Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Προς Ρωμαίους 11:22 – Η αγαθότητα του Θεού, αν συνεχίσουμε στην αγαθότητα ΤουΓια να ξεκινήσουμε θα πάμε στην προς Ρωμαίους 11:19-22. Εκεί διαβάζουμε για τον Ισραήλ και εκείνους από μας που πιστεύουν:

«Θα πεις, λοιπόν: Αποκόπηκαν τα κλαδιά, για να μπολιαστώ εγώ. Καλώς. εξαιτίας της απιστίας αποκόπηκαν, εσύ όμως στέκεσαι εξαιτίας της πίστης. Μη υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι. επειδή, αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, πρόσεχε μήπως δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες, λοιπόν, την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού. επάνω μεν σ' εκείνους που έπεσαν, την αυστηρότητα. επάνω δε σε σένα, την αγαθότητα, ΑΝ επιμείνεις στην αγαθότητα. επειδή, διαφορετικά, κι εσύ θα αποκοπείς.»

Το απόσπασμα αυτό αναφέρεται σε ανθρώπους που «στέκονται εξαιτίας της πίστης». Για εκείνους λοιπόν από μας που στέκονται εξαιτίας της πίστης, η αγαθότητα του Θεού είναι πάνω μας. Αυτό όμως δεν είναι χωρίς καμιά συνθήκη. Η λέξη «αν» εισαγάγει καθαρά μια συνθήκη από την οποία και εξαρτάται το αν η αγαθότητα του Θεού επάνω μας θα συνεχίσει ή όχι. Ποια είναι αυτή η συνθήκη; Το αν θα επιμείνουμε, το αν θα συνεχίσουμε στην αγαθότητα Του. Αν εγκαταλείψουμε την αγαθότητα Του, αν δεν συνεχίσουμε με τον Κύριο, τότε η απάντηση που ο Λόγος δίνει είναι ξεκάθαρη: και εμείς θα αποκοπούμε!

Το ότι υπάρχουν όρια μετά τα οποία κάποιος δεν είναι πλέον στην πίστη, είναι επίσης καθαρό από τα όσα ο Παύλος λέει στην προς Κορινθίους Β 13:5:

Προς Κορινθίους Β 13:5
«Εξετάζετε τον εαυτό σας, αν είστε στην πίστη. δοκιμάζετε τον εαυτό σας. ή, δεν γνωρίζετε ότι ο Χριστός είναι μέσα σας; Εκτός αν είστε σε κάτι αδόκιμοι.»

Είναι καθαρό από αυτό το απόσπασμα ότι μπορεί να συμβεί κάποιος Χριστιανός να μην είναι πλέον στην πίστη, δηλαδή εμφανώς ή αφανώς να την έχει εγκαταλείψει. Αν δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση δεν θα υπήρχε τότε λόγος για τον Παύλο να μας πει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας αν είμαστε στην πίστη!

Πιθανόν αυτός να είναι και ο λόγος που βρίσκουμε αυτόν και τον Βαρνάβα στις Πράξεις 14:21-22 να κάνουν το εξής:

«Και αφού κήρυξαν το ευαγγέλιο στην πόλη εκείνη και έκαναν αρκετούς μαθητές, επέστρεψαν στη Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια, επιστηρίζοντας τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντας να εμμένουν στην πίστη, και διδάσκοντας ότι διαμέσου πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε μέσα στη βασιλεία του Θεού.»

Δεν θα υπήρχε λόγος οι απόστολοι να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εμμείνουν στην πίστη αν επίσης δεν υπήρχε η πιθανότητα να μην εμμείνουν σε αυτήν, να την αφήσουν δηλαδή. Είναι λοιπόν δυνατόν κάποιος που ξεκίνησε στην πίστη να μην εμμείνει, να μην συνεχίσει σε αυτή, να μην συνεχίσει στην αγαθότητα του Θεού; Ναι είναι. Τι θα συμβεί σ’ αυτή την περίπτωση; Η προς Ρωμαίους 11:22 μας έδωσε την απάντηση χωρίς περιστροφές: θα αποκοπεί!

Ο Ιησούς είπε ακριβώς το ίδιο για εκείνους που δεν παραμένουν ενωμένοι με Αυτόν:

Κατά Ιωάννη 15:1-2, 6
«Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατέρας μου είναι ο γεωργός. Κάθε κλήμα σε μένα, το οποίο δεν φέρνει καρπό, το αποκόπτει.Αν κάποιος δεν μείνει μαζί μου, ρίχνεται έξω, όπως το κλήμα, και ξεραίνεται. και τα μαζεύουν και τα ρίχνουν σε φωτιά, και καίγονται.»

Το να αποκοπεί λοιπόν κάποιος δεν είναι κάτι αδύνατο, όπως μερικοί θα θελαν να μας κάνουν να πιστέψουμε, αλλά μια σοβαρή πιθανότητα που θα γίνει πράξη για όποιον κατά τα λόγια του κατά Ιωάννη δεν μείνει στην άμπελο τον Χριστό, δηλαδή τον εγκαταλείψει, ή με τα λόγια του Παύλου δεν συνεχίσει στην αγαθότητα του Θεού, δεν συνεχίσει στην πίστη.

Επόμενο τμήμα: Προς Κολοσσαείς 1:21-23 – “άγιοι, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κατηγορία .. αν βέβαια επιμείνουμε στην πίστη”