Bijbelse Waarheden

Gelijkvormig of veranderd?  (PDF) PDF-Versie

Gelijkvormig of veranderd?“Word niet aan deze wereld gelijkvormig” (Romeinen 12:2a)....velen onder ons hebben deze woorden keer op keer gehoord. Maar weten we wel echt wat ze betekenen? Een ieder van ons moet aandacht schenken aan wat we in het Woord lezen. Een oppervlakking lezen van de Bijbel, wat we vaak doen, doet niets voor ons.

“Word niet aan deze wereld gelijkvormig”-het Griekse woord hier vertaald als “gelijkvormig” betekent in dezelfe vorm of gedaante. Wat het Woord ons hier vertelt is: word niet van dezelfde vorm of gedaante, gelijkvormig aan deze wereld. Broeders en zuster, wij zijn anders. Een Christen is anders!! We behoren niet aan deze wereld toe. En toch kunnen velen van ons niet zonder het volgen van het laatste nieuws of hebben we dezelfde zorgen met de wereld (bijvoorbeeld de crisis, de vogelgriep of varkenspest etc.). We doen wat de wereld doet, we praten over dezelfde dingen. Nu, als we denken, horen, spreken en doen wat deze wereld denkt, hoort, zegt en doet, wat denk je dan?Dan zijn we gelijkvormig, van dezelfde gedaante, aan deze wereld. En zolang als de wereld en zijn zorgen en “vreugden” jouw leven in beslag nemen, kun je hier zeker van zijn: je zult niet opgroeien in Christus.

“maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” (Romeinen 12:2b)

In plaats van gelijkvormig aan de wereld te zijn zouden wij moeten veranderen. Nu, veranderd worden betekent te veranderen van vorm, gedaante. Wat zou onze nieuwe vorm dan moeten zijn. Het antwoord is simpel: CHRISTUS. Zoals Paulus zegt in Galaten 4:19

“mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben totdat CHRISTUS GESTALTE IN U KRIJGT”

Zie dit woord GESTALTE! Christus die in ons leeft is onze nieuwe gedaante! En zoals Kolossenzen 3:2 ons vertelt:

“Bedenk de dingen die boven zijn en NIET die op de aarde zijn”

Kan het nog duidelijker? Verandering komt tot stand door de vernieuwing van gezindheid, verstand, en het is aan ons waar we onze gedachten op richten. Er zijn slechts twee keuzes: de dingen op aarde of de dingen die van boven zijn. De eerste keus maakt je tot een onvruchtbare “Christen”, iemand die het Woord dan wel gehoord heeft maar integendeel gekozen heeft zich te richten op de dingen van deze wereld! Dit is niet een ongelukkige maar tegelijkertijd toch acceptabele situatie. Het is feitelijk een erg gevaarlijke situatie en inkeer en verandering is absoluut noodzakelijk. Lees alstublieft mijn boek “Verlossing volgens Jezus en Zijn apostelen” voor meer informatie. De tweede keuze anderzijds, betekent geestelijke groei, Christus die gestalte krijgt in ons, een hechte gemeenschap met de levende God, die je geproefd hebt en van wie je weet hoe goed Hij is. En zoals 1 Petrus 2:2 ons vertelt:

“En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien”

Groei komt door het Woord van God. Je hebt het Woord nodig om te groeien. Niet religieus onderwijs wat moreel en vroom klinkt maar de lessen van het Woord! En nogmaals zoals de Heere zegt:

Johannes 8:32
“en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Wat is waarheid? Christus zei tot God, Zijn Vader: “Heilig hen door Uw waarheid. Uw woord [dus het Woord van God] is waarheid” De waarheid, het Woord van God, maakt ons vrij. Zoek je dit Woord? Het is van CRUCIAAL belang waar we onze gedachten op richten. Of we kiezen ervoor om gelijkvormig aan deze wereld te worden, met alle consequenties van dien, of we groeien, worden veranderd door te kiezen -en het is een KEUS, een die WIJ maken-voor de verandering van ons verstand door het te richten op de dingen van boven en niet van deze wereld, gevoed wordende met het Woord van God zodat we kunnen groeien.

Anastasios Kioulachoglou