Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Προς Εβραίους 12:22-25: “δε θα ξεφύγουμε αν αποστρεφόμαστε εκείνον που είναι από τους ουρανούς ”Ας πάμε τώρα στην προς Εβραίους επιστολή, στην οποία βρίσκονται αναλογικά περισσότερες προειδοποιήσεις απ’ ότι στις άλλες επιστολές. Για να ξεκινήσουμε ας πάμε στην προς Εβραίους 12:22-25. Εκεί διαβάζουμε:

«αλλά, προσήλθατε στο βουνό Σιών, και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ, και σε μυριάδες αγγέλων, σε πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων, που έχουν καταγραφεί στους ουρανούς, και στον Θεό, που είναι ο κριτής όλων, και σε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. και σε μεσίτη καινούργιας διαθήκης, τον Ιησού, και σε αίμα καθαρισμού, που μιλάει καλύτερα από εκείνο του Άβελ. Προσέχετε να μην παρατήσετε Εκείνον που μιλάει. Γιατί αν δεν ξέφυγαν εκείνοι που παράτησαν αυτόν που τους μιλούσε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δε θα ξεφύγουμε εμείς, αν αποστρεφόμαστε εκείνον που είναι από τους ουρανούς»

Η προς Εβραίους όπως και κάθε άλλη επιστολή απευθύνεται σε πιστούς. Όταν λοιπόν το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο (εσείς) χρησιμοποιείται, αυτό αναφέρεται σε πιστούς. Και πράγματι μόνο σε πιστούς θα μπορούσε η ακόλουθη φράση να αναφέρεται: «αλλά, προσήλθατε στο βουνό Σιών, και σε πόλη του ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ». Κανένας άπιστος δεν ήρθε ούτε θα έρθει ποτέ στην πόλη του ζωντανού Θεού, εκτός φυσικά αν γίνει πιστός. Είναι καθαρό ότι ο συγγραφέας απευθύνεται σε πιστούς, σε Χριστιανούς. Ακολούθως και χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των Ισραηλιτών, προειδοποιεί το κοινό του, λέγοντας τους: «Προσέχετε να μην παρατήσετε Εκείνον που μιλάει. Γιατί αν δεν ξέφυγαν εκείνοι που παράτησαν αυτόν που τους μιλούσε πάνω στη γη, πολύ περισσότερο δε θα ξεφύγουμε εμείς, αν αποστρεφόμαστε εκείνον που είναι από τους ουρανούς». Από αυτήν την προειδοποίηση δυο πράγματα γίνονται και πάλι ξεκάθαρα:

i) κάποιος πιστός, κάποιος που έχει έρθει στην πόλη του ζωντανού Θεού, μπορεί να αποστραφεί τον Θεό, να τον παρατήσει.

ii) αν το κάνει αυτό τότε η πίστη που αρχικά είχε δεν θα τον κάνει να ξεφύγει να γλυτώσει.

Επίσης ενδεικτικό είναι και το παράδειγμα το οποίο δίνεται: όλοι οι Ισραηλίτες ξεκίνησαν μαζί για την γη της επαγγελίας. Καθοδόν όμως όλοι σχεδόν εξέπεσαν απορρίπτοντας τον Θεό και το πλάνο του. Τους επέτρεψε άραγε ο Θεός να μπουν στην γη της επαγγελίας, για την οποία ας σημειώσουμε είχαν ξεκινήσει να πάνε και ήταν προορισμένοι από τον Θεό να μπουν; Όχι δεν τους το επέτρεψε. Αυτοί που στον δρόμο τον απέρριψαν, αν και καλεσμένοι Του, πέθαναν στην έρημο. Αυτή δεν είναι μια αναλογία που εγώ δίνω αλλά μια αναλογία που ο Λόγος δίνει για εκείνους που καθοδόν θα αποστραφούν, θα παρατήσουν τον Θεό. Όπως οι Ισραηλίτες που τον αποστράφηκαν δεν μπήκαν στην γη της επαγγελίας έτσι και μείς, παρόλο που έχουμε κληθεί για την αιώνια ζωή, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε, δεν πρόκειται να μπούμε στο υποσχόμενο από τον Κύριο Βασίλειο, αν καθοδόν αποστραφούμε τον Θεό.

Επόμενο τμήμα: Προς Εβραίους 4:1-3, 9-12: “ας φροντίσουμε με επιμέλεια να μπούμε στην κατάπαυση του Θεού”