Lời sự Sống

Người Mù Ba-ti-mê (PDF) PDFNgười Mù Ba-ti-mêTrong Mác 10:46, chúng ta thấy:

"Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường."

Không ai biết được Ba-ti-mê bị mù bao nhiêu năm rồi. Có lẽ bị mù từ nhỏ. Cả cuộc đời anh chưa từng tận mắt thấy môi trường xung quanh, anh ngồi ở đó, ngay bên đường để ăn xin. Chắc chắn, anh đã nghe kể về việc Chúa Giê-xu đã làm cho những người mù khác và những người đó được sáng mắt là thế nào. Thực sự, anh mong mỏi muốn là một người trong số đó được gặp Chúa. Và anh đã gặp được Ngài:

Mác 10:47
"Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!"

Ba-ti-mê la lên rằng "Hỡi Giê-xu, xin thương xót tôi cùng!" Kinh Thánh nói rằng: "Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra." (Ma-thi-ơ 12:34) Bạn sẽ không kêu la cùng Chúa khi tấm lòng của bạn gần gũi với Chúa. Tiếng kêu, giọng điệu, âm thanh, nội dung - phản ánh tấm lòng. Ba-ti-mê đang mong đợi Chúa, và Chúa đã đến. Những người khác bắt đầu than phiền: "Tại sao Ba-ti-mê ồn ào quá?" Tuy nhiên, anh ta không còn nghe họ nữa:

Mác 10:48
"Có nhiều kẻ rầy người, biểu nín đi; SONG NGƯỜI LẠI KÊU LỚN HƠN NỮA RẰNG: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!"

Ba-ti-mê thật đang hết lòng tìm kiếm Chúa. Anh phải kêu la thật to để Ngài nghe thấy. và Chúa Giê-xu đã nghe tiếng của anh. Tiếng kêu của Ba-ti-mê khiến Chúa Giê-xu dừng lại. Cả đoàn dân đi theo sau Chúa, nhưng tiếng kêu la của người mù ăn xin này rất giá trị đối với Chúa. Giống như Ngài cũng đang tìm kiếm anh ta. Vì vậy Ngài dừng lại và gọi anh:

Mác 10:49-51
"Đức Chúa Jêsus dừng lại, phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến, mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?"

Chúa dừng lại mỗi lần khi ai kêu cầu cùng Chúa. Đối với Ngài, mỗi linh hồn đều rất giá trị, không phân biệt màu da, sắc tộc hoặc địa vị. Ngài không nhìn vào tên tuổi hoặc địa vị nhưng nhìn vào tấm lòng của con người, và tất cả đều bằng nhau, không loại trừ ai nếu họ cần Ngài. Khi chưa gặp Ngài thì họ còn bị mù quáng nhưng khi gặp Ngài, thì họ sẽ nhận lấy sự sáng. Như Công Vụ 26:18 nói rằng:

đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời.”

Chỉ có Chúa mới có thể ban cho ánh sáng của cuộc đời. Chỉ có gặp gỡ Chúa Giê-xu thì linh hồn mới có thể nhận lãnh ánh sáng, và chỉ có Ngài ở trong tấm lòng của con người thì nó mới sống và chiếu sáng. Trở lại với Ba-ti-mê

Mác 10:51-52
"Người mù thưa rằng: 'Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt.' Đức Chúa Jêsus phán: 'Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi.' Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường."

Ba-ti-mê có thể đã có hàng ngàn nghi ngờ về sự kêu cầu của mình lên với Chúa ("điều người ta sẽ nói là gì; tôi nên trước tiên phải hỏi thầy tế lễ về việc họ tin Chúa Giê-xu như thế nào; hoặc là ồ, không sao, ít nhất là tôi còn sống"). Tuy nhiên, bạn biết kết quả sẽ là gì không? Anh ta có lẽ sẽ bị mù cả đời. Chúa Giê-xu sẽ không chữa lành cho tất cả những người mù nhưng chỉ chữa cho ai mong muốn nhận ánh sáng và do đó kêu cùng cùng Chúa. Ngài bước qua cuộc đời bạn. Bạn có thể bị mắc bẫy trong tư tưởng và lý lẽ. Bạn có thể tiếp tục suy nghĩ như vậy và nghi ngờ nếu bạn muốn. Nhưng bạn của tôi ơi, bạn biết không? Bạn sẽ không sống trong mù lòa mãi mãi. Nếu bạn không kêu cầu với Chúa bằng chính linh hồn mình- chính mình bạn sẽ chẳng bao giờ nhận lãnh ánh sáng đó, và không những thế bạn sẽ chẳng bao giờ có một phần nào trong sự sống đời đời. Bởi vì, khi Chúa đi ngang qua bạn, bạn không mời Ngài; bạn không mở cánh cửa cho Ngài. Thay vào đó, bạn khóa chính mình trong xiềng xích của sự kiêu ngạo và tự mãn và ...bạn đang suy nghĩ về điều đó. Vậy, hãy bước đến. Hãy bẻ xích xiềng đó! Những điều đó có cho bạn điều gì tốt không? Hãy kêu lên như anh mù Ba-ti-mê: Lạy Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi cùng. Khi đó Chúa Giê-xu Christ sẽ dừng lại vì bạn, vâng chỉ vì chính mình bạn, như Ngài đã dừng lại chỉ vì Ba-ti-mê. Ngài sẽ dừng lại và ban cho bạn điều bạn cần nhất: ánh sáng của cuộc đời

Giăng 1:9-13
Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Anastasios Kioulachoglou