Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κλαίεται μετά κλαιόντων.. (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Κλαίεται μετά κλαιόντων..Βρίσκουμε αυτή την αναφορά στην προς Ρωμαίους 12:15. Εκεί αρχίζοντας από τον στίχο 14 διαβάζουμε:

Προς Ρωμαίους 12:14-15
"Ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν. ευλογείτε, και μη καταριέστε. ΧΑΙΡΕΣΤΕ Μ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΚΛΑΙΤΕ Μ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΛΑΙΝΕ"

"Κλαίτε μ’ αυτούς που κλαίνε" λέει ο Λόγος του Θεού. Θα έρθουν λοιπόν στιγμές που κάποιοι γύρω μας ή και εμείς η ίδιοι θα περάσουμε από δύσκολες καταστάσεις. καταστάσεις που θα οδηγήσουν και σε κλάμα και σε θλίψη. Τι θα πρέπει να κάνουμε τότε; Θα πρέπει να συμπαρασταθούμε ο ένας στον άλλο, με κατανόηση και φροντίδα, "κλαίοντας μετά κλαιόντων..". Όταν οι τρεις φίλοι του Ιώβ πήγαν να τον δουν , διέσχισαν τα ιμάτια τους και κλάψανε μαζί του (Ιώβ 2:11-13). Όταν ο Ιησούς πήγε να δει την οικογένεια του Λάζαρου δάκρυσε (κατά Ιωάννη 11:35). Στην προς Κορινθίους Α 12:24-26 διαβάζουμε:

Προς Κορινθίους Α 12:24-26
"Αλλ’ ο Θεός συγκέρασε το σώμα, δίνοντας περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο, για να μην είναι σχίσμα μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ίδιο, το ένα για το άλλο, προς το συμφέρον τους. ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΠΑΣΧΕΙ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΜΠΑΣΧΟΥΝ. ΕΙΤΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΙ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ"

Θα έρθουν στιγμές που ένα μέλος του σώματος θα τιμηθεί. Ας χαρούμε μαζί του. Και θα έρθουν στιγμές που ένα μέλος του θα πάσχει. Ας πάσχουμε μαζί του. Όπως ο Ιάκωβος λέει για μια κατηγορία πασχόντων συνανθρώπων μας, τους ορφανούς και τις χήρες:

Ιακώβου 1:27
«Θρησκεία καθαρή και χωρίς ψεγάδι μπροστά στον Θεό και Πατέρα είναι τούτη: Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις χήρες στην θλίψη τους, και να τηρεί τον εαυτό του αμόλυντο από τον κόσμο.»

Είναι κάποιος αδερφός σε θλίψη; Μην τον αποστρέφεσαι. Επισκέψου τον. Συνέπασχε μαζί του. Υπάρχει καιρός του γέλιου και καιρός του κλάματος λέει ο Λόγος του Θεού (Εκκλησιαστής 3:4). Και τέτοιος καιρός δεν είναι για μερικούς από μας αλλά για όλους. Αν λοιπόν είναι καιρός κλάματος για κάποιον αδελφό ας μην αδιαφορήσουμε, αλλά ας του συμπαρασταθούμε. Και αντίστροφα, αν είναι καιρός γέλιου, ας μην τον ζηλέψουμε αλλά ας συνευφρανθούμε μαζί του.

Τάσος Κιουλάχογλου