Lời sự Sống

1 Phi-e-rơ 3:19: những linh hồn bị tù (PDF) PDF1 Phi-e-rơ 3:19: những linh hồn bị tùTrước đây có một độc giả hỏi tôi một câu hỏi liên quan đến phân đoạn 1 Phi-e-rơ 3:19. Chúng ta hãy đọc phân đoạn này với câu 18 đến 20:

1 Phi-e-rơ 3:18-20
"Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.

Những "Linh hồn bị tù" này là gì? Nhiều người đọc từ "linh hồn" trong phân đoạn này cho rằng đó là những người chết đang sống (là những linh hồn) đang bị tù. Tuy nhiên, sự hiểu biết như vậy không tìm thấy trong Lời của Đức Chúa Trời, và đây là lý do tại sao Lời Chúa không sử dụng từ "linh hồn" để nói về người chết, hoặc người không sống lại. Để hiểu về những linh hồn bị tù, chúng ta cần xem Lời của Đức Chúa Trời và thấy cách từ ngữ này được sử dụng trong các phần khác của Kinh Thánh về cùng chủ đề trong các câu trong 1 Phi-e-rơ. Thực tế, Lời Chúa nói không chỉ một nhưng trong bốn chổ khác nhau về những gì 1 Phi-e-rơ 3:19 đề cập đến. Trước hết, chúng ta hãy xem những linh hồn bị tù này có thể là gì. Như chúng tôi đã nói, chúng KHÔNG PHẢI, là để chỉ người chết. Mặc dầu trong thời kỳ này, chúng ta sử dụng từ 'linh hồn' cho người chết hiện đang sống đâu đó mà chưa sống lại, nhưng Kinh Thánh không sử dụng từ ngữ này với ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, Kinh Thánh sử dụng từ ngữ này chỉ về các thiên sứ. Như Hê-bơ-rơ 1:13-14 nói rằng:

Hê-bơ-rơ 1:13-14
"Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi? Các thiên sứ há chẳng phải đều là THẦN hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?"

và một số câu trước đó viết như sau:

Hê-bơ-rơ 1:7
"Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho THIÊN SỨ Ngài như gió, Và tôi tớ Ngài như ngọn lửa."

Các thiên sứ được dựng nên bởi Đức Chúa Trời và họ là những hữu thể linh. Họ là những "linh." Có thể nào những "linh hồn bị tù" này là những thiên sứ sa ngã đang bị tù? Vâng, như chúng ta sẽ thấy, đúng là như vậy. Nhưng trước hết chúng ta cần một số thông tin về bối cảnh. Như chúng ta thấy thiên sứ là những hữu thể linh. Dù họ được dựng nên bởi Đức Chúa Trời nhưng không phải tất cả tiếp tục ở với Đức Chúa Trời. Một số trong bọn họ đã chống nghịch cùng Ngài và sa ngã khỏi vị trí của mình. Thiên sứ trưởng sa ngã đó là ma quỷ hoặc là Sa-tan. Hai phân đoạn Kinh Thánh mô tả sự chống nghịch và sa ngã của chúng đó là: Ê-xê-chi-ên 28:11-19 và Ê-sai 14:3-23. Tuy nhiên, đoạn văn trong 1 Phi-e-rơ 3:19 không đề cập đến sự sa ngã này. 1 Phi-e-rơ 3:20 đưa ra thời điểm vào khoảng "thời kỳ của Nô-ê." Ma quỷ đã chống nghịch từ trước thời kỳ này như chúng ta thấy hoạt động của chúng trong vườn Ê-đen. Hơn nữa, ngay cả bấy giờ ma quỷ và quỷ sứ nó chưa bị bỏ vào tù. Thay vào đó, ma quỷ được mô tả là "vua cầm quyền chốn không trung" (Ê-phê-sô 2:2) và ma quỷ và những thiên sứ sa ngã của nó là kẻ cầm quyền...cai trị thời kỳ đen tối ...là vua chúa của kẻ dữ trong các nơi trên trời." (Ê-phê-sô 3:10). Là vua chúa của kẻ dữ có nghĩa là những tà linh và đây là những thiên sứ sa ngã - bây giờ hoạt động trên các nơi trên trời. Vì vậy, 1 Phi-e-rơ 3:9 không nói đến ma quỷ sa ngã nhưng nói đến những thiên sứ sa ngã khác xảy ra "trong thời kỳ của Nô-ê" và trước cơn nước lụt. Những linh hồn sa ngã này cuối cùng bị bỏ tù, và chúng ta đọc tiếp trong 2 Phi-e-rơ và trong Giu-đe. Nhưng trước hết chúng ta hãy xem trong Sáng Thế Ký 6, trước cơn nước lụt. Chúng ta sẽ thấy chi tiết về sự sa ngã của những thiên sứ này.

Sáng Thế Ký 6:1-8
"Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi." Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa là tay anh hùng có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn. Thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời; vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va."

Có một số điều xảy ra khi con người bắt đầu sanh sôi nảy nở. Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người và lấy làm vợ. Câu 1 đưa ra sự tương phản giữa con trai và con gái của con người với các con trai của Đức Chúa Trời. Bản văn chép rằng "Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái của loài người." Các con trai của Đức Chúa Trời là ai? Mặc dầu người tin Chúa trong Tân Ước, khi tin Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài từ cõi chết được ban cho đặc ân làm con trai con gái của Đức Chúa Trời, đây không phải là khái niệm có trong Cựu Ước. Thuật từ "con trai của Đức Chúa Trời" được sử dụng 3 lần nữa trong Cựu Ước, đặc biệt trong Sáng Thế Ký 6. Trong tất cả trường hợp nó đều ám chỉ về thiên sứ. Sự xuất hiện này cũng có ở trong sách Gióp.

Gióp 1:6
"Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng."

và cũng giống như vậy: Gióp 2:1
"Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va."

Các con trai của Đức Chúa Trời ra mắt trước mặt Ngài rõ ràng đó là các thiên sứ.

Cũng trong Gióp 38:7, nói về trái đất:
"Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá góc của nó? Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng."

Điều mà Gióp 38:7 mô tả đó là về sự tạo dựng nên trái đất khi con người chưa hiện hữu. Nhưng các con trai của Đức Chúa Trời, các thiên sứ đã ở đó và cất tiếng reo mừng.

Tóm lại, các hữu thể linh trong Sáng Thế Ký 6 không phải là con người. Nếu không họ sẽ không được đặt tương phản với con gái của loài người. Không có điều gì sai hoặc khác thường cho loài người cưới gả và có con cái. Nhưng đây không phải là điều xảy ra trong Sáng Thế Ký 6. Điều chúng ta có ở đây trong Sáng Thế Ký 6 đó là những hữu thể linh, không phải là con người, là các con trai của Đức Chúa Trời - không phải con trai của loài người - thấy con gái loài người và ước muốn chúng, và hơn nữa họ có con cái với chúng. Như Kinh Thánh cho thấy trong Sáng Thế Ký 6:4, hậu quả của sự kết hợp này đó là những người khổng lồ, một giống người mà Đức Chúa Trời không có dựng nên và cũng không có ý định tạo dựng nên nhưng đây là hệ quả của sự kết hợp bất khiết giữa thiên sứ và con người. Nô-ê là người trong thời kỳ đó. 1 Phi-e-rơ 3:19 nói về thời kỳ này của Nô-ê.

Liên quan đến sự kiện này, Tân Ước cũng có những chỗ khác đề cập đến. Bắt đầu từ 2 Phi-e-rơ 2:4-5; 9

2 Phi-e-rơ 2:4-5, 9
"Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét; nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi; . . thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét,"

Cụm từ "quăng vào trong vực sâu" trong tiếng Hy-lạp chỉ có một động từ đó là “ταρταρόω ” (tartaroo) và nó có nghĩa là "quăng xuống Tartarus." Như Bullinger nói rằng: "Tartarus" là từ Hy-lạp không được sử dụng chỗ nào khác ngay cả trong bản Septuagint. Homer mô tả nó giống như ở dưới lòng đất. Địa danh Homeric Tartus là nhà tù của Titans, hay còn gọi là những gã khổng lồ chống nghịch thần Zớt" (Bản Companion Bible, Phụ Lục, 131). Và cũng như Vine giải thích: "Động từ tartaroo, dịch là "quăng xuống vực" trong 2 Phi-e-rơ 2:4 có nghĩa là ký gởi đến Tartarus, là nơi cũng không phải là âm phủ hoặc âm ti, hay là địa ngục, nhưng là nơi mà những thiên sứ phạm tội liên quan đến phân đoạn trên bị giam giữ "chờ đến ngày phán xét," khu vực đó được mô tả như là cái hố tối tăm." (Từ Điển Vine, trang 553). Vì vậy, Tartarus được hiểu như là một ngục tù và trong tù này như Phi-e-rơ nói các thiên sứ phạm tội bị quăng xuống chờ đến ngày phán xét. Họ ở trong ngục tù tối tăm chuẩn bị cho ngày phán xét. Trong phần này 2 Phi-e-rơ cũng nói đến Nô-ê và cơn nước lụt. Đây không phải sự trùng hợp khi cả hai sự kiện này liên quan với nhau và xảy ra cách nhau không lâu. Nhưng chúng ta cũng xem bằng chứng từ Giu-đe, ông cũng nói về chủ đề này:

Giu-đe 6-7
"Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Lại như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ cùng các thành lân cận cũng buông theo sự dâm dục và sắc lạ, thì đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời, làm gương để trước mặt chúng ta."

Giu-đe cũng nói về những người chống nghịch như trong Phi-e-rơ và Sáng Thế Ký. Trong thời kỳ Nô-ê, thỉnh thoảng các thiên sứ "bỏ chỗ riêng mình" và đi tìm "sắc lạ", theo những con gái của loài người. Hậu quà là gì? Hậu quả là bây giớ chúng phải bị xiềng xích trong nơi tối tăm chờ đợi sự phán xét ngày lớn." Đây là ngục tù, tù Tartarus mà Phi-e-rơ nói trong thư của mình. Chúa Giê-xu đã đi giảng cho những linh hồn sa ngã, những thiên sứ sa ngã, những linh hồn bị tù này, theo như bản dịch của KJV. Bản dịch mới của NKJV thì tốt hơn vì dùng chữ "đi công bố." Bản văn không đề cập đến nội dung Chúa công bố là gì. Nhưng tôi đồng ý với Vine khi ông giải thích trong từ điển của mình, khi ông sử dụng từ "kerusso" dịch trong 1 Phi-e-rơ 3:19 đó là "công bố."

"Trong 1 Phi-e-rơ 3:19 nội dung có lẽ không phải là tin lành cứu rỗi nhưng sự công bố về hành động phục sinh và sự chiến thắng của Ngài trên những thiên sứ sa ngã." (Vine's expository dictionary of New Testament words, trang 883, có nhấn mạnh thêm).

Vì vậy, để kết luận: khi chúng ta đọc 1 Phi-e-rơ 3:19 nói về Chúa Giê-xu đi giảng cho các linh hồn bị tù, chúng ta không nên hiểu theo ý nghĩa đây là những người chết đang sống trong ngục tù, chưa sống lại, và Chúa Giê-xu phải đi giảng tin lành cho họ. Những gì Lời của Đức Chúa Trời nói trong 1 Phi-e-rơ 3:19 không phải về người chết nhưng về các hữu thể linh, các thiên sứ bị tù, tại Tartarus, ở trong xiềng xích đời đời trong nơi tối tăm. Tại sao? Bởi vì những gì họ đã làm trong thời Nô-ê, từ bỏ chỗ riêng mình, để cho chính mình chiều theo sự dâm dục và chiều theo "sắc lạ" là theo con gái của loài người.

Anastasios Kioulachoglou

Tham Khảo
E. W. Bullinger: The Companion Bible, 1990, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan