Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Προτεραιότητα μας: το να είμαστε μαζί με τον Χριστό (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

Προτεραιότητα μας: το να είμαστε μαζί με τον ΧριστόΤο αντικείμενο αυτού του πολύ μικρού άρθρου ή καλύτερα σημείωσης είναι απλά δυο στίχοι του κατά Μάρκου ευαγγελίου. Αυτοί είναι στίχοι που πιθανόν όλοι μας τους ξέρουμε αλλά στους οποίους δεν δίνουμε πάντα την απαραίτητη προσοχή. Βρίσκονται στο 3:13-14, όπου και διαβάζουμε:

Κατά Μάρκο 3:13-14
“Και ανεβαίνει στο βουνό, και προσκαλεί όσους αυτός ήθελε. και πήγαν σ’ αυτόν. Και έκλεξε δώδεκα, για να είναι μαζί του, και για να τους αποστέλλει να κηρύττουν”

Για ποιο λόγο ο Χριστός διάλεξε τους δώδεκα; Πολλοί από μας αμέσως προσπερνάμε το μέρος που έχω υπογραμμίσει με έντονα γράμματα και λέμε “για να τους στέλνει να κηρύττουν.” Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν λέει αυτό. Αυτό που λέει είναι ότι ο Χριστός διάλεξε τους δώδεκα πρώτα απ’ όλα ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ, για να έχουν κοινωνία μαζί Του, για να είναι όπου Αυτός ήταν. Μετά απ’ αυτό ακολουθεί το “για να τους αποστέλλει να κηρύττουν”.

Ο Χριστός έχει προσκαλέσει και μας επίσης. Αν και το “να τους αποστείλει να κηρύττουν” είναι μέρος της πρόσκλησης και αν και ο Θεός μας έχει καλέσει να περπατήσουμε στα καλά έργα που Αυτός έχει ήδη ετοιμάσει για μας (προς Εφεσίους 2:10), ας κρατήσουμε καλά στο μυαλό μας ότι δεν είναι αυτή η πρόσκληση που έρχεται πρώτη. Αυτό που έρχεται πρώτο είναι το “για να είναι μαζί Του”, και μετά, σε κοινωνία μαζί Του, “για να τους αποστέλλει να κηρύττουν” και “για να περπατήσουμε στα καλά έργα που ο Θεός έχει προετοιμάσει για μας”. Πολλοί από μας παλεύουν με την ξηρότητα που φέρνει η επικέντρωση στα έργα και αυτό γιατί έχουμε ξεχάσει το πρώτο μέρος της πρόσκλησης του Χριστού που είναι: “ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ”.

Τάσος Κιουλάχογλου