Bijbelse Waarheden

De kortste weg is niet altijd de beste (PDF) PDF-Versie

De kortste weg is niet altijd de besteWe kennen allemaal wel min of meer het verhaal van de Israëlieten. Het kostte hen veertig jaren om het beloofde land in te gaan, een reis die normaal gesproken niet langer dan een paar weken zou duren. En zoals we misschien ook wel weten, bijna al het oponthoud kwam door hun ongehoorzaamheid. Toen het dan eindelijk tijd was het land binnen te gaan, waren ze bang en deden een stap terug. Het resultaat was dat het hun veertig jaren langer (!!) kostte het land binnen te gaan en slechts twee mannen van de generatie die Egypte had verlaten, waren daarbij. Alle anderen stierven in de wildernis en hun kinderen betrokken het land in hun plaats. We zullen ons in dit artikel niet bezighouden met deze uiting van ongehoorzaamheid. Het was in GEEN geval het originele plan van God om hen veertig jaren in de wildernis te laten. Toch was er een instantie waarin God zijn volk leidde op een weg die niet de kortste was. We vinden deze passage in Exodus 13:17,18. Hier lezen we:

Exodus 13:17,18
“Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: Anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte.”

Wat indruk op mij maakte in dit gedeelte, is dat God het volk niet via de kortste weg leidde maar dat Hij de voorkeur gaf aan een iets langere weg. Soms gaan we op een reis waarvan wij denken dat die X tijd zal duren. We verwachten een baan te vinden op de leeftijd X, te gaan trouwen wanneer we XX jaren oud zijn, ons eerste kind te krijgen op leeftijd XXX en vervolgens XXXX jaren oud te worden. En misschien is dat geen onlogisch plan. Waarschijnlijk hebben we de dingen gepland zoals we ze zien in de wereld om ons heen. En de manier waarop we alles gepland hebben kan best in orde zijn en zelfs zo uitkomen. Maar het werkt niet altijd zo. In ieder geval niet met de Israëlieten, niet in bepaalde dingen in mijn leven en misschien ook niet altijd in jouw leven. Soms gaat de tijd gewoon voorbij en lijkt ons leven simpelweg ver af te dwalen van onze verwachtingen. We vragen ons af wat we in vredesnaam aan het doen zijn in een woestijn die veel lijkt op de “woestijn van de Schelfzee”. Als je mij een paar jaar geleden had verteld dat ik in Duitsland terecht zou komen en het werk zou doen wat ik nu doe, zou ik gezegd hebben “dat is onmogelijk. Dat is totaal niet mijn plan.” Ik had mijn leven gepland, waarschijnlijk op een gelijke manier zoals jij. Maar zo ging het helemaal niet. Het werd veel beter, alhoewel dat een tijd lang niet zo leek. Het leek zelfs verschrikkelijk. Het leek alsof niets goed ging! Maar ik bleef volhouden met het Woord, ondanks de situatie, en uiteindelijk kwam God's plan tot stand en was het beste! Ver boven mijn verwachtingen! Het kan hetzelfde zijn voor jou: misschien vraag je je af waarom je nog steeds aan het wachten bent op iets wat je zo simpel leek. Misschien zijn er dingen gebeurd die je je nooit had kunnen voortstellen. Misschien heb je je leven gepland op dezelfde manier als ik het mijne... Of je hebt het gepland zoals de Israelieten....MAAR ik heb goed nieuws voor je: God leidt je. Het kan zijn dat de wildernis er is vanwege ongehoorzaamheid. Daar wil ik het nu niet over hebben. Ik hoop dat je niet in die situatie bent. Mocht dit wel zo zijn, het antwoord is GEHOORZAAMHEID. “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8). Maar dit is niet de bedoeling van dit artikel. Het onderwerp van dit artikel is onvervulde verwachtingen. Gevallen waarin het lijkt of God laat is. Wanneer we zeggen, “God, ik verwachtte van U, meer dan wat ik vraag of denk. En toch gaan de jaren voorbij en zie ik mijn gebed niet beantwoord.” En God zegt, door de mond van de Heere, in de gelijkenis van de weduwe (Lukas 18:1-5): “Stop niet met bidden mijn zoon. Ik heb jou niet opgegeven”. Wij zeggen tot God, “God, U heeft geschreven over uitgestelde hoop..... die het hart ziek maakt. En het lijkt alsof U doet alsof U dit nooit geschreven heeft”. En God zegt “wees geduldig”. Broeder, wat God je vandaag zegt is: “wees geduldig”. Volg de leiding van de Heere, vertrouw op Hem en Hij zal het tot stand brengen. Hij zal je de begeerten van je hart geven. Het kan zijn dat je verstand dit niet zegt. Na al die jaren kan het zijn dat je je dromen en Goddelijke begeerten hebt opgegeven. Ik wil je aanmoedigen op te staan. God heeft jou niet opgegeven. De God die jij zag toen je voor het eerst geloofde, is vandaag nog steeds dezelfde. God verandert nooit (Jakobus 1:17). De God van de verschrikkelijke wonderen, verricht voor Farao, is dezelfde God die jou door de wildernis leidt. Geef niet op, geef geen verlies toe wat er niet is! Als God je niet meteen brengt tot datgene wat Hij je beloofd heeft, is dat alleen omdat Hij van je houdt. Tijd is niet Zijn eerste belang. Zijn voornaamste belang ben JIJ! Het was niet Zijn grootste belang om de Israëlieten een paar weken eerder in het beloofde land te hebben.Zij waren zijn eerste belang. Wanneer je wat beter kijkt naar het gedeelte in Exodus 13:17,18 dan is het alsof God sceptisch is. God is geen machine, geen robot. Hij is Iemand die DENKT en gevoelens heeft! Hij denkt over jou en wat het beste is. In dit geval was Hij bezorgd over de Israëlieten; wanneer zij deze kortste weg zouden nemen, zouden zij oorlog kunnen zien en zodoende naar Egypte willen terugkeren!! Mijn vriend, God denkt aan JOU. De kortste weg kan jou dingen brengen die je niet aankunt. Heb je je ooit afgevraagd of jij niet teruggegaan zou zijn naar Egypte, naar de wereld, wanneer alles gelopen zou zijn zoals gepland?Je weet het niet. Ik weet het voor mezelf ook niet. Maar ik weet dit: dat wat ik ook heb en waar ik ook ben op dit moment, dit is het pad wat God voor mij gekozen heeft. En hierin heb ik vrede. God leidt de weg en Hij kiest alleen het beste voor ons. En het beste is om dicht bij Hem te zijn, zelfs wanneer de weg een beetje langer is.

Anastasios Kioulachoglou