Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

«Κανένας δεν μπορεί να με αρπάξει από το χέρι του Ιησού» (κατά Ιωάννη 10:27-28)Έχω ακούσει κάποιους να χρησιμοποιούν αυτό το απόσπασμα του κατά Ιωάννη για να υποστηρίξουν ότι κανένας δεν μπορεί να τους αρπάξει από το χέρι του Ιησού, ασχέτως αν αυτοί πραγματικά ακολουθούν τον Ιησού ή όχι, αρκεί κάποια φορά κάποτε να πίστεψαν στον Ιησού. Είναι όμως αλήθεια αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει; Ας διαβάσουμε αυτό το απόσπασμα μαζί με τα συμφραζόμενα του:

Κατά Ιωάννη 10:27-29
«Όπως σας είπα, τα δικά μου πρόβατα ακούν τη φωνή μου, και εγώ τα γνωρίζω. και με ακολουθούν. Και εγώ δίνω σ' αυτά αιώνια ζωή. και δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου. Ο Πατέρας μου, ο οποίος μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος από όλους. και κανένας δεν μπορεί να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα μου.»

Η υπόσχεση του «δίνω σ' αυτά αιώνια ζωή. και δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου» γίνεται σε εκείνους του στίχου 27: “τα δικά μου πρόβατα ακούν τη φωνή μου, και εγώ τα γνωρίζω. και με ακολουθούν

Για να περιληφθεί κανείς στη υπόσχεση του στίχου 28 θα πρέπει να ακούει την φωνή Του, να είναι κάποιος που ο Ιησούς γνωρίζει και να τον ακολουθεί. Ας αναλύσουμε λίγο αυτό. Τι σημαίνει αλήθεια να ακολουθεί κάνεις τον Χριστό; Σημαίνει πραγματικά να έχει ομολογήσει απλά κανείς τον Ιησού στο παρελθόν και από εκεί και πέρα αυτόματα και για πάντα συμπεριλαμβάνεται στους ακολούθους Του; Είναι αλήθεια κάποιος που ναι μεν πίστεψε ότι Αυτός είναι ο Γιος του Θεού αλλά μετά στράφηκε στον κόσμο ζώντας σύμφωνα με την σάρκα, καλυμμένος από την υπόσχεση του κατά Ιωάννη 10:27-29; Ακολουθεί αλήθεια ένα τέτοιο πρόσωπο τον Χριστό; Ας αφήσουμε τον Κύριο να μας πει τι σημαίνει να τον ακολουθεί κανείς:

Κατά Λουκά 9:23-24
«Και έλεγε σε όλους: Αν κάποιος θέλει νάρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, και ας σηκώσει τον σταυρό του, καθημερινά, και ας με ακολουθεί. Επειδή, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου, αυτός θα τη σώσει.»

Και επίσης κατά Ματθαίο 10:38
«Και όποιος δεν παίρνει τον σταυρό του, και ακολουθεί πίσω από μένα, δεν είναι άξιος για μένα.»

Για να ακολουθήσουμε τον Χριστό χρειάζεται να πάρουμε τον σταυρό μας και να πάμε ξοπίσω του. Ακολουθώ σημαίνει κινούμαι. Ακολουθώ τον Χριστό είναι κάτι δυναμικό, κάτι που περιλαμβάνει κίνηση, και μάλιστα κίνηση πίσω από κάποιον άλλον, τον Κύριο. Η πρώτη στιγμή της πίστης είναι από την άλλη μεριά κάτι στατικό, κάτι που έγινε σε κάποια στιγμή στον χρόνο. Αυτή η στιγμή μας έβαλε πίσω από τον Χριστό. Τώρα πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Αυτή η στιγμή μας έβαλε στην πίστη. Τώρα πρέπει να τρέξουμε τον αγώνα της πίστης, με υπομονή, μέχρι τέλους, κοιτώντας στον Ιησού το αρχηγό της πίστης. Όπως διαβάσαμε στην Ιωάννου Α:

Ιωάννου Α 2:10-11
«Εκείνος που αγαπάει τον αδελφό του μένει μέσα στο φως, και σκάνδαλο σ' αυτόν δεν υπάρχει. Εκείνος, όμως, που μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει μέσα στο σκοτάδι, και δεν ξέρει πού πηγαίνει, επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του.»

Ο Ιωάννης δεν λέει ότι επειδή κάποτε πιστέψαμε περπατάμε αυτόματα στο φως ακολουθώντας τον Ιησού. Το να ακολουθούμε τον Ιησού είναι κάτι καθημερινό. Άνθρωποι που για παράδειγμα μισούν τον αδελφό τους περπατάνε στο σκοτάδι και δεν είναι ακόλουθοι του Ιησού, ασχέτως αν κάποτε ήταν στην πίστη. Αφού δεν είναι ακόλουθοι του Ιησού δεν είναι και από τα πρόβατα του, αφού όσοι είναι τα δικά Του πρόβατα, ακούν την φωνή Του και τον ακολουθούν. Μπορούμε τότε να πούμε ότι η υπόσχεση του κατά Ιωάννη 10:28: «εγώ δίνω σ' αυτά αιώνια ζωή. και δεν θα χαθούν στον αιώνα, και κανένας δεν θα τα αρπάξει από το χέρι μου» έχει εφαρμογή και σ’ αυτούς καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο περπατά στο σκοτάδι, χωρίς να έχει μετανοήσει; Όχι δεν μπορούμε, αφού η υπόσχεση είναι μόνο για εκείνους που τον ακολουθούν. Είναι αυτή μια υπόσχεση προς εκείνους που έχουν δεχτεί να χάσουν την ζωή τους για να την βρουν. Ναι τέτοιους ανθρώπους κανένας δεν μπορεί να αρπάξει από το χέρι του Ιησού.

Επόμενο τμήμα: “Ο Θεός θα με φυλάξει άπταιστο, οτιδήποτε και να κάνω.”