Βιβλικές Αλήθειες
Δωρεάν Συνδρομές

Κατεβάστε αυτή την μελέτη σαν PDF και τυπώστε την ή διαβάστε την στον υπολογιστή σας ή και στο ebook reader / smartphone σας (PDF) Αυτό το βιβλίο σε PDF

Γλωσσολαλιά (για εκείνους από τους αναγνώστες που γλωσσολαλούν)Αυτό το σχόλιο πάει κάπως έτσι: «Αφού γλωσσολαλώ αυτό είναι απόδειξη ότι έχω το άγιο πνεύμα και επομένως αποδεικνύει ότι είμαι σωσμένος. Εάν ζω στην αμαρτία, εντούτοις γλωσσολαλώ αυτό είναι απόδειξη ότι παρά το γεγονός ότι ζω κατά την σάρκα, θα είμαι στην Βασιλεία του Θεού!»

Σχολιασμός

Η Βίβλος δεν λέει πουθενά ότι όποιος μίλησε ποτέ σε γλώσσες ή έκανε θαύματα στο όνομα του Ιησού μπαίνει αυτόματα στην Βασιλεία του Θεού. Αντιθέτως αυτό που είναι ότι είναι εκείνοι που κάνουν το θέλημα του Θεού θα μπουν. Όπως ο Κύριος είπε:

Κατά Ματθαίο 7:22-23
«Πολλοί θα μου πουν κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, και στο όνομα σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα; Και, τότε, θα ομολογήσω σ' αυτούς, ότι: Ποτέ δεν σας γνώρισα. φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία.»

Ο Κύριος δεν περιέλαβε την γλωσσολαλιά στην λίστα του. Άλλωστε δεν ήταν διαθέσιμη όταν μιλούσε. Έγινε διαθέσιμη μόνο μετά την Πεντηκοστή. Όμως περιέλαβε την προφητεία στο όνομα Του, την εκβολή δαιμονίων στο όνομα Του και την ενέργεια θαυμάτων στο όνομα Του. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην ίδια λίστα των φανερώσεων του αγίου πνεύματος, όπως και η γλωσσολαλιά (προς Κορινθίους Α 12:1-12). Όπως ο Κύριος έκανε καθαρό εκείνοι οι οποίοι ενώ στο όνομα Του έκαναν προφητείες, θαύματα, εκβολές δαιμονίων, εργάζονταν όμως την ανομία δεν θα μπουν στην Βασιλεία του Θεού. Ας μην λοιπόν κάποιος που ζει στην αμαρτία επαναπαύεται στο γεγονός ότι γλωσσολαλεί. Ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους επιχειρηματολογία δεν θα σταθεί, μπροστά Του. Αντ’ αυτού ας μετανοήσει και ας επιστρέψει στον Κύριο και τις οδούς Του, πράττοντας, ζώντας, αντί για την ανομία το θέλημα του Θεού.

Υπάρχουν πιθανόν και άλλα απόσπασμα που χρησιμοποιούν προς υποστήριξη όσοι ασπάζονται το δόγμα της δια παντός σωτηρίας άπαξ και κάποιος πιστέψει, ασχέτως αν αυτός συνεχίσει στην πίστη ή όχι. Οι εξηγήσεις όμως είναι περισσότερο ή λιγότερο παρόμοιες με τα όσα έχουμε δει σε αυτό το κεφάλαιο: είτε οι αντίστοιχες υποσχέσεις αναφέρονται σε ανθρώπους που, τώρα στο παρών, είναι πιστοί ή τα συμφραζόμενα του αποσπάσματος δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επόμενο τμήμα: Τι θα πρέπει να κάνουμε; Ας υπηρετήσουμε τον Κύριο!