرت و در جلالی عظیم باز می گردد و ما می گوییم:

" بله، خداوند عیسی بیا!" (مکاشفه 22: 21)

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri