Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Πράξεις 13:1-2 (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Πράξεις 13:1-2Μου αρέσει παρά πολύ να διαβάζω τις Πράξεις 13: "Και στην Αντιόχεια, μέσα στην υπάρχουσα εκκλησία, υπήρχαν μερικοί προφήτες και δάσκαλοι.......Και ενώ υπηρετούσαν στον Κύριο και νήστευαν, το Άγιο Πνεύμα είπε: Ξεχωρίστε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους προσκάλεσα" (στίχοι 1-2).

Το έργο της εκκλησίας στην Αντιόχεια ξεκίνησε κατά την διάρκεια της υπηρεσίας στον Κύριο. Το Άγιο Πνεύμα είπε "Ξεχωρίστε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους προσκάλεσα". Επαναλαμβάνω και πάλι [ο συγγραφέας αναφέρεται σε προηγούμενα κομμάτια της δουλειάς του], ο Θεός δεν θέλει αυτό-τοποθετούμενους ανθρώπους στον στρατό του. Αυτός έχει εκεί μόνο ανθρώπους που έχουν στρατολογηθεί. Γνωρίζουμε ότι σε ένα στρατό υπάρχουν δυο ειδών στρατιωτών: το ένα είδος αυτοπαρουσιάζονται για να καταταγούν, ενώ το άλλο έχει κληθεί, στρατολογηθεί, από την χώρα. Βασισμένοι στις εντολές της πατρίδας, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να υπηρετήσουν σαν στρατιώτες. Ωστόσο στο έργο του Κυρίου υπάρχουν μόνο στρατολογημένοι στρατιώτες. όχι εθελοντές. Έτσι δεν μπορεί κανένας να πει, εξαιτίας των επιλογών του, ότι θα πάει και θα κηρύξει το ευαγγέλιο. Ο Θεός δεν θα τον χρησιμοποιήσει. Το έργο του Θεού έχει ζημιωθεί παρά πολύ από υπερβολικά πολλούς εθελοντές, στρατιώτες που έχουν αυτοτοποθετηθεί. Δεν μπορούν να δηλώσουν, όπως ο Κύριος δήλωσε "Εκείνος που με απόστειλε....". Αδερφοί και αδερφές αυτό δεν είναι ασήμαντο θέμα. Το έργο του Θεού δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Το έργο του Θεού είναι απόλυτα δικό Του. Θα πρέπει να τσεκάρουμε και να δούμε κατά πόσο το έργο είναι από τους εαυτούς μας ή από την κλήση του Κυρίου. Θα πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσο έχουμε έρθει στον στρατό σαν εθελοντές ή έχουμε στρατολογηθεί από τον Θεό. Κανένας εθελοντής στρατιώτης δεν θα αντέξει. κανένας από εκείνους που οι ίδιοι συνιστούν τον εαυτό τους δεν θα κρατήσει, γιατί ο Θεός θέλει μόνο στρατιώτες που έχουν στρατολογηθεί από Αυτόν. Όταν υπηρετούσαν στον Κύριο, ο Παύλος και ο Βαρνάβας δεν είπαν, "Θα πάμε να διαδώσουμε το ευαγγέλιο." Μάλλον το Πνεύμα το Άγιο είπε, "Ξεχωρίστε σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σαύλο για το έργο που τους προσκάλεσα". Μόνο το Πνεύμα το Άγιο έχει την εξουσία να δώσει εντολές σε ανθρώπους αναφορικά με το έργο. Η εκκλησία δεν έχει καμιά απολύτως εξουσία πάνω σ’ αυτό το θέμα. Εντούτοις, σε πολλούς ιεραποστολικούς οργανισμούς βλέπουμε ανθρώπους να αποστέλλουν ανθρώπους. Ο Θεός ποτέ δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα. Θα πρέπει μόνο να υπηρετούμε στον Κύριο. Ο Θεός επιθυμεί να έχει εκείνους που θα τον υπηρετούν άμεσα και που θα λάβουν την εξουσιοδότηση για έργο, άμεσα από το Άγιο Πνεύμα.

Watchman Nee (από το βιβλίο "God’ s Overcomers")