Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Η πραγματική οικογένεια του Ιησού: «Εκείνοι που ακούν τον Λόγο του Θεού και τον κάνουν»Στο κατά Λουκά 8:20-21 διαβάζουμε για το ποιους ο Κύριος αναγνωρίζει σαν αδέλφια Του και οικογένεια Του:

Κατά Λουκά 8:20-21
«Και του αναγγέλθηκε από μερικούς, λέγοντας: Η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω, θέλοντας να σε δουν. Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ' αυτούς: Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί, που ακούν τον λόγο του Θεού και τον εκτελούν

Εκείνοι που ακούν αλλά και επίσης κάνουν, εκτελούν, τον Λόγο είναι τα αδέλφια του Χριστού. Όπως έχουμε πολλές φορές δει μέχρι τώρα είναι για τον Ιησού η εκτέλεση του Λόγου αυτό που μετρά. Το άκουσμα του Λόγου πρέπει να ακολουθείτε επίσης και από εκτέλεση αυτών που ακούσαμε.

Επόμενο τμήμα: Προς Κορινθίους Α 5:5 «ώστε το πνεύμα του να σωθεί κατά την ημέρα του Κυρίου Ιησού»