Bijbelse Waarheden

“Evenals aan Christus” (Efeze 6:5) (PDF) PDF-Versie

“Evenals aan Christus” (Efeze 6:5)In Efeze 6:5-8 lezen we:

Efeze 6:5-8
“Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije.”

Wat mijn aandacht trok in bovenstaand schriftgedeelte, is de frase, “wees, EVENALS AAN CHRISTUS, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart”. Wij moeten onze werkgever, onze heer naar het vlees, behandelen met vrees en beven, oprecht van hart, zoals we tegenover Christus zouden doen! “EVENALS AAN CHRISTUS”! Ik vind dit verbazingwekkend! Het dwingt mij, in mijn interacties met mijn baas, om hem of haar met dezelfde eerbied – met vrees en beven zegt het Woord! - te behandelen als dat ik Christus zou doen! God vindt dit erg belangrijk want Hij herhaalt ongeveer dezelfde woorden in Kolossenzen. Daar lezen we in hoofdstuk 3, verzen 22-25:

Kolossenzen 3:22-25
“Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van hart, in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Maar wie onrecht doet, zal het onrecht dat hij gedaan heeft, terugkrijgen; en er is geen aanzien des persoons.”

Alles wat we doen, moeten we vanuit het hart doen, als voor de Heere! En we zien het in deze verzen opnieuw: we moeten onze aardse heren gehoorzaam zijn. Maar bovenstaande verzen zijn niet de enigen die spreken over werk relaties. Hier zijn er nog een paar:

I Timotheus 6:1,2
“Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun eigen meester alle eer waard achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, en mede deel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor ertoe aan.”

Het tweede deel van bovenstaand schriftgedeelte spreekt over hen die gelovige meesters hebben, en het draagt hen op dezen niet te minachten! In andere woorden, als je baas een Christen is, maak daar geen misbruik van! Het feit dat je baas een Christen is betekent niet dat jij het recht hebt lui te zijn en het rustig aan te doen. Integendeel, we moeten onze Christelijke werkgevers juist des te meer dienen omdat zij die daar baat bij hebben, gelovigen zijn en geliefden van God.

Het Woord van God vertelt ons nog meer. In Titus 2:9,10 lezen we:

Titus 2:9-10
“Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken, dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken.”

Eveneens in I Petrus 2:18-20
“Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.”

Wat is uit bovenstaande de conclusie? Ik denk dat het niet moeilijk is te begrijpen: het Woord van God gebiedt ons onderdanig te zijn aan diegenen die we dienen, in alles. We moeten hen goede diensten bewijzen, evenals aan Christus. En dit gaat niet alleen over onze werkgevers. Het Woord van God spreekt over dienaars en diegenen die zij dienen. Je kunt je eigen baas zijn: diegenen die jij dient, jouw klanten, zijn jouw “heren”. In het algemeen, weest altijd dienstbaar als aan de Heere. Ik weet hiervan, want ik was ooit in dezelfde positie. Ik heb een Ph.D. in Economie en mijn droombeeld was om te werken voor de Bank van Griekenland, in het onderzoek van de nationale- en wereldeconomie. Tien dagen voor het einde van mijn militaire diensttijd belde mijn vriend en broeder mij, met de vraag of ik een baan zou willen in het bedrijf waarvoor hij werkte en wat erg snel groeiend was. Ik zou daar aan de slag kunnen als SAP consultant (ik had toen geen idee wat dit was). Ik vroeg het aan de Heere en Hij zei dat dit werk van Hem kwam. Ik nam het aanbod onmiddelijk aan. De eerste maanden bleken erg moeilijk te zijn. Mijn grootste probleem was dat dit werk erg weinig te doen had met wat ik gestudeerd had en eigenlijk wilde doen. Het was een erg goede baan; mijn bedrijf was zelfs verkozen tot het derde beste bedrijf in Griekenland wat betreft tevredenheid onder de werknemers. Maar ik zag het allemaal erg donker in. Ik wilde dit werk niet. Ik wilde wat IK wilde! Na een half jaar van strijd begon ik te zoeken naar een andere baan. Maar alle deuren bleven dicht. Toen besloot ik dat ik met dit werk zou stoppen, zelfs als ik dan werkeloos zou blijven. Hoe onnozel was ik! Prijs de Heere, de dag dat ik mijn ontslag zou indienen, drukte de Heere het mij sterk op het hart dit niet te doen! En ik deed het niet. Maar ik bleef ermee worstelen, totdat ik op een dag, na nog meer gesloten deuren, het ineens heel helder zag: ik was aan het vechten tegen wat God bedoeld had voor mijn leven! God Zelf had mij deze baan gegeven maar ik had me nooit aan Zijn wil onderworpen. Integendeel, ik gedroeg me als een rebel. Ik was een rebel! Toen las ik de Bijbel en daar stond het: werk “oprecht van hart, evenals aan Christus”. Niet met ogendienst maar als voor de Heere. Met de kracht van God begon ik de verandering: deze baan was God's werk en ik houd van werken. Daarom wilde ik zo hard mogelijk werken. En dat deed ik! Al gauw ontdekte ik dat erg veel hield van wat ik deed. Mijn koppigheid had mij belemmerd dat te zien. Ik sloeg een bladzijde om in mijn leven en begon zo hard mogelijk te werken, mijn klanten zo goed mogelijk te dienen, evenals aan de Heere. Drie maanden later kreeg ik een flinke opslag, en toen nog een, en toen een promotie. Ik verliet dit bedrijf in 2000 en kwam naar Duitsland als freelancer. Ik doe nog steeds wat God me velen jaren geleden gaf en ik ben Hem hiervoor zeer dankbaar. De omkeer kwam door te begrijpen en accepteren, dat wat je ook doet, God je dit gegeven heeft. Werk daarom evenals aan de Heere! Want dit is de wil van God.

Anastasios Kioulachoglou