Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Αγαθότητα (PDF) Αυτό το άρθρο σε PDF

ΑγαθότηταΗ νέα φύση που λάβαμε εξαιτίας των όσων ο Χριστός εκπλήρωσε, είναι μια από τις πιο ισχυρές και διαρκείς δυνάμεις που ο κόσμος έχει ποτέ δει. Μ’ αυτή μπορούμε να υψωθούμε πάνω από την αδιαφορία του κόσμου και να λάμψουμε σαν πηγές φωτός σε όσους θέλουν να δούνε.

Είναι εύκολο να είσαι απαθής, να ζεις με νόμους και κανόνες. Είναι εύκολο να είσαι ανυπόμονος και κριτικός. Είναι πολύ περισσότερο δύσκολο να είσαι συγχωρητικός, σπλαχνικός, μακρόθυμος και αγαθός παρά την αχαριστία. Αλλά ο Θεός μας έδωσε την νέα φύση ώστε εν Χριστώ να μπορούμε να είμαστε όλα όσα ο Λόγος Του λέει ότι μπορούμε να είμαστε.

Ο Θεός έδωσε τον μονογενή Γιο Του ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αναγεννηθούν και ωστόσο αυτοί επιλέγουν την απόρριψη, την καταφρόνηση και την κακή αντιπροσώπευση όλων όσων ο Θεός έκανε. Αλλά Αυτός κρατά την καρδιά του ανοιχτή, αγαθή και τρυφερή προς την ανθρωπότητα.

Προς Ρωμαίους 2:4
«Ή καταφρονείς τον πλούτο της αγαθότητας του και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοώντας ότι η αγαθότητα του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια;»

Ο Θεός έχει δείξει και θα συνεχίζει να δείχνει την αγαθότητα Του σε μας. Και μας έχει καλέσει να δείξουμε και εμείς το ίδιο στους άλλους.

Duke Clark (από την εφημερίδα: «Good News»)