Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Οι αναφορές στις ψυχές στην Αποκάλυψη 6:9 και 20:4 (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Οι αναφορές στις ψυχές στην Αποκάλυψη 6:9 και 20:4Μια αναφορά της Γραφής που συχνά χρησιμοποιείται από την παράδοση που θέλει τους νεκρούς να ζουν αμέσως μετά τον θάνατο, χωρίς ανάσταση, είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης και στα ακόλουθα αποσπάσματα: Αποκάλυψη 6:9 και 20:4. Αυτές οι δυο αναφορές σχετίζονται στενά η μια με την άλλη και επομένως θα τις δούμε σ’ αυτό το άρθρο μαζί. Αρχίζοντας με την Αποκάλυψη 6:9 διαβάζουμε:

Αποκάλυψη 6:9-11
“Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, είδα από κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων εξαιτίας τού λόγου τού Θεού, και εξαιτίας της μαρτυρίας που είχαν. και έκραζαν με δυνατή φωνή, λέγοντας: Μέχρι πότε, ω Κυρίαρχε άγιε και αληθινέ, δεν κρίνεις και δεν εκδικείσαι το αίμα μας από εκείνους που κατοικούν επάνω στη γη; Και σε κάθε έναν δόθηκαν λευκές στολές, και τους ειπώθηκε να αναπαυθούν ακόμα λίγο καιρό, μέχρις ότου συμπληρωθούν και οι σύνδουλοί τους και οι αδελφοί τους, αυτοί που πρόκειται να φονευθούν όπως κι αυτοί.”

Ένα μεγάλο μέρος των παρανοήσεων που δημιουργούνται όταν διαβάζει κάνεις αυτό το απόσπασμα οφείλεται στο γεγονός ότι διαβάζουμε την λέξη “ψυχές” και αμέσως την ερμηνεύουμε σαν τις “ψυχές των νεκρών ανθρώπων που ζουν κάπου τώρα.” Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε διδαχθεί ότι μόλις κάποιος πεθάνει “η ψυχή του πάει στον ουρανό όπου και ζει με τον Θεό ή πάει στην κόλαση όπου και βασανίζεται για πάντα.” Θα πρέπει όμως να νοούμε την κάθε λέξη της Γραφής όπως η Γραφή η ίδια την ορίζει. Και η λέξη ψυχή δεν χρησιμοποιείται με τέτοια έννοια στην Γραφή. Το άρθρο “Ψυχή, σώμα, πνεύμα”, εμβαθύνει πάνω στο θέμα και μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το είναι ψυχή. Εν συντομία, ψυχή είναι αυτό που δίνει ζωή στο σώμα. Όσο έχεις ζωή, όσο ανασαίνεις έχει ψυχή, ψυχική ζωή. Ζωή και ψυχή είναι λέξεις που πολλές φορές χρησιμοποιούνται σαν συνώνυμα. Για παράδειγμα η Αγγλική έκδοση της Βίβλου King James Version μεταφράζει την λέξη ψυχή 40 φορές σαν life δηλαδή ζωή αντί για soul που σημαίνει ψυχή.

Πέρα απ’ αυτή την σημασία, η λέξη ψυχή χρησιμοποιείται επίσης στην Γραφή με την έννοια του “προσώπου”. Το λέμε άλλωστε και σήμερα. Παράδειγμα λέμε “5 ψυχές ζούνε μέσα α’ αυτό το σπίτι”. Μ’ αυτό δεν εννοούμε τίποτα αόρατο που περιτριγυρίζει το σπίτι. Απλά εννοούμε 5 άνθρωποι ζούνε εκεί. Το βλέπουμε αυτό και στην Βίβλο. Για παράδειγμα στις Πράξεις 27:37 διαβάζουμε:

Πράξεις 27:37
“Ήμασταν, μάλιστα, όλες οι ψυχές μέσα στο πλοίο, 276”

Και να και μερικά αλλά παραδείγματα:

Πέτρου Α 3:20
“τα οποία κάποτε απείθησαν, όταν η μακροθυμία τού Θεού, στις ημέρες τού Νώε, τους πρόσμενε, καθώς κατασκευαζόταν η κιβωτός, στην οποία διασώθηκαν από το νερό λίγες (δηλαδή, οκτώ) ψυχές.

Πράξεις 7:14
“Και ο Ιωσήφ, αφού έστειλε, κάλεσε κοντά του τον πατέρα του, τον Ιακώβ, και ολόκληρη τη συγγένειά του, 75 ψυχές.”

Γένεση 12:5
“Και ο Αβράμ πήρε τη Σάρα, τη γυναίκα του, και τον γιο τού αδελφού του, τον Λωτ, και όλα τα υπάρχοντά τους, όσα είχαν αποκτήσει, και τους ανθρώπους που είχαν αποκτήσει στη Χαρράν [μετάφραση των Εβδομήκοντα: “και πάσαν ψυχήν ην εκτήσαντο εν Χαρράν ”], και βγήκαν για να πάνε στη γη Χαναάν. και ήρθαν στη γη Χαναάν.”

Θα βρείτε περισσότερα τέτοια παραδείγματα στην Βίβλο. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα η λέξη “ψυχή” δηλώνει απλά “πρόσωπο”. Αντί για να πούμε “πρόσωπα”, “ανθρώπους” λέμε “ψυχές”. Η σημασία όμως είναι η ίδια. Γυρίζοντας τώρα στο απόσπασμα της Αποκάλυψης, όταν διαβάζουμε ότι ο Ιωάννης είδε “από κάτω από το θυσιαστήριο τις ψυχές των σφαγμένων εξαιτίας τού λόγου τού Θεού, και εξαιτίας της μαρτυρίας που είχαν” αυτό σημαίνει ότι είδε εκείνους τους ανθρώπους που είχαν σφαχτεί εξαιτίας του Λόγου του Θεού και εξαιτίας της μαρτυρίας που είχαν. Πως είδε και άκουσε αυτούς τους νεκρούς ακόμα ανθρώπους; Σε όραμα. “Κατά την κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν” διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 1:10, ενώ το 9:17 μας λέει: “Και έτσι είδα τα άλογα μέσα στην όραση”. Αυτό που ο Ιωάννης είδε ήταν μια όραση, ένα όραμα και αυτό που βλέπει κάνεις στο όραμα δεν σημαίνει ότι είναι στην κυριολεξία εκεί ή ότι συμβαίνει στην κυριολεξία, στην πραγματικότητά. Συμβαίνει στο όραμα.

Πέρα όμως απ’ αυτό υπάρχει μια άλλη ξεκάθαρη απόδειξη ότι οι μάρτυρες της Αποκάλυψης 6 ΔΕΝ ζούσαν κάπου στον ουρανό όταν παρουσιάζονται να μιλούν στον Θεό. Αυτή η απόδειξη είναι στην δεύτερη αναφορά σε ψυχές στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο 20:4-6. Εκεί διαβάζουμε:

Αποκάλυψη 20:4-6
“Και είδα θρόνους. και επάνω σ’ αυτούς κάθησαν, και τους δόθηκε κρίση. και είδα τις ψυχές των αποκεφαλισμένων εξαιτίας της μαρτυρίας τού Ιησού, και εξαιτίας τού λόγου τού Θεού, και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του. και δεν πήραν το χάραγμα επάνω στο μέτωπό τους κι επάνω στο χέρι τους. και ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1.000 χρόνια. Οι υπόλοιποι, όμως, των νεκρών δεν ανέζησαν, μέχρις ότου συμπληρωθούν τα 1.000 χρόνια. αυτή είναι η πρώτη ανάσταση. Μακάριος και άγιος όποιος έχει μέρος στην πρώτη ανάσταση. επάνω σ’ αυτούς ο δεύτερος θάνατος δεν έχει εξουσία, αλλά θα είναι ιερείς τού Θεού και του Χριστού, και θα βασιλεύσουν μαζί του για 1.000 χρόνια.”

Οι “ψυχές των αποκεφαλισμένων εξαιτίας της μαρτυρίας τού Ιησού, και εξαιτίας τού λόγου τού Θεού” της Αποκάλυψης 20:4 είναι προφανώς οι ίδιες με “τις ψυχές των σφαγμένων εξαιτίας τού λόγου τού Θεού, και εξαιτίας της μαρτυρίας που είχαν” της Αποκάλυψης 6:9, συν εκείνους που μαρτύρησαν στο εν τω μεταξύ. Αυτές δεν είναι “ψυχές που φτερουγίζουν κάπου στον ουρανό”, αλλά άνθρωποι, μάρτυρες που σφαγιάστηκαν για την μαρτυρία του Ιησού και για τον λόγο του Θεού. Τι διαβάζουμε γι’ αυτούς στην Αποκάλυψη 20:4-5; Διαβάζουμε ότι “ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1.000 χρόνια”. ΑΝΕΖΗΣΑΝ, ΞΑΝΑΕΖΗΣΑΝ, το οποίο προφανώς δηλώνει ότι ΔΕΝ ζούσαν πιο πριν. Διαφορετικά - άμα ζούσαν πιο πριν δηλαδή - το κείμενο δεν θα μας ελεγε ότι “ανέζησαν”, δηλαδή έγιναν και πάλι ζωντανοί. Ο στίχος 5 το κάνει επίσης καθαρό: “Οι υπόλοιποι, όμως, των νεκρών δεν ανέζησαν” μας λέει. Μ’ άλλα λόγια: Πριν την Αποκάλυψη 20:4: κανένας από αυτούς δεν ζούσε. Μετά την Αποκάλυψη 20:4, εκείνοι που αποκεφαλίστηκαν εξαιτίας του Λόγου του Θεού από νεκροί έγιναν ζωντανοί, ξανάζησαν. Πως; Με τον μόνο τρόπο που μπορεί ένας νεκρός να ζήσει και πάλι: με ανάσταση: Το διαβάζουμε στο παραπάνω απόσπασμα: “αυτή είναι η πρώτη ανάσταση!” Όλοι οι άλλοι, που δεν πήραν μέρος σ’ αυτή την ανάσταση συνέχισαν να μην ζουν, συνέχισαν δηλαδή να είναι νεκροί (“δεν ανέζησαν” μας λέει ο Λόγος του Θεού).

Συμπέρασμα

Έχοντας δει τα παραπάνω, ας πάμε πάλι στην Αποκάλυψη 6:9-11. Τι είδε ο Ιωάννης εκεί; Είδε εκείνους που σφαγιάστηκαν για τον λόγο του Θεού και για την μαρτυρία που είχαν. Μιλούσαν στον Θεό και του ζητούσαν να εκδικηθεί το αίμα τους. Ήταν αυτοί οι νεκροί άνθρωποι ζωντανοί – αν και δεν είχαν αναστηθεί – και μιλούσαν στην κυριολεξία; Όχι. Αυτό που ο Ιωάννης είδε ήταν ένα όραμα. Όπως λέμε στο άρθρο σχετικά με την μεταμόρφωση του Κυρίου όπου κάνουμε μια λεπτομερή ανάλυση της λέξης όραμα στην Βίβλο: “το γεγονός ότι κάτι ή κάποιος παρουσιάζεται σ’ ένα όραμα, δεν απαιτεί την φυσική του παρουσία στο όραμα. Είναι μια εικόνα που ο Θεός δείχνει για να επικοινωνήσει το μήνυμα που θέλει σ’ εκείνον στον οποίο δείχνει το όραμα.” Είδαμε επίσης ότι η Αποκάλυψη 20 το κάνει περισσότερο από ξεκάθαρο: αυτοί οι νεκροί δεν ζουν τώρα. Θα ζήσουν, θα “αναζήσουν” όπως ο Λόγος λέει, στο μέλλον όπου και θα βασιλέψουν με τον Χριστό για 1000 έτη. Όπως κάνει επίσης καθαρό αυτό το απόσπασμα – αναφερόμενο σε εκείνους τους νεκρούς που δεν είχαν ακόμα αναστηθεί - “οι υπόλοιποι των νεκρών δεν ανέζησαν”, που σημαίνει ότι είναι και θα παραμείνουν – μετά από την ανάσταση των μαρτύρων – νεκροί για κάποιο ακόμα καιρό. Και νεκροί σημαίνει νεκροί – ούτε μαζί με τον Θεό, ούτε στην λίμνη της φωτιάς. Όλα αυτά έρχονται αργότερα στους στίχους 11 μέχρι 15 της Αποκάλυψης 20.

Τάσος Κιουλάχογλου