Bijbelse Waarheden

Handelingen 16:6-10 of Hoe Paulus naar Europa kwam (PDF) PDF-Versie

Handelingen 16:6-10 of Hoe Paulus naar Europa kwamIn Handelingen 16:6-10 lezen we:

Handelingen 16:6-10
“En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons! Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen.”

Velen van ons zullen zich weleens voor gesloten deuren bevonden hebben. Velen van ons hebben geprobeerd een bepaalde richting op te gaan, iets najagend wat in het algemeen wel God's wil was, om vervolgens te ontdekken dat de deur waarop we klopten niet open ging. We zijn niet de enigen. Dit overkwam ook de apostel Paulus. Zijn doel was het Woord van God te verkondigen. Hij had al een groot werk gedaan in Azie. Zoals we lezen in Handelingen 16:5 “De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe”. Het werk wat God, door Paulus, had gedaan in deze regio was geweldig en hij wilde daarmee doorgaan. Echter, in deze poging vond hij de deuren gesloten – niet door de duivel, niet door mensen maar door de Heilige Geest. Zoals de Schriften zeggen: “werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken”. Vervolgens probeerden zij naar Bithynië te gaan -een andere regio van Klein Azie-maar opnieuw stond de Geest hen niet toe. Ja, je kunt doelen hebben die in het algemeen wel overeenkomen met de wil van God en overeenkomstig op een aantal deuren kloppen, maar deze gaan misschien toch niet open. De reden hiervoor -en dat zien we ook in het geval van Paulus- is dat de Heere deze doelen wil leiden in wegen die Zijn wil beter reflecteren. In het geval van Paulus en zijn metgezellen brachten de deuren die God gesloten had hen uiteindelijk naar Troas, een plaats dicht bij Macedonië, de plek waar God hen wilde hebben. Toen ze in Troas waren gaf de Heere hen Zijn instructies: Hij wilde hen niet langer in Azie, maar in Macedonië. Het was tijd voor Europa om ook het Woord van God te horen en daar wilde God dat ze nu heen gingen.

Wanneer je weet dat iets God's wil is maar je hebt nog steeds geen open deur gevonden: “klop, en er zal voor u opengedaan worden”, zegt het Woord (Lukas 11:9). Paulus bleef niet in Jeruzalem of Antiochië zitten, wachtend op het visioen. Hij klopte op deuren. Hij was op weg. Terwijl de deuren die hij probeerde te openen gesloten bleven, brachten zij hem uiteindelijk dicht bij de plek waar God hem wilde hebben. Het kan zijn dat de deuren waarop jij klopt gesloten zijn. Echter, de Heere zegt niet “zit, en er zal voor u opengedaan worden”. Hij zegt KLOP. Hoewel sommige deuren gesloten zijn, zal Hij toch de deuren openen die Hij voor je wil.

Anastasios Kioulachoglou