کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

«اولین و مهمترین چیز» (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

"اولین و مهمترین چیز"متی 6: 33
" ليكن اوّل ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد كه اين همه براي شما مزيد خواهد شد."

انسان با افزایش حس حفاظت از خود پیش از سقوط و از دست دادن موقعیتش در باغ عدن، بر آن شد که دنیایی را که اکنون زیر لعنت خدا بود، به کنترل خود در آورد (پیدایش 3: 17-19 و 23-24). در آن سالهای اول تمامی فکر و ذکر او تلاش برای بقا در دنیایی بود که اکنون خشن شده بود. انسان تا به امروز با وجود پیشرفت و ترقی فرهنگ باز هم در همان مسیر حرکت می کند. به نظر می رسد که اولین و مهمترین چیز برای همه پایداری زندگی و زینت های به همراه ثروت و شکوه این دنیاست.

پولس رسول خطاب به کسانی که برای بیرون آمدن از روح این دنیا و انجام اراده خدا خوانده شده بودند، نوشت:

" هم شكل اين جهان نشويد بلكه به وسيله تجديد افكار، وجود شما تغيير شكل يابد تا بتوانيد اراده خدا را تشخيص بدهيد و آنچه را كه مفيد و پسنديده و كامل است، بشناسيد." (رومیان 12: 2)

مطمئناً وقتی پولس رسول این سخنان را می نوشت کار های دشواری را که پیروان راستین مسیح باید به انجام می رسانند را در سر داشت؛ کاری بدور از خود و بر اساس اراده ای کاملاً مطابق با اراده خدا. خداوند وعده می دهد که اگر چنین کاری به انجام برسد، پاداش کسی که در روح می کارد بسیار بزرگتر از کسی خواهد بود که در جسم می کارد که البته پاداش جسم مرگ است.

شرط ابتدایی

در مرقس باب 14 عیسی را می بینیم که با مرد جوان ثروتمندی صحبت می کند که بسیار خواهان به ارث بردن حیات جاودان است. خداوند پس از اینکه با او درباره شریعت موسی صحبت کرد و پاسخ مثبت مرد جوان به آن مشخص شد، به او گفت که برای زندگی جاودان یک چیز دیگر هم لازم است. در مرقس 10: 21 می خوانیم:

" برو و آنچه داري بفروش و به فقرا بده كه در آسمان گنجي خواهي يافت و بيا صليب را برداشته، مرا پيروي كن." (مرقس 10: 21)

از این رو خداوند حقیقت یک از خودگذشتگی کامل و بی قید و شرط را به عنوان شرط ابتدایی برای بدست آوردن جایزه حیات جاودان ارائه می کند. حیات جاودانی که مرد جوان در طلب آن بود. خداوند که مانع بزرگی را که در زندگی او مخفی شده بود دید، از او خواست که دارایی زمینی خود را ببخشد، آن روش زندگی که به آن عادت کرده بود را ترک کند و صلیبش را برداشته و او را پیروی کند. به بیان دیگر، او به مرد جوان نشان داد که زندگی خود را وقف خدمت به خداوند، حقیقت و برادران بکند و در حقیقت این کار را بدون هیچ اجبار و با شادی و اراده و خواست خود انجام دهد.

در واقع این همان چیزی است که او از تمام کسانی که قدم جای پای وی می گذارند، می خواهد: او می خواهد که آنها همه چیز را بر مذبح عظیم خدا بگذارند!!! اگرچه مشغول بودن یک ایماندار به برطرف ساختن نیاز های زندگی حال حاضر نیز قابل توجیه است، اما همچنین ضروری است که قلب شخص ایماندار و موضعگیری او طوری هماهنگ باشند که اولین و مهمترین چیز در قلبش خداوند و کار او باشد.

شکست افراد بسیار

خداوند همچنین درباره مانعی سخن گفت که سبب شده است بسیاری نتوانند خود را کاملاً در خدمت او قرار دهند. همانطور که خداوند گفت:

 " آنگاه عيسي گرداگرد خود را نگريسته، به شاگردان خود گفت: چه دشوار است كه توانگران داخل ملكوت خدا شوند. چون شاگردان از سخنان او در حيرت افتادند، عيسي باز توجّه نموده، بديشان گفت: اي فرزندان، چه دشوار است دخول آناني كه به مال و اموال توكّل دارند در ملكوت خدا! سهل تر است كه شتر به سوراخ سوزن درآيد از اينكه شخص دولتمند به ملكوت خدا داخل شود!" (مرقس 10: 23-25)

شاگردان متعجب شدند. عبارات انظباط و از خودگذشتگی برای ذهنی که آنها قبل از پنطیکاست داشتند بسیار دشوار و یا حتی دست نیافتنی بودند. به همین خاطر از او پرسیدند:

" پس كِه مي تواند نجات يابد؟ عيسي به ايشان نظر كرده، گفت: نزد انسان محال است ليكن نزد خدا نيست زيرا كه همه چيز نزد خدا ممكن است." (مرقس 10: 26-27)

و به راستی که ایماندار واقعی به قدرت خدا که از طریق روح القدس در قلب و ذهن او کار می کند قادر است که عبارت انظباط را تحقق بخشد و این امر به قدرت و تصمیم و اراده خود وی میسر نیست.

پطرسی که به همراه شاگردان دیگر شغل، دارایی و خانه خود را ترک کرده بود تا خداوند را پیروی کند، پرسید که نتیجه چنین زندگی همراه با قربانی ها چه می تواند باشد. خداوند فوراً به او پاسخ داد که:

" عيسي در جواب فرمود: «هر آينه به شما مي گويم كسي نيست كه خانه يا برادران يا خواهران يا پدر يا مادر يا زن يا اولاد يا املاك را بجهت من و انجيل ترك كند، جز اينكه الحال در اين زمان صد چندان يابد از خانه ها و برادران و خواهران و مادران و فرزندان و املاك با زحمات، و در عالم آينده حيات جاوداني را." (مرقس 10: 29-30)

منظور این است که قوم خدا در پایان بخاطر وفاداری و حفظ مهمترین چیز در مهمترین و اولین جایگاه، زندگی و شکوه روحانی بی مانندی را خواهند برد. بنابراین بیایید " اوّل ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيم كه اين همه براي ما مزيد خواهد شد." (متی 6: 33)

جورج ولانتیس