Bijbelse Waarheden

Wees ijverig en niet lauw (PDF) PDF-Versie

Wees ijverig en niet lauwVandaag was een heel belangrijke dag voor mij. Jarenlang heb ik geleden aan bijziendheid. “Het is alleen het rechter oog.....1.75. Je kunt er lenzen voor krijgen als je wilt”, was wat de oogarts me enkele jaren geleden vertelde. Ik kon gewoon werken, auto rijden, alles doen wat ik deed maar het was allemaal niet meer zo helder dan wat het geweest was. Maar met de jaren vergeet je toch wel hoe het was. Je leeft in een vagere wereld dan normaal, met minder helderheid en je raakt gewend aan het idee dat dit normaal is. Toch wist ik dat het niet normaal was. Maar, ondanks de bijziendheid....ik kon gewoon zo leven. Het was niet iets wat dringend opgelost hoefde te worden. “Ik doe het wel wanneer ik tijd heb”, zei ik tot mezelf. Natuurlijk had ik nooit tijd want ik nam er geen tijd voor of ik had altijd een excuus. Dus was de bijziendheid er altijd. Maar afgelopen zaterdag dacht ik “waarom niet?” Een vriend had mij verteld dat je in Duitsland bij een opticien gratis je ogen kunt laten meten en dat ze je dan de benodigde lenzen of bril geven. Ik had dat in het verleden al eens geprobeerd maar niemand in de winkel sprak Engels en sinds ik geen Duits sprak was er niets van gekomen. Maar nu, met mijn “ein bischen” (een beetje) Duits, kon ik het wel redden. Dus ging ik erheen. Ik werd naar de eerste verdieping gestuurd waar iemand mijn ogen zou opmeten en me zou vertellen wat te doen. Ik zat op een bank te wachten....ze had nog een andere afspraak. Terwijl ik zat te wachten dacht ik “wat doe ik hier op een zaterdag, lunch tijd? Laat dit idee met die lenzen maar varen en ga naar de markt. Het is zaterdag!” Maar ik begreep dat ik deze keer moest blijven. Dus kwam mijn beurt. De vrouw testte mijn ogen voor bijziendheid – inmiddels 2.25 – en we maakten een afspraak om 16:40 later die dag, voor de lenzen. Ik was er weer op tijd en we begonnen.... Zij zou eerst een lens inbrengen en dan zou ik het zelf moeten doen. Maar voordat ze dat deed vroeg ik haar een minuutje om de wereld in me op te nemen zonder lenzen, zodat ik goed kon zien of er een verschil zou zijn. Dus keek ik een paar seconden goed rond en toen begon ze. In eerste instantie verzette mijn oog zich tegen die vinger die erop af kwam, maar uiteindelijk kreeg ze het voor elkaar. Toen draaide ik me om en keek. Mijn hemel! Die hele, vage wereld was nu heel erg HELDER. Alles leek levendiger te zijn. Opschriften die ik niet had kunnen lezen zag ik nu wel!! “He, dit is geweldig! Dit staat me wel aan!” zei ik tegen haar. “Ok. Nu moet je het zelf doen”, zei ze. En na een paar minuten proberen lukte het. Ik betaalde en vertrok. Het eerste wat ik zag waren de wolkenkrabbers in het centrum van Frankfurt. Ik had ze honderden malen gezien maar voor het eerst zag ik ze zo DUIDELIJK! De lichten, de gebouwen er rondom heen, de mensen; alles was ZO HELDER. Hoe had ik dit kunnen missen de laatste paar jaren? Ik weet wel hoe... Omdat ik, in plaats van wat God gepland had voor mijn ogen (scherp te kunnen zien), gekozen had voor een compromis van “overleven” (want dat is wat het eigenlijk is). Dit gaat zo: “Sinds ik overleef, sinds ik nog steeds kan leven, sinds ik een beetje kan zien is alles OK”. Het compromis van overleven maakt zich niet druk over de vraag of je wel ECHT LEEFT, in de overvloed en het leven wat God voor jou bedoeld heeft. In plaats daarvan zegt het: “ga maar gewoon door...probeer maar te overleven....je kunt dingen later wel perfect maken”.

En dit is hoe we vaak ook denken over ons geestelijk inzicht. Net als met ons natuurlijk gezichtsvermogen kan ook ons geestelijk gezichtsvermogen lijden aan bijziendheid. Dit gebeurt niet ogenblikkelijk. Het is een lang proces. Ik stond niet op een dag op en was bijziend. Het duurde jaren. Zo ook met geestelijke bijziendheid. Het is er niet ineens. Het ontwikkelt zich. Een compromis hier, een compromis daar... en daar is het. “Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?” zegt het Woord (1 Korinthe 5:6). Plotseling sta je op een dag voor een uitdaging die je een aantal jaren geleden makkelijk aankon, maar nu ben je bang. Het lijkt alsof je geloof niet groot genoeg is om het aan te kunnen! Of je vergelijkt de gemeenschap die je ooit had met de Heere met wat het nu is en je weet dat er iets verloren is gegaan. Je bent niet zo levend meer dan je ooit was! Je kunt de dingen dichtbij wel zien, de zegeningen, je werk, thuis enz, maar de dingen verder weg, die met het Koninkrijk te maken hebben, zie je als het ware maar vaag. Ze lijken onduidelijk voor JOU en dat komt omdat je lijdt aan geestelijke bijziendheid. Het eerste wat je moet doen is het herkennen. Ik was bijziend lang voordat ik het ontdekte. Ik kwam er toevallig achter toen ik in het leger, tijdens een oefening, een keer moest schieten op een doel wat 400 meter verder stond en ik het nauwelijks kon zien. Maar mijn bijziendheid was niet toen begonnen. Het was er al een lange tijd. Ik wist dat er iets was met mijn ogen....Ik kon niet meer zien zoals ik zag toen ik 20 was. Dus er was iets mis. Maar toen ik moest schieten en het doel nauwelijks kon zien, toen begreep ik het. Zo is het ook met geestelijke bijziendheid. Het kan er al zijn. Je weet dat er iets niet goed gaat. Je kunt er niet je vinger op leggen maar je relatie met God is niet zo goed als hij geweest is. Het is niet die LEVENDE gemeenschap die je ooit had.En dan, op een dag, op een bepaald moment begint de Heere je te openbaren dat er iets mis is met de ogen van je hart. Het hart kan niet langer zo ver zien als het kon. Op een dag bevindt je je tussen vele jonge gelovigen, bijvoorbeeld tijdens een aanbiddings dienst en vraag je je af hoe zij zo kunnen dansen en zingen en zo vurig zijn. Waarom ben jij niet meer zo? Jij bent nu KOUDER. Je kunt niet meer zo ver zien als zij. Je lijdt aan geestelijke bijziendheid en je moet het eerst herkennen! En dan, net als met natuurlijke bijziendheid, kun je twee kanten op. De ene is het compromis van overleving. Dit zegt...”Ik hoef niets te doen. Ik hoef niet te veranderen. Ik weet dat het ooit beter ging, maar het geeft niet. Ik red het wel. Ik overleef het wel. Ik doe nog steeds vanalles voor God. Ik ga naar de kerk en bid, ofschoon wel veel saaier en minder dan in het verleden”. Je sluit een compromis en gaat gewoon door. Het maakt je niet uit of het leven minder is dan wat God voor je heeft, minder dan wat je ervaren hebt met God. Je gaat door en doet...net als iedereen...ALS DE WERELD! Je hebt je gecompromitteerd. Je bent [en ik hoop dat niemand in deze categorie valt en dat we onszelf onderzoeken!] een LAODICEER! En de Heere spreekt tot jou:

Openbaring 3:14-19
“En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. EN ZALF UW OGEN MET OGENZALF, OPDAT U ZULT KUNNEN ZIEN. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.

Zie je, de Heere zegt niet “Alles is in orde. Je kunt blijven zoals je nu bent. Je bent lauw maar dat geeft niets. Ga maar gewoon door”. Hij zegt “WEES DAN IJVERIG EN BEKEER U!” Lauw zijn is een ZONDE waarvan we ons moeten bekeren! Het wordt niet door de Heere geaccepteerd! Het enige wat acceptabel is is IJVER! Dat is zoals Hij je wil. Hij wil dat je heet bent voor Hem! Het compromis van overleven is een zonde! Als je behoort tot de gemeente van Laodicea, en ik weet dat dat geldt voor velen van ons, is het NIET de juiste weg om gewoon door te gaan. De juiste weg is een OMKERING. En......ik heb goed nieuws voor jou. Jezus heeft die ogenzalf, die lenzen die je ogen nodig hebben. Jezus heeft de kleding die je lichaam nodig heeft. Jezus heeft het goud, gelouterd door het vuur opdat u, uw hart, rijk wordt. JEZUS IS DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN. Hij heeft alles wat je nodig hebt om opnieuw tot leven te komen. Maar jij moet terugkomen. Je moet knielen en je bekeren. “Overleven” is een leugen. Het is in feite dood. Alleen door bekering en een terugkeer zul je opnieuw kunnen zien en opnieuw kunnen leven, met een overvloedig leven, het leven van het HART, waarvoor Jezus is gekomen (Johannes 10:10).

Openbaring 3:20-22
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

Anastasios Kioulachoglou