Bijbelse Waarheden

Martha, Maria en Jezus (PDF) PDF-Versie

Martha, Maria en JezusIn Lukas 10:38-42 lezen we:

“Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.”

Martha was een erg drukke vrouw. Zij kookte, herstelde kleren, en maakte schoon. Ze was druk bezig met bedienen, zegt het Woord. Ze was zo druk bezig dat ze aanvankelijk niet in de gaten had dat de Heere haar huis was binnengekomen. Ze had het zo druk dat ze Zijn aanwezigheid niet langer opmerkte. Ze had het zo druk dat ze niet langer tijd had om aan Zijn voeten te zitten en Zijn Woord te horen; de bediening had hogere prioriteit. Ze deed zo veel dingen, meer dan wat ze aankon en klaagde daarom tegen de Heere: “waarom helpt niemand mij in het bedienen?.....zeg alsjeblieft tegen Maria dat ze de conversatie achterwege moet laten en mij moet komen helpen”. En er zijn broeders en zuster net als zij. Super werkers. Super actief. Zo actief dat ze niet langer tijd hebben om aan de voeten van de Heere te zitten. Werkelijk, wat een beeld: jij en Hem alleen! Geen mobiele tefefoons, geen herrie, geen bediening, zelfs niet voor Hem. Jij en Hem alleen. Zet je computer en je mobieltje af, doe je deur dicht, doe zelfs dit artikel dicht en breng tijd met Hem door. Open je hart aan Hem als aan je beste vriend. Toen de Heere op aarde was deed Hij hetzelfde: Hij bracht tijd alleen door met de Vader. Onze hoogste prioriteit zijn niet de werken, zelfs niet als ze te maken hebben met onze bediening. “EEN ding is nodig” zei de Heere. Maria had het goede deel gekozen, zij was degene die aan Zijn voeten zat en niet Martha, die druk bezig was met bedienen. Je hoogste prioriteit is om aan Jezus' voeten te zitten. Je hoogste prioriteit is om samen te zijn met de Vader. Soms was het vroeg in de ochtend (Markus 1:35-37), andere keren was het's nachts (Mattheus 14:22,23), maar de Heere bracht altijd tijd door met de Vader. Zo zien we:

Mattheüs 14:22-23
“En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen. En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar alleen.”

En ook Markus 1:35-37
“En's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!”

In het geval van Mattheus 14 liet Hij zijn discipelen in het schip gaan, stuurde Hij de menigte weg en klom Hij de berg op om te bidden. In het geval van Markus 1 ging Hij opnieuw naar een eenzame plaats om te bidden, terwijl iedereen Hem zocht. Het was niet dat Hij zichzelf wilde verbergen. Hij wilde alleen tijd samen met zijn Vader doorbrengen. Dat was Zijn hoogste prioriteit en dat zou het voor ons ook moeten zijn.

Als jij het altijd heel erg druk hebt, zelfs met het werk van de bediening, wanneer je altijd iets moet doen en geen tijd hebt, als je bent zoals Martha, super energiek, altijd bezig met God's werk, kijk dan wat de Heere zei: “EEN ding is nodig” en dat is wat Maria deed, d.w.z “aan de voeten van Jezus zitten en Zijn Woord horen”. Velen zeggen “de werken (bediening) eerst en al het andere op de tweede plaats”. Ik zou zeggen: “de Heere eerst en vervolgens al het andere”. Toen Jezus haar huis binnenkwam, was er voor Maria niet langer tijd om te werken maar alleen tijd voor de Heere.

Lukas 10:42
“Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.”

Anastasios Kioulachoglou