Lời sự Sống

Chúa Giê-xu bị cám dỗ (PDF) PDFChúa Giê-xu bị cám dỗTrong bài viết “Ê-va trong sách Sáng Thế Ký” chúng ta đã học về một ví dụ buồn đó là câu chuyện của Ê-va và sự đáp lời của bà khi bị ma quỷ cám dỗ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách đáp lời ngược lại, đó là ví dụ của Chúa Giê-xu Christ chúng ta và cách Ngài đáp lại sự cám dỗ cũng sẽ dạy chúng ta cách mà chúng ta nên phản ứng khi bị cám dỗ. Bắt đầu từ Ma-thi-ơ 4:1-3:

Ma-thi-ơ 4:1-3
"Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi."

Trước khi chúng ta bàn luận điều gì, theo bạn ma quỷ nói chuyện với Chúa Giê-xu bằng cách nào? Cách đây nhiều năm, bởi vì ảnh hưởng tôn giáo, tôi thường nghĩ rằng đó là hình ảnh một người da đen với hai cái sừng trên đầu đang nói chuyện với Chúa. Nhưng chỗ nào Kinh Thánh mô tả ma quỷ như vậy? Không có. Theo Kinh Thánh, ma quỷ là một hữu thể linh, một thiên sứ sa ngã, nó không có thể chất. Vì vậy, ma quỷ nói, cám dỗ Chúa Giê-xu bằng cách nào ở đây? Câu trả lời là rõ ràng đó là bằng sự khải thị. Và nếu nó có thể làm điều đó với Chúa Giê-xu. thì nó chắc chắn cũng có thể làm với nhiều người trong chúng ta nữa. Vì vậy, không phải những gì khải thị từ thần linh là đủ. Sự khải thị đó phải xuất phát từ chính Chúa. Tất cả những gì đến từ Đức Chúa Trời luôn luôn 100% gắn liền với Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời, và cho dù ở giữa sự bách hại vẫn có được phước hạnh và sự bình an của Đức Chúa Trời.

Trở lại ví dụ của chúng ta, cách mà ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu cũng giống như cách mà ma quỷ cám dỗ Ê-va trong sách Sáng Thế Ký Một lần nữa nó cố gắng thách thức những gì Đức Chúa Trời phán dù biết rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 3:17). Ma quỷ có biết Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời không? Chắc chắn biết. Nhưng trọng tâm của việc cám dỗ này đó là khiến Chúa Giê-xu nghi ngờ về đặc tính thật của mình. Chúa Giê-xu đã trả lời cho ma quỷ như thế nào? Câu 4 nói rằng:

Ma-thi-ơ 4:4
" Đức Chúa Jêsus đáp: CÓ LỜI CHÉP RẰNG: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời"

Đối diện với sự cám dỗ Chúa Giê-xu biết điều Ngài cần đó là Lời của Đức Chúa Trời. Hãy xem Ngài sắc bén như thế nào: Những lời đầu tiên mà Ngài nói đó là "Có lời chép rằng.." và Ngài trích dẫn đoạn Kinh Thánh liên quan đến sự cám dỗ. Đó là cách mà Ngài đã đánh bại ma quỷ và sự cám dỗ của nó và đó cũng là cách mà bạn và tôi cũng có thể đánh bại chúng.

Ma quỷ thất bại lần thứ nhất, nó tiếp tục lần thứ hai. Phương thức cũng như vậy:

Ma-thi-ơ 4:5-6
"Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các Đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng."

Phân đoạn trên cho thấy, ma quỷ cũng sử dụng Kinh Thánh. Tuy nhiên, nó sử dụng sai. Ma quỷ bẻ cong và cố ý giải thích sai Lời của Đức Chúa Trời. Đoạn Kinh Thánh đó từ Thi Thiên 91:11-12. Nhưng ma quỷ giải thích cách dối trá xem như lời đó vẫn còn áp dụng nếu Chúa Giê-xu bước tới, nhảy xuống từ trên nóc đền thờ để thử Đức Chúa Trời xem Ngài có giải cứu không. Dĩ nhiên thử Đức Chúa Trời không nằm trong phạm vi lời hứa của Thi Thiên 91:11-12! Chúa Giê-xu một lần nữa phản ứng rất sắc bén:

Ma-thi-ơ 4:7
" Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi."

Chúa Giê-xu trả lời thẳng thắng và trực tiếp đối với sự cám dỗ. Không chần chừ. Không có chuyện: "chúng ta hãy suy nghĩ...ừ à...ồ, tôi tin, có lẽ..." Thay vào đó Chúa Giê-xu biết chính xác những gì Lời Chúa nói và giải thích đúng về Lời của Ngài, và Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ lần thứ hai; vì ma quỷ sẽ tiếp tục cám dỗ đến lần cuối cùng:

Ma-thi-ơ 4:8-9
"Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy."

Tại đây ma quỷ mở lá bài cuối cùng. Nó hứa sẽ ban cho Chúa Giê-xu mọi thứ nếu Ngài "chỉ" tôn thờ nó. Nhưng sự cám dỗ này lại thất bại thảm hại, vì sao:

Ma-thi-ơ 4:10
"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì CÓ LỜI CHÉP RẰNG: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi"

Nhiều người thường nói: "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra" khi họ cảm thấy áp lực, sự hiện diện và cám dỗ của nó. Nhưng Chúa Giê-xu không dừng lại ở đây. Ngài còn thêm vào: "CÓ LỜI CHÉP RẰNG...," Ngài nói lại chính xác những gì Lời của Đức Chúa Trời nói về sự cám dỗ. Kết quả của chiến thuật mà Ngài sử dụng ở trong câu 11:

Ma-thi-ơ 4:11
"Ma quỉ bèn bỏ đi "

Theo bạn ma quỷ sẽ bỏ đi nếu nó không đối diện với Chúa theo cách mà nó vừa đối điện? Tôi không nghĩ là như vậy. Như Gia-cơ 4:7 chép, cách duy nhất để thoát khỏi ma quỷ là chống trả nó:

Gia-cơ 4:7
"Hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em."

Kinh nghiệm của Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta nếu muốn chống trả ma quỷ và sự cám dỗ của nó thì bạn phải biết và áp dụng Lời của Đức Chúa Trời một cách chính xác và thường xuyên. Ê-va đã không làm điều đó. Hậu quả là ai cũng biết. Bạn và tôi phải xác định mình sẽ làm gì? Chúng ta sẽ giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời một cách ngay thẳng độc lập với giáo lý con người và quan điểm của hệ phái hay chúng ta giảng theo truyền thống do loài người làm ra? Chỉ có một chọn lựa mà Đức Chúa Trời quan tâm đó là: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật." (2 Ti-mô-thê 2:15)

Anastasios Kioulachoglou