Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Oι Προειδοποιήσεις της Καινής Διαθήκης: Η παραβολή του σπορέαΓια να ξεκινήσουμε ας πάμε στην γνωστή παραβολή του σπορέα την οποία και βρίσκουμε σε 3 από τα 4 ευαγγέλια. Εμείς θα διαβάσουμε εδώ την αναφορά του κατά Λουκά.

Κατά Λουκά 8:5-8, 11-15
«Βγήκε εκείνος που σπέρνει για να σπείρει τον σπόρο του. και ενώ έσπερνε, άλλο μεν έπεσε κοντά στον δρόμο, και καταπατήθηκε, και τα πουλιά του ουρανού το κατέφαγαν. Και άλλο έπεσε επάνω στην πέτρα, και ενώ βλάστησε, ξεράθηκε, επειδή δεν είχε ικμάδα. Και άλλο έπεσε ανάμεσα στα αγκάθια, και καθώς τα αγκάθια φύτρωσαν μαζί, το έπνιξαν ολοκληρωτικά. Και άλλο έπεσε επάνω στην καλή γη, και όταν βλάστησε, έκανε εκατονταπλάσιο καρπό. Λέγοντας αυτά, φώναζε: Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει …… Αυτή δε η παραβολή σημαίνει: Ο σπόρος είναι ο λόγος του Θεού. και εκείνοι που σπέρνονται κοντά στον δρόμο είναι αυτοί που ακούν. έπειτα, έρχεται ο διάβολος, και αφαιρεί τον λόγο από την καρδιά τους, για να μη πιστέψουν και σωθούν. Εκείνοι δε που σπέρνονται επάνω στην πέτρα, είναι αυτοί που, όταν ακούσουν, δέχονται τον λόγο με χαρά. κι αυτοί δεν έχουν ρίζα. οι οποίοι πιστεύουν για λίγο, και σε καιρό πειρασμού αποστατούν. Εκείνο δε που έπεσε στα αγκάθια, αυτοί είναι εκείνοι που άκουσαν, και από μέριμνες και πλούτο και ηδονές της ζωής, πηγαίνουν, και συμπνίγονται, και δεν φτάνουν στον καρπό. Ενώ εκείνοι στην καλή γη, αυτοί είναι εκείνοι, που, ενώ άκουσαν τον λόγο, τον κρατούν σε καλή και αγαθή καρδιά, και καρποφορούν με υπομονή.»

Έχουμε στην παραβολή αυτή όλα τα πιθανά αποτελέσματα του σπόρου του Λόγου του Θεού. Όπως βλέπουμε στην πρώτη κατηγορία ο Λόγος δεν βρήκε έδαφος στην καρδιά των ακροατών. Με άλλα λόγια δεν τον πίστεψαν. Εν αντιθέσει, η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία δέχτηκαν τον Λόγο αλλά καμιά από τις δυο δεν έφερε καρπό. Το γιατί θα το δούμε σε λίγο. Τέλος η τέταρτη κατηγορία ήταν η μόνη που άκουσε τον Λόγο, τον δέχτηκε και καρποφόρησε. Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην δεύτερη και τρίτη κατηγορία της παραβολής αυτής, καθώς αυτές σχετίζονται περισσότερο με το αντικείμενο αυτής της μελέτης.

Επόμενο τμήμα: «Εκείνοι δε που σπέρνονται επάνω στην πέτρα»