Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Ιωάννου Β 8-9: «Καθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη διδασκαλία του Χριστού»Προχωρώντας παραπέρα στην Ιωάννου Β 8-9 διαβάζουμε:

«Προσέχετε στον εαυτό σας, για να μη χάσουμε αυτά που εργαστήκαμε, αλλά να απολαύσουμε ολόκληρο τον μισθό. Καθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη διδασκαλία του Χριστού, δεν έχει τον Θεό. εκείνος που μένει στη διδασκαλία, αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιό.»

Ο Ιωάννης και πάλι χρησιμοποιεί την παραμονή, το «μένω», σαν μέτρο. Και για να μείνεις σε κάτι χρειάζεται αφού έχεις ξεκινήσει σε αυτό να συνεχίσεις σε αυτό, να μείνεις σε αυτό. Για να έχουμε τον Πατέρα και τον Υιό θα πρέπει να μείνουμε στην διδασκαλεία του Χριστού, να μείνουμε με άλλα λόγια στον Λόγο Του. Όντως, όπως ο Κύριος είπε:

Ιωάννου 14:23-24
«Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: Αν κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει τον λόγο μου, και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θάρθουμε σ' αυτόν, και θα κατοικήσουμε μέσα σ' αυτόν. Εκείνος που δεν με αγαπάει, δεν φυλάττει τα λόγια μου. Και ο λόγος που ακούτε, δεν είναι δικός μου, αλλά του Πατέρα που με απέστειλε.»

Υπάρχει και πάλι εδώ ένα «αν». Αν αγαπάμε τον Χριστό τότε θα φυλάξουμε τον Λόγο Του, θα μείνουμε στην διδασκαλία Του. Και, σαν αποτέλεσμα, ο Πατέρας θα μας αγαπήσει και θα έρθει μαζί με τον Γιο Του και θα κατοικήσει μέσα μας. Αν όμως δεν τον αγαπάμε τότε δεν φυλάμε τον Λόγο Του, δεν μένουμε στην διδασκαλεία Του το οποίο με την σειρά του σημαίνει ότι δεν έχουμε ούτε τον Πατέρα ούτε και τον Γιο. Σε πολλούς ίσως να μην αρέσουν αυτά τα λόγια, είναι όμως η απλή αλήθεια του Λόγου του Θεού.

Επόμενο τμήμα: Πέτρου Β 1:5-11: “καταβάλατε κάθε προσπάθεια να προσθέστε στην πίστη σας”