Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Ιωάννου Α 2:24-25 – “αν μένει μέσα σας αυτό που ακούσατε εξαρχής”Αφήνοντας για λίγο την προς Εβραίους, ας πάμε τώρα στην Ιωάννου Α 2:24-25. Εκεί διαβάζουμε:

«Εκείνο, λοιπόν, που εσείς ακούσατε εξαρχής, ας μένει μέσα σας. Αν μένει μέσα σας αυτό που ακούσατε εξαρχής, κι εσείς θα μένετε στον Υιό και στον Πατέρα. Κι αυτή είναι η υπόσχεση, που αυτός υποσχέθηκε σε μας: Την αιώνια ζωή.»

Σε ποιους απευθύνεται εδώ ο Ιωάννης; Αυτό είναι καθαρό από τον στίχο 21 όπου λέει στο κοινό του: «Δεν σας έγραψα επειδή δεν γνωρίζετε την αλήθεια, αλλά επειδή τη γνωρίζετε, και επειδή κάθε ψέμα δεν είναι από την αλήθεια.» Το κοινό του λοιπόν είναι πιστοί, άνθρωποι που γνώριζαν την αλήθεια. Σ’ αυτούς λοιπόν τους πιστούς λέει ότι αν αυτό που άκουσαν εξαρχής, δηλαδή ο Λόγος του Θεού, έμενε μέσα τους, τότε και αυτοί θα έμεναν στον Υιό και στον Πατέρα. Από αυτό είναι καθαρό ότι είναι δυνατόν κάποιος που έχει ακούσει και γνωρίζει την αλήθεια – όπως αυτοί εδώ γνώριζαν την αλήθεια (στίχος 21) – να σταματήσει να είναι πλέον σε αυτή, να σταματήσει δηλαδή η αλήθεια μένει μέσα του. Αυτό είναι που το «αν» του αποσπάσματος μας λέει («Αν μένει μέσα σας αυτό που ακούσατε εξαρχής»). Όπως ο Ιωάννης κάνει καθαρό μόνο εκείνοι στην καρδιά των οποίων συνεχίζει να ζει, να μένει, ο Λόγος του Θεού, μένουν στον Υιό και στον Πατέρα. Με άλλα λόγια, και διαβάζοντας το διαφορετικά: αν ο Λόγος του Θεού έχει παύσει να είναι, να μένει, στην καρδιά κάποιου τότε και αυτός έχει πάψει να μένει στον Υιό και στον Πατέρα. Και τι συμβαίνει σε μια τέτοια περίπτωση; Ο Ιωάννης το ξεκαθαρίζει λίγους στίχους αργότερα, στον στίχο 28:

Ιωάννου Α 2:28
«Και τώρα, παιδάκια, μένετε σ' αυτόν. ώστε, όταν φανερωθεί, να έχουμε παρρησία και να μη ντροπιαστούμε απ' αυτόν κατά την παρουσία του.»

Αυτό που ακολουθεί την συμπερασματική λέξη «ώστε» εξαρτάται απόλυτα από αυτό που προηγείται αυτής της λέξης. Υπάρχει ένας μόνο τρόπος να μην αισχυνθούμε κατά την παρουσία Του. Αυτό είναι να μείνουμε σ’ Αυτόν. Και όπως διαβάσαμε πιο πριν για να μείνουμε σ’ αυτόν θα πρέπει ο Λόγος Του να μένει, να ζει μέσα μας. Μόνο τότε μένουμε σ’ Αυτόν. Για την αποφυγή σύγχυσης ας συνοψίσουμε:

Δεν θα αισχυνθούμε κατά την παρουσία Του, αν μένουμε σ’ Αυτόν (Ιωάννου Α 2:28).

Και μένουμε σ’ Αυτόν σημαίνει ότι ο Λόγος Του μένει, ζει, μέσα μας (Ιωάννου Α 2:24-25)

Επομένως, η παραμονή μας στον Κύριο δεν είναι κάτι που το κάναμε μια φορά και από τότε μένουμε σ’ Αυτόν για πάντα, ασχέτως το πως ζούμε και το αν και κατά πόσο ο Λόγος του Θεού ζει πραγματικά μέσα μας. Αν ήταν έτσι δεν θα υπήρχε λόγος ο Ιωάννης, μιλώντας σε πιστούς, να τους ενθαρρύνει ο Λόγος του Θεού να μένει μέσα τους και να μένουν αυτοί μέσα στον Χριστό. Αλλά δεν είναι έτσι. Απεναντίας, το να μένουμε σ’ Αυτόν είναι μια απόφαση που μπορεί ναι μεν να πήραμε μια φορά αλλά που όμως θα πρέπει να είναι και η απόφαση μας σήμερα.

Η παραίνεση «μένετε σ’ Αυτόν» είναι ο τρόπος του Ιωάννη να μας πει «αγωνιστείτε τον καλό αγώνα της πίστης», «εμμένετε στην πίστη», «συνεχίστε στην αγαθότητα του», «τρέξτε τον προκείμενο σε σας αγώνα» και τις άλλες φράσεις / παραινέσεις που είδαμε τον Παύλο και τον συγγραφέα της προς Εβραίους να χρησιμοποιούν. Είναι ο δικός του τρόπος για να μας πει το ίδιο πράγμα. Και για να διαβάσουμε και πάλι λίγο διαφορετικά αυτό που μας λέει παραπάνω: αφού για να μην ντροπιαστούμε κατά τον ερχομό Του θα πρέπει να μένουμε σ’ Αυτόν, τότε είναι καθαρό ότι εκείνοι που δεν μένουν σε Αυτόν θα ντροπιαστούν κατά τον ερχομό Του. Αυτό με την σειρά του μας δείχνει πως θα πρέπει να πάρουμε αποσπάσματα όπως η προς Ρωμαίους 9:33 :

«όπως είναι γραμμένο: «Δέστε, βάζω στη Σιών λίθον προσκόμματος, και πέτρα σκανδάλου, και κάθε ένας που πιστεύει σ' αυτόν δεν θα ντροπιαστεί

Σημειώστε ότι σ’ αυτό το απόσπασμα το ρήμα «πιστεύω» είναι σε ενεστώτα χρόνο, δηλώνοντας ότι η πίστη για την οποία μιλάει είναι παρούσα αλήθεια. Πολλοί δυστυχώς το παραβλέπουν αυτό και διαβάζουν το απόσπασμα σαν να μιλάει για κάτι στο παρελθόν, δηλαδή κάπως έτσι: «καθένας που κάπου, κάποτε, πίστεψε σ’ αυτόν δεν θα ντροπιαστεί». Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική καθώς σύμφωνα με τον Ιωάννη για να μην ντροπιαστούμε κατά την παρουσία Του θα πρέπει όχι μόνο να αρχίσουμε σ’ Αυτόν αλλά και να μείνουμε σ’ Αυτόν. Το «όποιος πιστεύει σ’ Αυτόν» της προς Ρωμαίους 9:33 αναφέρεται λοιπόν σε ανθρώπους που πιστεύουν (τώρα στο παρών) και η παρουσία του Κυρίου ή το τέλος της ζωής τους θα τους βρει να μένουν σ’ Αυτόν, να πιστεύουν σ’ Αυτόν. Αυτοί δεν θα ντροπιαστούν κατά την παρουσία Του. Όσοι όμως η παρουσία Του τους βρει να μην μένουν σε Αυτόν θα ντροπιαστούν. Μάλιστα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη το έκανε ακόμα καθαρότερο όταν έδωσε την παραβολή της αμπέλου:

Κατά Ιωάννη 15:5-6
«Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλήματα. εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου, και εγώ μαζί του, αυτός φέρνει πολύ καρπό. επειδή, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αν κάποιος δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, ρίχνεται έξω, όπως το κλήμα, και ξεραίνεται. και τα μαζεύουν και τα ρίχνουν σε φωτιά, και καίγονται.»

Και πάλι μερικοί που έχουν διδαχτεί ότι χάρη του Θεού σημαίνει ότι είναι αρκετό για την σωτηρία κάποιος απλά να αρχίσει στην πίστη ίσως αισθανθούν άβολα με τα παραπάνω. Όπως είναι καθαρό από αυτά δεν είναι αρκετό κάποιος απλά να αρχίσει στην πίστη αλλά χρειάζεται να τελειώσει κιόλας σ’ αυτό που άρχισε. Χρειάζεται να μείνει ενωμένος με τον Κύριο και ο Λόγος Του να μένει μέσα του. Διαφορετικά «ρίχνεται έξω, όπως το κλήμα, και ξεραίνεται. και τα μαζεύουν και τα ρίχνουν σε φωτιά, και καίγονται». Ίσως κάποιοι να νομίσουν ότι είναι άκομψο, τραχύ και χωρίς αγάπη να αναφέρεται κανείς σε τέτοια ενδεχόμενα. Πολλές φορές στην εποχή μας ταυτίζουμε την αγάπη με το να κρύβουμε την αλήθεια για να αποφύγουμε να κάνουμε μερικούς να αισθανθούν άβολα. Όμως η απόκρυψη της αλήθειας είναι ψέμα και δεν είναι με κανένα τρόπο αγάπη. Ας μην υποκύψουμε σ’ αυτό που δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πνεύμα της εποχής. Αν ο Λόγος Του Θεού, αν ο αψευδής Θεός που είναι εξ’ ορισμού η αγάπη η ίδια, μας λέει αυτά τα πράγματα, τότε το καλύτερο που νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε είναι να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη.

Επόμενο τμήμα: Ιωάννου Β 8-9: «Καθένας που παραβαίνει και δεν μένει στη διδασκαλία του Χριστού»