Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

“Ο Θεός θα με φυλάξει άπταιστο, οτιδήποτε και να κάνω.”Άλλο ένα απόσπασμα που έχω ακούσει να χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο είναι στην Ιούδα 1:24-25. Εκεί διαβάζουμε:

Ιούδας 1:24-25
«Σ' αυτόν, όμως, που μπορεί να σας φυλάξει άπταιστους, και να σας στήσει μπροστά στη δόξα του, χωρίς ψεγάδι, με αγαλλίαση, στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, κυριαρχία και εξουσία, και τώρα και σε όλους τούς αιώνες. Αμήν.»

Έτσι μερικοί λένε: «βλέπεις, ο Θεός είναι ικανός να με φυλάξει από το να πέσω και να με παρουσιάσει αψεγάδιαστο». Έτσι συμπεραίνουν: «δεν έχει και τόση σημασία το τι κάνω. Ασχέτως με το τι κάνω ο Θεός θα με φυλάξει σε κάθε περίπτωση χωρίς ψεγάδι». Αυτό όμως είναι παρερμηνεία του αποσπάσματος και φαίνεται καθαρά αν το διαβάσουμε όχι ξεκομμένο αλλά μαζί με τα συμφραζόμενα του. Ας το κάνουμε λοιπόν:

Ιούδα 1:20-25
«Εσείς, όμως, αγαπητοί, οικοδομώντας τους εαυτούς σας πάνω στην αγιότατη πίστη σας και προσευχόμενοι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, διατηρηθείτε στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας με χαρά το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και διακρίνοντας τις ανάγκες των ανθρώπων, άλλους να τους ελεείτε κι άλλους να τους διασώζετε αρπάζοντάς τους από τη φωτιά, με προσοχή μεγάλη, νιώθοντας απέχθεια ακόμα και για ένα μολυσμένο από την αμαρτωλή σάρκα τους ρούχο. Σ' αυτόν που έχει τη δύναμη να σας διαφυλάξει από κάθε πτώση και να σας αξιώσει να σταθείτε αψεγάδιαστοι, νιώθοντας αγαλλίαση μπροστά στην ένδοξη παρουσία του, στο μόνο σοφό Θεό, το Σωτήρα μας, ανήκει η δόξα και η μεγαλοσύνη, η κυριαρχία και η εξουσία, και τώρα και σ' όλους τους αιώνες. Αμήν.»

“Διατηρηθείτε στην αγάπη του Θεού” λέει ο Ιούδας. Αν αυτό που ο Ιούδας πίστευε ήταν ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρηθούμε από τον Θεό, τότε γιατί να μας πει να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας στην αγάπη Του; Αν δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα κάποιος να μην διατηρηθεί στην αγάπη Του, να μην συνεχίσει στην αγαθότητα Του, τότε δεν θα υπήρχε και λόγος για την συμβουλή αυτή. Σε παρόμοιο τόνο διαβάζουμε αυτή την φορά από τον Πέτρο:

Πέτρου Β 3:17
«Εσείς, λοιπόν, αγαπητοί, καθώς τα γνωρίζετε αυτά από πριν, φυλάγεστε, για να μη παρασυρθείτε με την πλάνη των ανόμων, και εκπέσετε από τον στηριγμό σας

Είναι δυνατόν ένας «αγαπητός», ένας αδελφός, να παρασυρθεί και να εκπέσει από τον στηριγμό του; Ναι είναι. Γι’ αυτό θα πρέπει να φυλαγόμαστε. Ποιος θα πρέπει να φυλάγεται και να αγρυπνεί; Είναι αυτό κάτι που ο Θεός θα κάνει για λογαριασμό μας ή κάτι που εμείς θα πρέπει να κάνουμε; Είναι καθαρό από το κείμενο ότι αυτό είναι κάτι που εμείς κάνουμε. Θα μας βοηθήσει ο Θεός σ’ αυτό; Φυσικά! Θα μας βοηθήσει να φυλαχτούμε, αν θέλουμε να φυλαχτούμε. Πως λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουμε την προς Ιούδα 1:24; Δεν θα πρέπει να την πάρουμε με την έννοια ότι ο Θεός θα μας ουσιαστικά αναγκάσει να μην πέσουμε από Αυτόν, αλλά μάλλον με την έννοια ότι ο Θεός θα βοηθήσει όσους θέλουν να φυλάξουν τους εαυτούς τους στην αγάπη Του να το κάνουν. Αν κάποιος θέλει να φυλαχθεί στην αγάπη Του, ο Θεός θα τον βοηθήσει να το κάνει. Αλλά αν κάποιος επιθυμεί να μην συνεχίσει πλέον με Αυτόν ο Θεός δεν πρόκειται να τον αναγκάσει με το ζόρι να συνεχίσει.

Επόμενο τμήμα: «Αυτός που άρχισε το καλό έργο μέσα μου θα το τελειώσει σε κάθε περίπτωση»