کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

انواع وسوسه ها در مثل برزگر (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

انواع وسوسه ها در مثل برزگردر مقاله "اشکال و ابزار وسوسه" دیدیم که وسوسه ها به چه اشکالی ممکن است که ظاهر شوند ( بخصوص آزمایش هایی که از طریق مصیبت ها، جفا و تله های پیروی از امیال انسانیت کهنه و یا جسم صورت می گیرد). همین انواع وسوسه ها را می توانیم در عمل در مثل برزگر مشاهده کنیم. دو نمونه در این مثل وجود دارند که با اینکه کلام خدا را می شنوند و آن را می پذیرند اما ثمره به بار نمی آورند. اما سوال اینجاست که چرا این افراد اینطور شده اند؟

سوسه های نمونه دوم از مثل برزگر

متی 13: 20-21 و لوقا 8: 13 درباره این نمونه دوم از این مثل می گویند:

متی 13: 20-21
" و امّا بذري که بر زمين سنگلاخ افتاد کسي است که کلام را مي‌شنود و بي‌درنگ آن را با شادي مي‌پذيرد، امّا چون در خود ريشه ندارد، تنها اندک زماني دوام مي‌آورد. ولي وقتي به‌‌سبب کلام، سختي يا آزاري بروز مي‌کند، در‌دم مي‌افتد."

لوقا 8: 13
" بذرهايي که بر زمين سنگلاخ مي‌افتد کساني هستند که چون کلام را مي‌شنوند، آن را با شادي مي‌پذيرند، اما ريشه نمي‌دوانند. اينها اندک‌زماني ايمان دارند، اما به‌هنگام آزمايش، ايمان خود را از دست مي‌دهند."

همانطور که در آیات می بینیم، مردمی که شامل این نمونه از مثال می شوند کلام خدا را می شنوند و در ابتدا با شادی آن را می پذیرند! به بیان دیگر آنها بسیار مشتاق کلام بودند. اما سپس وسوسه و آزمایش به شکل های مصیبت و جفا برای کلام خدا بر آنها می آیند. همانجاست که آنها به جای اینکه با سرسختی به کلامی که در ابتدا با شادی پذیرفته بودند، بچسبند، به راحتی تسلیم می شوند و پا پیش می کشند. اگر شما ایمانداری جوان و غیور برای خدا هستید باید بدانید که اگرچه شاید موقتاً شیطان را در اطرافتان نبینید، اما به زودی سر و کله او پیدا می شود. وسوسه و آزمایش فرا خواهد رسید. شما باید محکم بایستید و به ایمانتان و کلام بچسبید. همان کلامی که با شادی پذیرفتید. همانطور که کلام خدا می گوید:

عبرانیان 10: 35-39
" پس اين اطمينان خود را رها مکنيد، زيرا پاداشي عظيم در پي خواهد داشت. چون لازم است پايداري کنيد تا آنگاه که اراده خدا را به‌‌انجام رسانديد، وعده را بيابيد. زيرا پس از اندک زماني او که بايد بيايد، خواهد آمد و تأخير نخواهد کرد. امّا پارسايي که از آنِ من است به ايمان زيست خواهد کرد. و اگر پا پس کشد، از او خشنود نخواهم گرديد. ليکن ما از کساني نيستيم که پا پس مي‌کشند و هلاک مي‌شوند، بلکه از آنانيم که ايمان دارند و حيات مي‌يابند. "

مصیبت ممکن است به اشکال مختلفی ظاهر شود. افرادی را دیده ام که بخاطر اینکه خانواده و یا اقوام بخاطر ایمانشان ترکشان کردند، لغزش خورده اند و ایمانشان را کنار گذاشته اند. البته جفا ممکن است شکل های بدتری هم به خود بگیرد. مانند زندانی شدن و شکنجه بخاطر ایمان. ممکن است که جفا حتی منجر به مرگ شود. درست مثل اتفاقی که برای استیفان و یعقوب برادر یوحنا افتاد. کلام خدا برای شما و همه کسانی که آزمایش شده اند می گوید:

رومیان 16: 19-20
" آوازه اطاعت شما در ميان همگان پيچيده است؛ بنابراين، از بابت شما بسيار شادمانم. امّا از شما مي‌خواهم که در برابر آنچه نيکوست حکيم، و در برابر آنچه بد است، معصوم باشيد. خداي صلح و سلامت بزودي شيطان را زير پاهاي شما لِه خواهد کرد."

و اول پطرس 5: 8-10
" خويشتندار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما ابليس همچون شيري غرّان در گردش است و کسي را مي‌جويد تا ببلعد. پس در ايمان راسخ باشيد و در برابر او بايستيد، زيرا آگاهيد که برادران شما در دنيا با همين رنجها روبه‌رويند. پس از اندک زماني رنج و زحمت، خداي همه فيضها که شما را به جلال ابدي خود در مسيح فرا‌‌خوانده است، خودْ شما را احيا و استوار و نيرومند و پايدار خواهد ساخت."

به ایمانتان بچسبید و تا آخر پایداری کنید. زندگی و وضعیت تان را به دستان خدا بسپارید و آماده شوید تا به سوی هر آنچه که پیش آید بروید. بله هر چه که پیش آید، حتی تمسخر و شکنجه. او شما را قوت خواهد بخشید. او شما را تقویت خواهد داد. درست به همانطور که عیسی را در باغ جتسیمانی تقویت داد یا پولس را در زندان و در زمانی که از سوی یهود شکنجه می شد (اعمال 23: 11). همانطور که پولس گفت: " زیرا به همانگونه که در زجر ها نصیب می یابیم، به همان میزان در تسلی خدا نیز لبریز می شویم" (دوم قرنتیان 1: 1-7). تسلی که از سوی خدا می آید برتر از هرگونه تمسخر و شکنجه انسانی است.

وسوسه در نمونه سوم از مثال برزگر

موضوع سومین نمونه از مثل برزگر در مرقس 4: 18-19 آمده است:

" عده‌اي ديگر، همچون بذرهاي کاشته شده در ميان خارهايند؛ کلام را مي‌شنوند، اما نگرانيهاي اين دنيا و فريبندگي ثروت و هوسِ چيزهاي ديگر در آنها رسوخ مي‌کند و کلام را خفه کرده، آن را بي‌ثمر مي‌سازد."

و لوقا 8: 14
" بذرهايي که در ميان خارها مي‌افتد، کساني هستند که مي‌شنوند، اما نگرانيها، ثروت و لذات زندگي آنها را خفه مي‌کند و به‌ثمر‌نمي‌رسند. "

اینگونه افراد کلام خدا را می شنوند و آن را می فهمند اما به ثمر نمی رسند. چرا؟ زیرا آنها در قلب خود را به روی خار های "نگرانی های این دنیا، فریبندگی ثروت و هوس چیزهای دیگر" (مرقس 4: 19) باز گذاشتند و به همین خاطر این خار ها داخل شده و کلام را خفه نموده اند. در این رابطه یعقوب را داریم که می گوید:

یعقوب 1: 13-15
" آن که وسوسه مي‌شود، نگويد: خداست که مرا وسوسه مي‌کند، زيرا خدا با هيچ بدي وسوسه نمي‌شود، و کسي را نيز وسوسه نمي‌کند. هنگامي که کسي وسوسه مي‌شود، هواي نفْس خودِ اوست که وي را مي‌فريبد و به دام مي‌افکند. هواي نفْس که آبستن شود، گناه مي‌زايد و گناه نيز چون به ثمر رسد، مرگ به‌‌بار مي‌آورد."

و اول تیموتائوس 6: 9 نیز می گوید:
 " امّا آنان که سوداي ثروتمند شدن دارند، دچار وسوسه مي‌شوند و به دام اميال پوچ و زيانباري گرفتار مي‌آيند که موجب تباهي و نابودي انسان مي‌گردد."

یک نکته: نگرانی های دنیا هم همان تأثیری را دارند که سودای ثروت و هوس به چیزهای دیگر دارند. آنها نیز بی ثمری به بار می آورند. پس اگر می خواهید که یک مسیحی پر ثمر باشید، باید خار نگرانی ها، ثروت و لذات زندگی را از خود بیرون کنید و نگذارید که دوباره در زندگی شما فرو روند. باید وارد عمل شوید. باید تغییر کنید. و اگر واقعاً عزم راسخ در این رابطه داشته باشید خدا شما را کمک خواهد کرد. وسوسه ای که در سومین نمونه از مثل برزگر ذکر شده است از سوی مصیبت ها و جفاهای شیطانی نیست. در اینجا وسوسه شکلی زیرکانه تر به خود می گیرد که نیازمند مقاومت ماست. نگرانی درباره مسائلی که این دنیا نگران آن است ("نگرانی های این دنبا")، فریبندگی ثروت و هوس به چیزهای دیگر بسیار خطرناکند. آنها خارهایی هستند که باید بیرون آورده شوند. پولس را در اینجا داریم که می گوید:

رومیان 13: 14
" بلکه عيسي مسيح خداوند را در‌بر کنيد و در پي ارضاي اميال نفس خود مباشيد. "

"در پی ارضای امیال نفس نباشید" بدین معناست که نباید مراقب جسم و امیال آن باشید. در عوض باید خود را با شیر خالص کلام خدا تغذیه کنید و در آن رشد نمایید (اول پطرس 2:2).

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri