Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Μήπως θέλετε και σεις να φύγετε (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Μήπως θέλετε και σεις να φύγετεΉταν μια μέρα γεμάτη δράση. Ο Ιησούς μόλις είχε θρέψει χιλιάδες χρησιμοποιώντας πέντε άρτους και δυο ψάρια. Μετά από αυτό το θαύμα, στον στίχο 15 του κατά Ιωάννη 6 διαβάζουμε:

Κατά Ιωάννη 6: 15
«Ο Ιησούς λοιπόν γνωρίζοντας ότι μέλλουν να έρθουν να αρπάξουν Αυτόν και να τον κάνουν βασιλιά, αναχώρησε πάλι στο όρος Αυτός μόνος.»

Ζητούσαν να τον κάνουν βασιλιά! Όμως ο Κύριος δίνει στον στίχο 26 τα κίνητρα τους:

«με ζητείτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε.»

Δεν τον ζητούσαν για τα θαύματα, αλλά γιατί φάγανε και χόρτασαν. Πολλοί άνθρωποι ακολουθούν τον Κύριο για τον ίδιο λόγο, γιατί «φάγανε και χόρτασαν». Μόλις όμως φύγουν τα ….ψωμιά, «όταν γίνει θλίψη και διωγμός για τον Λόγο, σκανδαλίζονται αμέσως» (κατά Μάρκο 4:16-17). Ναι, είναι έτοιμοι να τον κάνουν βασιλιά, δεν έχουν όμως ρίζα στην πίστη, όπως και αυτοί εδώ δεν είχαν. Φυσικά, ο Κύριος δίνει άφθονες ευλογίες σε κάθε τομέα της ζωής. Θα έρθουν όμως και περίοδοι δοκιμασίας της πίστης, «θλίψης και διωγμού για τον Λόγο». Εκείνοι που έχουν πίστη θα μείνουν, ενώ εκείνοι που είναι πρόσκαιροι, που απλά φάγανε τα ψωμιά και Τον ψάχνουν για τα ψωμιά, θα φύγουν.

Θα έρχονταν λοιπόν να τον κάνουν βασιλιά. Θα έλεγε κανείς, «αυτό ακούγεται πραγματικά υπέροχο. Γιατί έχασε αυτή την ευκαιρία ο Ιησούς; Θα γίνονταν αυτό που πραγματικά ήταν» Και ενώ ο όχλος ήταν χορτάτος και χαρούμενος, ο Ιησούς έφυγε και πάλι στο όρος «ΑΥΤΟΣ ΜΟΝΟΣ». Έφυγε από τις φανφάρες και τις μάταιες προσδοκίες του όχλου και πήγε στο βουνό ΜΟΝΟΣ.

«όταν λοιπόν είδε ο όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ούτε οι μαθητές αυτού, μπήκαν και αυτοί στα πλοία, και ήρθαν στην Καπερναούμ ζητώντας τον Ιησού»

Χορτάτος ο όχλος έτρεχε να βρει τον Ιησού. Σαν τις εκλογές που ψηφοφόροι τρέχουν πίσω από εκείνους τους πολιτικούς που υπόσχονται πιο πολλά - πιο πολύ ψωμί, πιο πολύ ευημερία - έτσι και τούτοι. Έτρεχαν πίσω από τον Κύριο γιατί είχαν χορτάσει. «Τι θαύματα μας λες; Τι διδασκαλίες; Έχω σ’ ακολουθώ γιατί μπορείς να μου αυξήσεις την ευημερία μου. Να μου δώσεις πιο πολλά, πιο καλά.» Τον έψαχναν παντού. Όταν όμως τον βρήκαν Εκείνος τους διόρθωσε. Δεν είναι τα φθειρόμενα στα οποία θα πρέπει να δώσετε βάση αλλά τα μη φθειρόμενα, η ζωή η αιώνια (κατά Ιωάννη 6:27). Και ανοίγει εκεί ένας διάλογος:

Κατά Ιωάννη 6:28-34
«Είπαν λοιπόν προς αυτόν, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού; Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτούς: Αυτό είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σ’ αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειλε. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κανείς εσύ, για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα; Τι εργάζεσαι; Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο καθώς είναι γραμμένο, «άρτο από τον ουρανό έδωσε σ’ αυτούς να φαν.» Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς σας λέω: δεν έδωσε σε σας τον άρτο από τον ουρανό ο Μωυσής. αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτο εκ του ουρανού τον αληθινό. Διότι ο άρτος του Θεού είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό, και δίνει ζωή στον κόσμο. Είπαν λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσε σε μας αυτόν τον άρτο»

Έπειτα, ο Κύριος τους εξηγεί ότι ΑΥΤΟΣ είναι ο άρτος της ζωής και ότι είναι θέλημα του Πατέρα «κάθε ένας που βλέπει στον Υιό και πιστεύει σ’ αυτόν, να έχει ζωή αιώνιο και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα» είπε.

«Γόγγυζαν λοιπόν γι’ αυτόν οι Ιουδαίοι, επειδή είπε «Εγώ είμαι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό. και έλεγαν δεν είναι ούτος ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και την μητέρα; Πως λοιπόν λέγει αυτός, ότι από τον ουρανό έχει κατέβει;»

και στον στίχο 52:

«Μάχονταν λοιπόν μεταξύ τους οι Ιουδαίοι, λέγοντες, «Πως δύναται ούτος να δώσει σε μας να φάμε την σάρκα του»

Από εκεί που τον ακολουθούσαν σαν τα κοπάδια, μόλις άκουσαν τον Λόγο Του, οι ίδιοι άνθρωποι που από τα χέρια Του είχαν φάει την προηγουμένη, οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν πάρει το πλοίο για να τον βρουν, και που θελαν να τον κάνουν βασιλιά, «γόγγυζαν περί αυτού» και «μάχονταν». Όταν κάποιος ακολουθεί τον Κύριο με λάθος λόγους, μπορεί να τον πει Κύριο και βασιλιά, αλλά μόλις τα πράγματα δεν γίνουν όπως τα θέλει, τότε ο Κύριος γίνεται «ούτος». Δεν ταίριαζε ο Ιησούς στα όσα αυτοί νόμιζαν. Έτσι αντί να αλλάξουν απόψεις και ιδέες, αποχωρούν. Ο στίχος 60 μας λέει:

«Πολλοί λοιπόν από τους μαθητές του ακούγοντας [τα όσα ο Κύριος απάντησε στους Ιουδαίους] είπαν: «Σκληρός είναι αυτός ο λόγος. ποιος μπορεί να τον ακούει»

Ο γογγυσμός δεν πέρασε απαρατήρητος από τον Κύριο που εξήγησε:

«Αυτό σας σκανδαλίζει; Αν λοιπόν θεωρείτε τον Γιο του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί όπου ήταν πρωτύτερα; Το πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί, η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε. Τα λόγια που εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι μερικοί από σας που δεν πιστεύουν. Γιατί ήξερε από την αρχή ο Ιησούς ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος είναι ο μέλλων να παραδώσει αυτόν»

Είναι δυνατόν, να έχουν δει τόσα θαύματα και να μην πιστεύουν; Και όμως, δεν πίστευαν. Η οποία πίστη τους ήταν σαν εκείνη της δεύτερης κατηγορίας της παραβολής του σπορέα («πιστεύουν για λίγο, και σε καιρό πειρασμού αποστατούν» (κατά Λουκά 8:13). «Μα είναι δυνατόν Ιησού να λες τέτοια πράγματα; Πες κάτι ποιο ελαφρύ που να το αποδέχεται ο όχλος.» Και ο στίχος 66 μας λέει:

«Έκτοτε πολλοί από τους μαθητές Του, στράφηκαν προς τα πίσω, και δεν περπατούσαν πλέον μαζί Του.»

Δεν ήταν ένας ή δυο οι μαθητές που απομακρύνθηκαν. Όπως ο Λόγος λέει ήταν πολλοί εκείνοι που αποφάσισαν να κάνουν πίσω και να μην τον ακολουθήσουν πλέον. Ο όχλος φεύγει λοιπόν, και μαζί και πολλοί από τους μαθητές. Δεν τρέχει όμως από πίσω τους ο Ιησούς για… να λύσει την παρεξήγηση. Ξέρει ότι για να μείνουν μαζί Του θα πρέπει να έχουν τους σωστούς λόγους. Και στρέφεται τότε στους δώδεκα:

«είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, «Μήπως και σεις θέλετε να φύγετε;»

«Μήπως και σεις θέλετε να φύγετε;» Δεν κρατούσε και δεν κρατάει κανένα με το ζόρι ο Κύριος. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους είχε επενδύσει πάρα πολλά. Τους είχε δώσει εξουσία. Έκαναν θαύματα. Τους είχε ανοίξει την καρδιά Του. Τους είχε πει φίλους Του. Και όμως δεν τους πίεζε ούτε πιέζει κανέναν Αυτός να μείνει μαζί Του. Σε θέλει μαζί Του όχι μόνο γιατί Αυτός το θέλει αλλά γιατί και συ το θες. «Μήπως και σεις θέλετε να φύγετε;» Και έρχεται εδώ ο Πέτρος να δώσει την απάντηση που πρέπει:

«Αποκρίθηκε λοιπόν προς αυτόν ο Σιμών Πέτρος, Κύριε προς ποιον θα πάμε; Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. και εμείς πιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι συ είναι ο Χριστός ο Γιος του Θεού του ζώντος»

Αυτή έστω η απάντηση και αυτοί έστω οι λόγοι για τους οποίους ακολουθούμε και μείς τον Κύριο. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν ότι έχει λόγους ζωής αιωνίου, και έχουν ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΝΤΟΣ, θα τον ακολουθήσουν μέχρι το τέλος.

Τάσος Κιουλάχογλου