Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Ακολουθώντας τον Θεό ή τον δικό σου δρόμο; (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Ακολουθώντας τον Θεό ή τον δικό σου δρόμο;Στον Σαμουήλ Α, ο βασιλιάς Σαούλ αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι Φιλισταίοι είχαν συγκεντρωθεί εναντίον του για πόλεμο. Στο παρελθόν, ο βασιλιάς θα μπορούσε να είχε πάει στον Σαμουήλ για να ζητήσει καθοδήγηση από τον Θεό. Αλλά τώρα, ο Σαμουήλ ήταν νεκρός.

Ο βασιλιάς προσπάθησε να πάει στον Θεό για καθοδήγηση, αλλά καμιά απάντηση δεν ήρθε.

Σαμουήλ Α 28:6
"Και ο Σαούλ ρώτησε τον Κύριο. αλλ’ ο Κύριος δεν του απάντησε, ούτε με όνειρα ούτε με το Ουρίμ ούτε με προφήτες"

Λοιπόν τι κανείς σε μια τέτοια περίπτωση; Χρειάζεσαι μια απάντηση. Χρειάζεσαι να ξέρεις τι θα πρέπει να κανείς. Μη έχοντας απάντηση, ο Σαούλ είχε να κάνει μια επιλογή. Είτε θα πήγαινε στον Θεό μέχρι να λάβει την απάντηση του, ασχέτως με το τι θα έπρεπε να κάνει ή με το τι αυτό θα του κόστιζε, είτε θα έπαιρνε τα πράγματα στα χέρια του.

Δυστυχώς για τον Σαούλ, επέλεξε το τελευταίο:

Σαμουήλ Α 28:7
"Τότε, ο Σαούλ είπε στους δούλους του: Αναζητήστε για μένα κάποια γυναίκα, που να έχει πνεύμα μαντείας, για να πάω σ’ αυτή και να την ρωτήσω. Και οι δούλοι του τού είπαν: Να, στην Εν-δωρ είναι μια γυναίκα που έχει πνεύμα μαντείας"

Ο Σαούλ δεν επέλεξε να ακολουθήσει τον Θεό ασχέτως με το αποτέλεσμα. Αντ’ αυτού, επέλεξε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, και για να τον βρει πήγε σε μια γυναίκα με πνεύμα μαντείας.

Κάθε μέρα είτε επιλέγουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό και τον Λόγο Του, είτε τον δικό μας δρόμο.

Duke Clark (από την εφημερίδα "Good News")