Bijbelse Waarheden

Jezus en het levende water (PDF) PDF-Versie

Jezus en het levende waterIn Johannes 4 zien we Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw. Nadat Hij haar om water had gevraagd, zei Hij:

Johannes 4:10
“Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.”

Johannes 4:13-14
“Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”

Een ieder die van het water drinkt dat de Heere geeft zal nooit meer dorst hebben. Alleen het water wat de Heere geeft kan onze dorst lessen in dit leven. Ben jij dorstig naar leven? Ben jij moe van de woestijn van deze wereld? De Heere heeft goed nieuws voor jou. Hij, de kapitein van het leven, heeft het levende water. Houdt hem diep in je hart. Niet alleen zal het water wat Hij geeft jouw dorst lessen, maar het zal ook “een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”

“Wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” (Johannes 6:35)

Anastasios Kioulachoglou