Bijbelse Waarheden

“Bijwoners en vreemdelingen” (PDF) PDF-Versie

“Bijwoners en vreemdelingen”We vinden de term “bijwoners en vreemdelingen” in 1 Petrus 2:11. Daar lezen we:

1 Petrus 2:11
“ Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel.”

Het Woord van God vertelt ons dat we bijwoners en vreemdelingen zijn in deze wereld. Dit betekent dat deze wereld NIET ons thuis is. Wij behoren hier niet. Om dit beter te begrijpen, een voorbeeld: laten we zeggen dat je een vliegtuig neemt en landt in een vreemd land. Je bent een vreemdeling, een buitenlander in dat land. Je begrijpt de taal van het volk niet. Je kunt hun krant niet lezen. Je zet de televisie aan maar ook snel weer uit omdat je niets begrijpt. Het is je allemaal vreemd. Je bent een vreemdeling en een tijdelijke bewoner. Maar als je, hetzelfde voorbeeld gebruikende, hun taal begint te spreken, luistert naar het nieuws, hun TV programmas bekijkt en spreekt waarover zij ook spreken en doet wat zij ook doen dan ben je niet langer een bijwoner en vreemdeling. Je bent nu geintegreerd in dat land en maakt er deel van uit. Hetzelfde geldt voor ons Christenen. Het Woord van God vertelt ons dat we bijwoners en vreemdelingen op aarde zijn. We worden verondersteld ons niet te conformeren aan deze wereld, niet dezelfde interesses te hebben met deze wereld, ons niet te gedragen als anderen, niet te zien waar de wereld naar kijkt en niet dezelfde visie als deze wereld te hebben. Wij zijn hier bijwoners en vreemdelingen en worden verondersteld ons niet te integreren, niet gelijkvormig te worden aan deze wereld (Romeinen 12:2) d.w.z dezelfde vorm aannemen (dat is wat gelijkvormig betekent). Wij komen van een andere wereld, een ander thuis. Waar is ons thuis? Hier volgen enkele schriftgedeelten als antwoord:

Filippenzen 3:20
Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk, de Heere Jezus Christus,..”

En Kolossenzen 1:13
“Hij (God) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde

Broeders en zusters, wij zijn burgers van de hemelen. Daar is ons thuis, niet in deze wereld. Eens waren wij inderdaad burgers van deze wereld en zijn koninkrijk, het koninkrijk van de duisternis. Maar wij zijn dat niet langer. We zijn verlost van dat koninkrijk en zijn nu burgers van het Koninkrijk van de Zoon van God en zodoende bijwoners en vreemdelingen op aarde.

Anastasios Kioulachoglou