کلام خدا
برای دریافت رایگان مقالات جدید در این مجله عضو شوید

انسانی معمولی؟ (PDF) نسخه پی-دی-اف این مقاله

انسانی معمولی؟اخیراً متی باب 4 درباره وسوه های عیسی در بیابان را مطالعه می کردم. وسوسه گر دو مرتبه عیسی را با عبارت "اگر پسر خدا هستی" به چالش کشید. از جهت دیگر که بنگریم، انگار وسوسه گر به او می گفت "عیسی، تو پسر خدا نیستی. تو فقط یک انسان معمولی هستی ... اگر خود را از بالای هیکل به پایین بیندازی، کسی نیست که تو را حفظ کند. اگر گرسنه باشی، کسی به تو غذا نخواهد داد. امتحان کن ... می توانی این سنگ ها را تبدیل به نان کنی؟ آیا می توانی خود را از بالای هیکل به پایین بیندازی؟ اگر چیزی جز یک انسان معمولی هستی، یعنی اگر پسر خدایی، پس امتحان کن." این داستان، امروز برای ما نیز تکرار می شود. ما پسران و دختران خدا هستیم و دشمن می خواهد ما را متقاعد کند که چیزی جز انسان هایی عاجز نیستیم. او در گوش ما نجوا می کند: "تو در این دنیا تنها هستی ... خدایت بسیار دور است. تو هم مانند بقیه زندگی کن."

البته درست است که ما نیز مانند بقیه انسان های روی زمین هستیم. اما، اینجا یک اما وجود دارد که شیطان آن را همچنان که در زمان وسوه مسیح عوض کرد، امروز هم برای ما تغییر می دهد. و آن این است: ما نیز فرزندان پادشاه هستیم. ما هم اکنون به تخت پادشاهی او دسترسی داریم. کلام خدا می گوید "ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم" (اول یوحنا 3: 2). این چیزی است که همین امروز هستیم. این در کارت شناسایی آسمانی شما درج شده است. بر کارت شما اینطور نوشته شده است: نام: [اینجا نام خود را قرار دهید] شناخته شده: پیش از بنیاد عالم، متولد شده توسط: خدا، نجات یافته توسط: عیسی مسیح، او: پسر/دختر خداست، دسترسی به تخت پادشاهی خدا: نامحدود.

معمولی بودن (اینکه شیطان می گوید "مانند بقیه باش". و بطور غیرمستقیم می گوید "تو نیز مانند بقیه هستی") اسلحه شیطان است. ما انسانیم، اما نه انسانی "معمولی". ما مانند بقیه نیستیم. ما فرزندان خداییم. امروز فرزندان او هستیم.

Anastasios Kioulachoglou

فارسی: Daniel Shahri